Đào Lê Phương Hoa tiktok ads

Updated on: July 22 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  April 6 2022-July 22 2022

 • Ad scheduling

  March 30 2022

 • Ad Impressions

  11.6M

 • Days

  84Days

 • Popularity

  403.8K

Đào Lê Phương Hoa tiktok ads cost: cpm $3

Đào Lê Phương Hoa ads post on tiktok:

 • Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm

  Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm

  collect
  April 9 2022-April 12 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới

  Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới

  Chơi trò chơi

  30.7K

  Ad Impressions

  4

  Days

  74

  Popularity

 • Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm

  Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm

  collect
  April 6 2022-April 12 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới

  Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới

  Chơi trò chơi

  15.1K

  Ad Impressions

  4

  Days

  26

  Popularity

 • Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm

  Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm

  collect
  April 6 2022-May 31 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới

  Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới

  Chơi trò chơi

  2.3M

  Ad Impressions

  51

  Days

  4.1K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm

  Đấu La VNG: Đấu Thần Tái Lâm

  collect
  April 8 2022-April 13 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới

  Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới

  Chơi trò chơi

  29.9K

  Ad Impressions

  6

  Days

  55

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Đào Lê Phương Hoa tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới Đấu trường liên server 10vs10 tranh đoạt ngôi vị chúa tể thần giới 30.7K 5
Xây dựng đội hình và quyết đấu với hàng trăm nhìn hồn sư khác dành ngôi vị cao nhất Xây dựng đội hình và quyết đấu với hàng trăm nhìn hồn sư khác dành ngôi vị cao nhất 13K 3
Xứng danh xưng Đấu Thần chưa ạ :))) #daulavng #dauladailuc #phaken Xứng danh xưng Đấu Thần chưa ạ :))) #daulavng #dauladailuc #phaken 8.9M 1

Đào Lê Phương Hoa tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 21 2022 8.9M 395K
July 20 2022 8.9M 394.9K
July 19 2022 8.9M 394.9K
July 18 2022 8.9M 394.9K
July 17 2022 8.9M 394.8K
July 16 2022 8.9M 394.8K
July 15 2022 8.9M 394.8K
July 14 2022 8.9M 394.7K
July 13 2022 8.9M 394.7K
July 12 2022 8.9M 394.7K
July 11 2022 8.9M 394.6K
July 10 2022 8.9M 394.5K
July 9 2022 8.9M 394.5K
July 8 2022 8.9M 394.4K
July 7 2022 8.9M 394.4K
July 6 2022 8.9M 394.3K
July 5 2022 8.9M 394.3K
July 4 2022 8.8M 394.2K
July 3 2022 8.8M 394.2K
July 2 2022 8.8M 394.2K
July 1 2022 8.8M 394.1K
June 8 2022 8.8M 391.4K
June 7 2022 8.8M 391K
June 5 2022 8.8M 390.2K
June 4 2022 8.8M 389.9K
June 3 2022 8.7M 389.2K
June 2 2022 8.7M 388.8K
June 1 2022 8.7M 388.3K
May 31 2022 11M 392.1K
May 30 2022 11.3M 391.8K
May 29 2022 11.3M 391.4K
May 28 2022 11.2M 390.8K
May 27 2022 11.2M 390.6K
May 26 2022 11.2M 390.1K
May 25 2022 11.1M 389.7K
May 24 2022 11.1M 389.4K
May 23 2022 10.9M 388.8K
May 22 2022 2.2M 3.9K
May 21 2022 11M 388.4K
May 20 2022 2.3M 4K
May 19 2022 10.8M 387K
May 18 2022 2.3M 4K
May 17 2022 10.9M 386.7K
May 16 2022 10.8M 386.2K
May 15 2022 10.9M 385.7K
May 14 2022 10.9M 384.7K
May 13 2022 10.8M 384.1K
May 12 2022 10.8M 383.4K
May 11 2022 10.8M 382.9K
May 10 2022 10.7M 381.8K
May 9 2022 10.6M 379.6K
May 8 2022 10.4M 375.4K
May 7 2022 8.2M 367.8K
May 6 2022 10M 366.6K
May 5 2022 9.9M 363.5K
May 4 2022 9.7M 359.4K
May 3 2022 9.5M 355.1K
May 2 2022 9.2M 347.4K
May 1 2022 9.1M 344.8K
April 30 2022 8.8M 336.7K
April 29 2022 8.5M 328.4K
April 28 2022 8.1M 319.1K
April 27 2022 7.9M 311.9K
April 26 2022 7.6M 303.2K
April 25 2022 2M 3.4K
April 24 2022 2M 3.4K
April 23 2022 5M 281.9K
April 22 2022 6.6M 276.2K
April 21 2022 6.4M 267.2K
April 20 2022 6.1M 256.6K
April 19 2022 5.9M 250.7K
April 18 2022 3.5M 216.4K
April 17 2022 5M 208.7K
April 16 2022 4.1M 171.1K
April 15 2022 1.7M 145K
April 14 2022 1M 103.2K
April 13 2022 2.5M 76.8K
April 12 2022 2M 3.5K
April 11 2022 1.9M 3.4K
April 10 2022 1.7M 3.1K
April 9 2022 1.7M 3K
April 8 2022 1.6M 2.8K
April 7 2022 1.4M 2.7K
April 6 2022 1.4M 2.7K

Ad Schedule

 • 04-05
  04-05-2022
 • 04-06
  04-06-2022
 • 04-07
  04-07-2022
 • 04-08
  04-08-2022
 • 04-09
  04-09-2022
 • 04-10
  04-10-2022
 • 04-11
  04-11-2022
 • 04-12
  04-12-2022
 • 04-13
  04-13-2022
 • 04-14
  04-14-2022
 • 04-15
  04-15-2022
 • 04-16
  04-16-2022
 • 04-17
  04-17-2022
 • 04-18
  04-18-2022
 • 04-19
  04-19-2022
 • 04-20
  04-20-2022
 • 04-21
  04-21-2022
 • 04-22
  04-22-2022
 • 04-23
  04-23-2022
 • 04-24
  04-24-2022
 • 04-25
  04-25-2022
 • 04-26
  04-26-2022
 • 04-27
  04-27-2022
 • 04-28
  04-28-2022
 • 04-29
  04-29-2022
 • 04-30
  04-30-2022
 • 05-01
  05-01-2022
 • 05-02
  05-02-2022
 • 05-03
  05-03-2022
 • 05-04
  05-04-2022
 • 05-05
  05-05-2022
 • 05-06
  05-06-2022
 • 05-07
  05-07-2022
 • 05-08
  05-08-2022
 • 05-09
  05-09-2022
 • 05-10
  05-10-2022
 • 05-11
  05-11-2022
 • 05-12
  05-12-2022
 • 05-13
  05-13-2022
 • 05-14
  05-14-2022
 • 05-15
  05-15-2022
 • 05-16
  05-16-2022
 • 05-17
  05-17-2022
 • 05-18
  05-18-2022
 • 05-19
  05-19-2022
 • 05-20
  05-20-2022
 • 05-21
  05-21-2022
 • 05-22
  05-22-2022
 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022
 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022
 • 05-27
  05-27-2022
 • 05-28
  05-28-2022
 • 05-29
  05-29-2022
 • 05-30
  05-30-2022
 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022
 • 06-08
  06-08-2022
 • 06-09
  06-09-2022
 • 06-10
  06-10-2022
 • 06-11
  06-11-2022
 • 06-12
  06-12-2022
 • 06-13
  06-13-2022
 • 06-14
  06-14-2022
 • 06-15
  06-15-2022
 • 06-16
  06-16-2022
 • 06-17
  06-17-2022
 • 06-18
  06-18-2022
 • 06-19
  06-19-2022
 • 06-20
  06-20-2022
 • 06-21
  06-21-2022
 • 06-22
  06-22-2022
 • 06-23
  06-23-2022
 • 06-24
  06-24-2022
 • 06-25
  06-25-2022
 • 06-26
  06-26-2022
 • 06-27
  06-27-2022
 • 06-28
  06-28-2022
 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022
 • 07-01
  07-01-2022
 • 07-02
  07-02-2022
 • 07-03
  07-03-2022
 • 07-04
  07-04-2022
 • 07-05
  07-05-2022
 • 07-06
  07-06-2022
 • 07-07
  07-07-2022
 • 07-08
  07-08-2022
 • 07-09
  07-09-2022
 • 07-10
  07-10-2022
 • 07-11
  07-11-2022
 • 07-12
  07-12-2022
 • 07-13
  07-13-2022
 • 07-14
  07-14-2022
 • 07-15
  07-15-2022
 • 07-16
  07-16-2022
 • 07-17
  07-17-2022
 • 07-18
  07-18-2022
 • 07-19
  07-19-2022
 • 07-20
  07-20-2022

Is Đào Lê Phương Hoa tiktok ads data not updated enough? No more and updated Đào Lê Phương Hoa tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free

Scan code to add assistant

Receive free VIP experience members

Each account can be free of charge once