Đấu Tướng VNG tiktok ads

Updated on: December 27 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  August 22 2022-December 27 2022

 • Ad scheduling

  August 21 2022

 • Ad Impressions

  4.1M

 • Days

  74Days

 • Popularity

  13.4K

Đấu Tướng VNG tiktok ads cost: cpm $3

Đấu Tướng VNG ads post on tiktok:

 • Đấu Tướng VNG

  Đấu Tướng VNG

  collect
  August 22 2022-October 11 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Code: DTVNGGLORY - Đăng nhập nhận quà lên đến hàng triệu đồng. Chiến Ngay!!

  Code: DTVNGGLORY - Đăng nhập nhận quà lên đến hàng triệu đồng. Chiến Ngay!!

  Tải về

  410.6K

  Ad Impressions

  38

  Days

  628

  Popularity

 • Đấu Tướng VNG

  Đấu Tướng VNG

  collect
  August 22 2022-October 11 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Code: DTVNGGLORY - Điện thoại cùi vẫn có thể chơi được game xịn. Chiến Ngay!!

  Code: DTVNGGLORY - Điện thoại cùi vẫn có thể chơi được game xịn. Chiến Ngay!!

  Tải về

  728.9K

  Ad Impressions

  32

  Days

  1.5K

  Popularity

 • Đấu Tướng VNG

  Đấu Tướng VNG

  collect
  August 30 2022-October 18 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Code: DTVNGGLORY - Đăng nhập nhận quà lên đến hàng triệu đồng. Chiến Ngay!!

  Code: DTVNGGLORY - Đăng nhập nhận quà lên đến hàng triệu đồng. Chiến Ngay!!

  Tải về

  55.5K

  Ad Impressions

  33

  Days

  150

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Đấu Tướng VNG

  Đấu Tướng VNG

  collect
  August 31 2022-October 18 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Code: DTVNGGLORY - Nhận Ngay Tướng Xịn Từ Đông Sang Tây. Chơi Ngay!!

  Code: DTVNGGLORY - Nhận Ngay Tướng Xịn Từ Đông Sang Tây. Chơi Ngay!!

  Tải về

  40.3K

  Ad Impressions

  43

  Days

  60

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Đấu Tướng VNG tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Code: DTVNGGLORY - Đăng nhập nhận quà lên đến hàng triệu đồng. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Đăng nhập nhận quà lên đến hàng triệu đồng. Chiến Ngay!! 410.6K 2
Code: DTVNGGLORY - Điện thoại cùi vẫn có thể chơi được game xịn. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Điện thoại cùi vẫn có thể chơi được game xịn. Chiến Ngay!! 728.9K 1
Code: DTVNGGLORY - Nhận Ngay Tướng Xịn Từ Đông Sang Tây. Chơi Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Nhận Ngay Tướng Xịn Từ Đông Sang Tây. Chơi Ngay!! 40.3K 1
Code: DTVNGGLRORY - Chiến Đấu Tự Động Lên Level Cực Nhanh. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLRORY - Chiến Đấu Tự Động Lên Level Cực Nhanh. Chiến Ngay!! 205.5K 1
Code: DTVNGGLORY - Đấu tướng đa nền văn minh. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Đấu tướng đa nền văn minh. Chiến Ngay!! 373.1K 1
Code: DTVNGGLORY - Nhận tướng 5 sao siêu khủng. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Nhận tướng 5 sao siêu khủng. Chiến Ngay!! 151.4K 1
Cùng Xuân Nhi Chan khám phá Đấu Tướng VNG #KON #DauTuongVNG #Kingofnations #VNGGames Cùng Xuân Nhi Chan khám phá Đấu Tướng VNG #KON #DauTuongVNG #Kingofnations #VNGGames 2M 1
Mỹ nhân nói gì cũng đúng ahihi, mời các lãnh chúa vào Đấu Tướng VNG cùng Hoa Nhật Huỳnh nào #KON #DauTuongVNG #Kingofnations #VNGGames Mỹ nhân nói gì cũng đúng ahihi, mời các lãnh chúa vào Đấu Tướng VNG cùng Hoa Nhật Huỳnh nào #KON #DauTuongVNG #Kingofnations #VNGGames 64.6K 1
Muốn chiến cùng Sang Blu Gaming thì vào Đấu Tướng VNG nhé #KON #DauTuongVNG #Kingofnations #VNGGames Muốn chiến cùng Sang Blu Gaming thì vào Đấu Tướng VNG nhé #KON #DauTuongVNG #Kingofnations #VNGGames 15.8K 1
Cùng T68 Gaming trải nghiệm Đấu Tướng VNG nhé các lãnh chúa #KON #DauTuongVNG #Kingofnations #VNGGames Cùng T68 Gaming trải nghiệm Đấu Tướng VNG nhé các lãnh chúa #KON #DauTuongVNG #Kingofnations #VNGGames 15.5K 1
Cùng Huy Smile khám phá tính năng cực đỉnh của Đấu Tướng VNG nào #KON #DauTuongVNG #Kingofnations #VNGGames Cùng Huy Smile khám phá tính năng cực đỉnh của Đấu Tướng VNG nào #KON #DauTuongVNG #Kingofnations #VNGGames 6.1K 1

Đấu Tướng VNG tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
November 4 2022 2M 10.1K
November 3 2022 2M 10.2K
November 2 2022 1.9M 9.6K
November 1 2022 2M 9.7K
October 31 2022 1.9M 9.4K
October 30 2022 1.8M 8.9K
October 29 2022 1.6M 8.2K
October 28 2022 1.5M 7.7K
October 27 2022 1.4M 7.3K
October 26 2022 1.2M 6.4K
October 25 2022 1M 5.6K
October 24 2022 839K 4.4K
October 23 2022 733.4K 3.8K
October 21 2022 371.3K 1.9K
October 20 2022 230K 1.1K
October 19 2022 440.9K 630
October 18 2022 496.9K 618
October 17 2022 466.9K 427
October 16 2022 666.4K 606
October 15 2022 664K 606
October 14 2022 401.8K 276
October 13 2022 654.3K 598
October 12 2022 650K 596
October 11 2022 1.9M 2.8K
October 10 2022 622.2K 585
October 9 2022 551.4K 416
October 8 2022 591.8K 555
October 7 2022 566.9K 540
October 6 2022 509.5K 393
October 5 2022 544.7K 529
October 4 2022 529.8K 520
October 3 2022 516.7K 516
October 2 2022 504.9K 508
October 1 2022 479.1K 495
September 30 2022 575.3K 525
September 29 2022 491.3K 495
September 28 2022 231.5K 284
September 27 2022 1.4M 2.4K
September 26 2022 1.4M 2.5K
September 25 2022 1.3M 2.4K
September 24 2022 1.2M 2.2K
September 23 2022 1.1M 2.2K
September 22 2022 1.1M 2.2K
September 21 2022 1M 2.1K
September 20 2022 934.9K 1.8K
September 19 2022 880.8K 1.7K
September 18 2022 822.2K 1.5K
September 17 2022 739.1K 1.3K
September 16 2022 714.6K 1.2K
September 15 2022 738K 1.3K
September 14 2022 690.6K 1.2K
September 13 2022 635.5K 1.1K
September 12 2022 601.3K 1K
September 11 2022 629.6K 1.1K
September 10 2022 569.8K 968
September 9 2022 578.7K 1K
September 8 2022 538.2K 961
September 7 2022 349.6K 618
September 6 2022 370.6K 711
September 5 2022 285K 483
September 4 2022 310.9K 573
September 3 2022 274.4K 469
September 2 2022 339.6K 675
September 1 2022 247.8K 437
August 31 2022 243.8K 434
August 30 2022 360.5K 760
August 29 2022 312.8K 645
August 28 2022 305.4K 636
August 27 2022 288.4K 597
August 26 2022 263.1K 518
August 25 2022 247.4K 471
August 24 2022 223.1K 419
August 23 2022 152.5K 293
August 22 2022 22.7K 43

Ad Schedule

 • 08-21
  08-21-2022
 • 08-22
  08-22-2022
 • 08-23
  08-23-2022
 • 08-24
  08-24-2022
 • 08-25
  08-25-2022
 • 08-26
  08-26-2022
 • 08-27
  08-27-2022
 • 08-28
  08-28-2022
 • 08-29
  08-29-2022
 • 08-30
  08-30-2022
 • 08-31
  08-31-2022
 • 09-01
  09-01-2022
 • 09-02
  09-02-2022
 • 09-03
  09-03-2022
 • 09-04
  09-04-2022
 • 09-05
  09-05-2022
 • 09-06
  09-06-2022
 • 09-07
  09-07-2022
 • 09-08
  09-08-2022
 • 09-09
  09-09-2022
 • 09-10
  09-10-2022
 • 09-11
  09-11-2022
 • 09-12
  09-12-2022
 • 09-13
  09-13-2022
 • 09-14
  09-14-2022
 • 09-15
  09-15-2022
 • 09-16
  09-16-2022
 • 09-17
  09-17-2022
 • 09-18
  09-18-2022
 • 09-19
  09-19-2022
 • 09-20
  09-20-2022
 • 09-21
  09-21-2022
 • 09-22
  09-22-2022
 • 09-23
  09-23-2022
 • 09-24
  09-24-2022
 • 09-25
  09-25-2022
 • 09-26
  09-26-2022
 • 09-27
  09-27-2022
 • 09-28
  09-28-2022
 • 09-29
  09-29-2022
 • 09-30
  09-30-2022
 • 10-01
  10-01-2022
 • 10-02
  10-02-2022
 • 10-03
  10-03-2022
 • 10-04
  10-04-2022
 • 10-05
  10-05-2022
 • 10-06
  10-06-2022
 • 10-07
  10-07-2022
 • 10-08
  10-08-2022
 • 10-09
  10-09-2022
 • 10-10
  10-10-2022
 • 10-11
  10-11-2022
 • 10-12
  10-12-2022
 • 10-13
  10-13-2022
 • 10-14
  10-14-2022
 • 10-15
  10-15-2022
 • 10-16
  10-16-2022
 • 10-17
  10-17-2022
 • 10-18
  10-18-2022
 • 10-19
  10-19-2022
 • 10-20
  10-20-2022
 • 10-21
  10-21-2022
 • 10-22
  10-22-2022
 • 10-23
  10-23-2022
 • 10-24
  10-24-2022
 • 10-25
  10-25-2022
 • 10-26
  10-26-2022
 • 10-27
  10-27-2022
 • 10-28
  10-28-2022
 • 10-29
  10-29-2022
 • 10-30
  10-30-2022
 • 10-31
  10-31-2022
 • 11-01
  11-01-2022
 • 11-02
  11-02-2022
 • 11-03
  11-03-2022

Is Đấu Tướng VNG tiktok ads data not updated enough? No more and updated Đấu Tướng VNG tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free

Scan code to add assistant

Receive free VIP experience members

Each account can be free of charge once