Đấu Tướng VNG tiktok ads

Updated on: September 9 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  August 22 2022-September 9 2022

 • Ad scheduling

  August 19 2022

 • Ad Impressions

  1.3M

 • Days

  19Days

 • Popularity

  1.2K

Đấu Tướng VNG tiktok ads cost: cpm $3

Đấu Tướng VNG ads post on tiktok:

 • Đấu Tướng VNG

  Đấu Tướng VNG

  collect
  August 22 2022-September 5 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Code: DTVNGGLORY - Chiến thần tam quốc Lữ Bố sát thương công phá lớn. Chiến Ngay!!

  Code: DTVNGGLORY - Chiến thần tam quốc Lữ Bố sát thương công phá lớn. Chiến Ngay!!

  Tải về

  110K

  Ad Impressions

  13

  Days

  103

  Popularity

 • Đấu Tướng VNG

  Đấu Tướng VNG

  collect
  August 23 2022-September 9 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Code: DTVNGGLORY - Chiêu mộ ngay nhà quân sự lỗi lạc Tào Tháo. Chiến Ngay!!

  Code: DTVNGGLORY - Chiêu mộ ngay nhà quân sự lỗi lạc Tào Tháo. Chiến Ngay!!

  Tải về

  685.2K

  Ad Impressions

  18

  Days

  487

  Popularity

 • Đấu Tướng VNG

  Đấu Tướng VNG

  collect
  August 23 2022-September 6 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Code: DTVNGGLORY - Xuất hiện thần tướng Việt Nam tại Đấu Tướng VNG. Chiến Ngay!!

  Code: DTVNGGLORY - Xuất hiện thần tướng Việt Nam tại Đấu Tướng VNG. Chiến Ngay!!

  Tải về

  44.3K

  Ad Impressions

  11

  Days

  53

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Đấu Tướng VNG

  Đấu Tướng VNG

  collect
  August 25 2022-August 31 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Code: DTVNGGLORY - Quay tướng cực đã tay, chiến mọi dòng máy. Chiến Ngay!!

  Code: DTVNGGLORY - Quay tướng cực đã tay, chiến mọi dòng máy. Chiến Ngay!!

  Tải về

  127.5K

  Ad Impressions

  7

  Days

  99

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Đấu Tướng VNG tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Code: DTVNGGLORY - Chiến thần tam quốc Lữ Bố sát thương công phá lớn. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Chiến thần tam quốc Lữ Bố sát thương công phá lớn. Chiến Ngay!! 110K 1
Code: DTVNGGLORY - Chiêu mộ ngay nhà quân sự lỗi lạc Tào Tháo. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Chiêu mộ ngay nhà quân sự lỗi lạc Tào Tháo. Chiến Ngay!! 685.2K 1
Code: DTVNGGLORY - Xuất hiện thần tướng Việt Nam tại Đấu Tướng VNG. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Xuất hiện thần tướng Việt Nam tại Đấu Tướng VNG. Chiến Ngay!! 44.3K 1
Code: DTVNGGLORY - Quay tướng cực đã tay, chiến mọi dòng máy. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Quay tướng cực đã tay, chiến mọi dòng máy. Chiến Ngay!! 127.5K 1
Code: DTVNGGLORY - Đăng nhập nhận ngay 50 lượt quay tướng. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Đăng nhập nhận ngay 50 lượt quay tướng. Chiến Ngay!! 370.5K 1
Code: DTVNGGLORY - Nhận lượt quay tướng trị giá hàng triệu đồng. Chơi Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Nhận lượt quay tướng trị giá hàng triệu đồng. Chơi Ngay!! 17.6K 1

Đấu Tướng VNG tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
September 9 2022 685.2K 477
September 8 2022 1M 920
September 7 2022 1M 920
September 6 2022 1M 995
September 5 2022 1.1M 1K
September 4 2022 998.1K 912
September 3 2022 1M 933
September 2 2022 1.1M 1K
September 1 2022 1M 984
August 31 2022 1.1M 1.1K
August 30 2022 1M 1K
August 29 2022 975.8K 961
August 28 2022 858.6K 863
August 27 2022 706.2K 681
August 26 2022 544.6K 533
August 25 2022 391.2K 384
August 24 2022 285.6K 306
August 23 2022 167K 176
August 22 2022 27.4K 30

Ad Schedule

 • 08-21
  08-21-2022
 • 08-22
  08-22-2022
 • 08-23
  08-23-2022
 • 08-24
  08-24-2022
 • 08-25
  08-25-2022
 • 08-26
  08-26-2022
 • 08-27
  08-27-2022
 • 08-28
  08-28-2022
 • 08-29
  08-29-2022
 • 08-30
  08-30-2022
 • 08-31
  08-31-2022
 • 09-01
  09-01-2022
 • 09-02
  09-02-2022
 • 09-03
  09-03-2022
 • 09-04
  09-04-2022
 • 09-05
  09-05-2022
 • 09-06
  09-06-2022
 • 09-07
  09-07-2022
 • 09-08
  09-08-2022

Is Đấu Tướng VNG tiktok ads data not updated enough? No more and updated Đấu Tướng VNG tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free