Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm tiktok ads

Updated on: June 2 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  May 11 2022-June 2 2022

 • Ad scheduling

  March 29 2022

 • Ad Impressions

  2.9M

 • Days

  23Days

 • Popularity

  6.5K

Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm tiktok ads cost: cpm $3

Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm ads post on tiktok:

 • Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm

  Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm

  collect
  May 11 2022-June 1 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới

  Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới

  Chơi trò chơi

  429.6K

  Ad Impressions

  22

  Days

  995

  Popularity

 • Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm

  Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm

  collect
  May 11 2022-June 1 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới

  Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới

  Chơi trò chơi

  360K

  Ad Impressions

  19

  Days

  414

  Popularity

 • Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm

  Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm

  collect
  May 11 2022-June 1 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới

  Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới

  Chơi trò chơi

  312.8K

  Ad Impressions

  22

  Days

  546

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm

  Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm

  collect
  May 11 2022-June 2 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới

  Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới

  Chơi trò chơi

  1.6M

  Ad Impressions

  22

  Days

  4.3K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới 429.6K 5

Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
June 2 2022 1.6M 4.2K
June 1 2022 1.2M 2.2K
May 31 2022 2.8M 6.4K
May 30 2022 2.7M 6.1K
May 29 2022 2.7M 6.3K
May 28 2022 2.7M 6.2K
May 27 2022 2.6M 6.1K
May 26 2022 2.5M 6.1K
May 25 2022 2.5M 6K
May 24 2022 2.4M 6K
May 23 2022 2.4M 5.9K
May 22 2022 2.3M 5.8K
May 21 2022 1.9M 5.3K
May 20 2022 2.2M 5.6K
May 19 2022 1.8M 5.1K
May 18 2022 2M 5.4K
May 17 2022 2M 5.4K
May 16 2022 1.7M 4.9K
May 15 2022 1.9M 5.2K
May 14 2022 1.8M 5K
May 13 2022 1.8M 4.8K
May 12 2022 1.7M 4.6K
May 11 2022 1.6M 4.3K

Ad Schedule

 • 05-10
  05-10-2022
 • 05-11
  05-11-2022
 • 05-12
  05-12-2022
 • 05-13
  05-13-2022
 • 05-14
  05-14-2022
 • 05-15
  05-15-2022
 • 05-16
  05-16-2022
 • 05-17
  05-17-2022
 • 05-18
  05-18-2022
 • 05-19
  05-19-2022
 • 05-20
  05-20-2022
 • 05-21
  05-21-2022
 • 05-22
  05-22-2022
 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022
 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022
 • 05-27
  05-27-2022
 • 05-28
  05-28-2022
 • 05-29
  05-29-2022
 • 05-30
  05-30-2022
 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022

Is Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm tiktok ads data not updated enough? No more and updated Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free