Grab VN tiktok ads

Updated on: December 6 2023 by Pipiads

 • Country/Region

  TW,VN(2)

 • First seen - Last seen

  July 26 2023-December 6 2023

 • Ad scheduling

  July 26 2023

 • Ad Impressions

  42.3M

 • Days

  1Days

 • Popularity

  26.3K

Grab VN tiktok ads cost: $3271.07-13122.76

Grab VN ads post on tiktok:

 • Grab VN

  Grab VN

  collect
  July 26 2023-December 5 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  Đặt triệu món ngon đồng giá 33k mỗi ngày, vừa ngon lành vừa tiết kiệm với GrabFood

  Đặt triệu món ngon đồng giá 33k mỗi ngày, vừa ngon lành vừa tiết kiệm với GrabFood

  Đặt hàng ngay

  5.2M

  Ad Impressions

  117

  Days

  1.2K

  Popularity

 • Grab: Taxi Ride, Food Delivery

  Grab: Taxi Ride, Food Delivery

  collect
  July 27 2023-October 10 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  Di chuyển tiết kiệm lên đến 10% từ 9h00 - 16h00 mỗi ngày! Đặt xe có Grab đón đưa ngay!

  Di chuyển tiết kiệm lên đến 10% từ 9h00 - 16h00 mỗi ngày! Đặt xe có Grab đón đưa ngay!

  Đặt ngay

  4.4M

  Ad Impressions

  73

  Days

  1K

  Popularity

 • Grab VN

  Grab VN

  collect
  August 2 2023-December 6 2023
  VN
  TW
  app
  Apple Apple
  Đặt triệu món ngon đồng giá 33k mỗi ngày, vừa ngon lành vừa tiết kiệm với GrabFood

  Đặt triệu món ngon đồng giá 33k mỗi ngày, vừa ngon lành vừa tiết kiệm với GrabFood

  Đặt hàng ngay

  15.2M

  Ad Impressions

  125

  Days

  8.2K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Grab VN

  Grab VN

  collect
  September 12 2023-October 31 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  Thèm ốc? Có ngay Ốc Ngon Đặc Tuyển, chỉ có trên GrabFood Tải Grab đặt ngay

  Thèm ốc? Có ngay Ốc Ngon Đặc Tuyển, chỉ có trên GrabFood Tải Grab đặt ngay

  Cài đặt ngay

  186.8K

  Ad Impressions

  33

  Days

  222

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Grab VN tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Đặt GrabBike Economy, nhập thêm mã BAORE, giảm đến 50% mỗi chuyến xe nè mấy bà! Đặt GrabBike Economy, nhập thêm mã BAORE, giảm đến 50% mỗi chuyến xe nè mấy bà! 395.9K 4
Đặt triệu món ngon đồng giá 33k mỗi ngày, vừa ngon lành vừa tiết kiệm với GrabFood Đặt triệu món ngon đồng giá 33k mỗi ngày, vừa ngon lành vừa tiết kiệm với GrabFood 5.2M 2
Thèm ốc? Có ngay Ốc Ngon Đặc Tuyển, chỉ có trên GrabFood Tải Grab đặt ngay Thèm ốc? Có ngay Ốc Ngon Đặc Tuyển, chỉ có trên GrabFood Tải Grab đặt ngay 186.8K 2
Di chuyển tiết kiệm lên đến 10% từ 9h00 - 16h00 mỗi ngày! Đặt xe có Grab đón đưa ngay! Di chuyển tiết kiệm lên đến 10% từ 9h00 - 16h00 mỗi ngày! Đặt xe có Grab đón đưa ngay! 4.4M 1
Bạn mới ơi cùng Grab làm quen. Miễn phí 3 chuyến GrabBike đầu tiên Bạn mới ơi cùng Grab làm quen. Miễn phí 3 chuyến GrabBike đầu tiên 1.1M 1
Bạn mới ơi cùng Grab làm quen. Giảm 60.000đ 3 chuyến GrabCar đầu tiên Bạn mới ơi cùng Grab làm quen. Giảm 60.000đ 3 chuyến GrabCar đầu tiên 1M 1

Grab VN tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
December 6 2023 15.2M 8K
December 5 2023 22.7M 16.7K
December 4 2023 22.6M 16.5K
December 3 2023 22.5M 16.4K
December 2 2023 27.7M 19.3K
December 1 2023 36.7M 23.1K
November 30 2023 36.5M 22.9K
November 29 2023 31.2M 21.6K
November 28 2023 36.3M 22.6K
November 27 2023 36.1M 22.5K
November 26 2023 35.9M 22.3K
November 25 2023 35.6M 22.1K
November 24 2023 35.4M 22K
November 23 2023 35.1M 21.7K
November 22 2023 34.9M 21.5K
November 21 2023 34.6M 21.2K
November 20 2023 34.5M 21.1K
November 19 2023 34.1M 20.8K
November 18 2023 33.8M 20.4K
November 17 2023 33.3M 20K
November 16 2023 33M 19.6K
November 15 2023 32.5M 19.2K
November 14 2023 31.9M 18.8K
November 13 2023 25.7M 17K
November 12 2023 30.6M 18K
November 11 2023 29.9M 17.5K
November 10 2023 29.3M 17K
November 9 2023 23.4M 15.3K
November 8 2023 23M 15.1K
November 7 2023 27.7M 16.1K
November 6 2023 22M 14.6K
November 5 2023 21.7M 14.5K
November 4 2023 21.4M 14.3K
November 3 2023 26.3M 15.4K
November 2 2023 20.8M 13.9K
November 1 2023 20.6M 13.8K
October 31 2023 26.4M 15.6K
October 30 2023 25.4M 12.8K
October 29 2023 25.7M 14.9K
October 28 2023 25.1M 12.6K
October 27 2023 25M 12.4K
October 26 2023 25.8M 15K
October 25 2023 20.6M 13.8K
October 24 2023 24.8M 14.1K
October 23 2023 19.8M 13.2K
October 22 2023 24.7M 14.3K
October 21 2023 5.4M 5.2K
October 20 2023 19.4M 13.2K
October 19 2023 4.7M 4.6K
October 18 2023 23.8M 13.6K
October 17 2023 17.6M 9.7K
October 16 2023 17.4M 9.6K
October 15 2023 22.3M 10.7K
October 14 2023 14.5M 8.1K
October 13 2023 22.5M 11.2K
October 12 2023 21.4M 10.3K
October 11 2023 22.5M 13.3K
October 10 2023 21.5M 12.6K
October 9 2023 15.6M 9.2K
October 8 2023 25.9M 14K
October 7 2023 25.5M 13.7K
October 6 2023 25.2M 13.4K
October 5 2023 11M 5.4K
October 4 2023 24.8M 13K
October 3 2023 24.6M 12.6K
October 2 2023 24.5M 12.4K
October 1 2023 24.2M 12K
September 30 2023 24.1M 11.7K
September 29 2023 23.9M 11.3K
September 28 2023 23.8M 11K
September 27 2023 23.7M 10.8K
September 26 2023 23.5M 10.3K
September 25 2023 23.4M 10.1K
September 24 2023 23.3M 9.8K
September 23 2023 23.1M 9.4K
September 22 2023 22.9M 9.1K
September 21 2023 22.9M 9K
September 20 2023 22.8M 8.8K
September 19 2023 22.8M 8.7K
September 18 2023 22.7M 8.5K
September 17 2023 22.7M 8.4K
September 16 2023 18.2M 7.2K
September 15 2023 22.5M 8K
September 14 2023 22.5M 7.9K
September 13 2023 22.3M 7.7K
September 12 2023 21.9M 7.5K
September 11 2023 21.3M 7.3K
September 10 2023 20.7M 7.1K
September 9 2023 19.9M 6.7K
September 8 2023 19.6M 6.6K
September 7 2023 19.1M 6.3K
September 6 2023 18.6M 6.1K
September 5 2023 18.2M 5.9K
September 4 2023 18M 5.8K
September 3 2023 17.6M 5.7K
September 2 2023 17.2M 5.4K
September 1 2023 16.6M 5.2K
August 31 2023 16.4M 5.1K
August 30 2023 15.9M 5K
August 29 2023 15.4M 4.8K
August 28 2023 15M 4.6K
August 27 2023 14.5M 4.4K
August 26 2023 13.6M 4.1K
August 25 2023 13.5M 4.1K
August 24 2023 12.8M 3.8K
August 23 2023 12.5M 3.8K
August 22 2023 12M 3.6K
August 21 2023 11.6M 3.4K
August 20 2023 11.2M 3.3K
August 19 2023 10.6M 3.1K
August 18 2023 10.4M 3K
August 17 2023 9.8M 2.8K
August 16 2023 9.5M 2.7K
August 15 2023 9.3M 2.6K
August 14 2023 8.9M 2.5K
August 13 2023 8.6M 2.4K
August 12 2023 5.6M 1K
August 11 2023 7.9M 2.2K
August 10 2023 7.5M 2K
August 9 2023 7.1M 1.8K
August 8 2023 6.8M 1.7K
August 7 2023 6.5M 1.6K
August 6 2023 6.2M 1.4K
August 5 2023 5.7M 1.2K
August 4 2023 5.6M 1.2K
August 3 2023 5M 964
August 2 2023 4.9M 941
August 1 2023 4.5M 817
July 31 2023 4M 743
July 30 2023 3.2M 607
July 29 2023 808.6K 153
July 28 2023 1.4M 288
July 27 2023 619.9K 119

Ad Schedule

 • 07-26
  07-26-2023
 • 07-27
  07-27-2023
 • 07-28
  07-28-2023
 • 07-29
  07-29-2023
 • 07-30
  07-30-2023
 • 07-31
  07-31-2023
 • 08-01
  08-01-2023
 • 08-02
  08-02-2023
 • 08-03
  08-03-2023
 • 08-04
  08-04-2023
 • 08-05
  08-05-2023
 • 08-06
  08-06-2023
 • 08-07
  08-07-2023
 • 08-08
  08-08-2023
 • 08-09
  08-09-2023
 • 08-10
  08-10-2023
 • 08-11
  08-11-2023
 • 08-12
  08-12-2023
 • 08-13
  08-13-2023
 • 08-14
  08-14-2023
 • 08-15
  08-15-2023
 • 08-16
  08-16-2023
 • 08-17
  08-17-2023
 • 08-18
  08-18-2023
 • 08-19
  08-19-2023
 • 08-20
  08-20-2023
 • 08-21
  08-21-2023
 • 08-22
  08-22-2023
 • 08-23
  08-23-2023
 • 08-24
  08-24-2023
 • 08-25
  08-25-2023
 • 08-26
  08-26-2023
 • 08-27
  08-27-2023
 • 08-28
  08-28-2023
 • 08-29
  08-29-2023
 • 08-30
  08-30-2023
 • 08-31
  08-31-2023
 • 09-01
  09-01-2023
 • 09-02
  09-02-2023
 • 09-03
  09-03-2023
 • 09-04
  09-04-2023
 • 09-05
  09-05-2023
 • 09-06
  09-06-2023
 • 09-07
  09-07-2023
 • 09-08
  09-08-2023
 • 09-09
  09-09-2023
 • 09-10
  09-10-2023
 • 09-11
  09-11-2023
 • 09-12
  09-12-2023
 • 09-13
  09-13-2023
 • 09-14
  09-14-2023
 • 09-15
  09-15-2023
 • 09-16
  09-16-2023
 • 09-17
  09-17-2023
 • 09-18
  09-18-2023
 • 09-19
  09-19-2023
 • 09-20
  09-20-2023
 • 09-21
  09-21-2023
 • 09-22
  09-22-2023
 • 09-23
  09-23-2023
 • 09-24
  09-24-2023
 • 09-25
  09-25-2023
 • 09-26
  09-26-2023
 • 09-27
  09-27-2023
 • 09-28
  09-28-2023
 • 09-29
  09-29-2023
 • 09-30
  09-30-2023
 • 10-01
  10-01-2023
 • 10-02
  10-02-2023
 • 10-03
  10-03-2023
 • 10-04
  10-04-2023
 • 10-05
  10-05-2023
 • 10-06
  10-06-2023
 • 10-07
  10-07-2023
 • 10-08
  10-08-2023
 • 10-09
  10-09-2023
 • 10-10
  10-10-2023
 • 10-11
  10-11-2023
 • 10-12
  10-12-2023
 • 10-13
  10-13-2023
 • 10-14
  10-14-2023
 • 10-15
  10-15-2023
 • 10-16
  10-16-2023
 • 10-17
  10-17-2023
 • 10-18
  10-18-2023
 • 10-19
  10-19-2023
 • 10-20
  10-20-2023
 • 10-21
  10-21-2023
 • 10-22
  10-22-2023
 • 10-23
  10-23-2023
 • 10-24
  10-24-2023
 • 10-25
  10-25-2023
 • 10-26
  10-26-2023
 • 10-27
  10-27-2023
 • 10-28
  10-28-2023
 • 10-29
  10-29-2023
 • 10-30
  10-30-2023
 • 10-31
  10-31-2023
 • 11-01
  11-01-2023
 • 11-02
  11-02-2023
 • 11-03
  11-03-2023
 • 11-04
  11-04-2023
 • 11-05
  11-05-2023
 • 11-06
  11-06-2023
 • 11-07
  11-07-2023
 • 11-08
  11-08-2023
 • 11-09
  11-09-2023
 • 11-10
  11-10-2023
 • 11-11
  11-11-2023
 • 11-12
  11-12-2023
 • 11-13
  11-13-2023
 • 11-14
  11-14-2023
 • 11-15
  11-15-2023
 • 11-16
  11-16-2023
 • 11-17
  11-17-2023
 • 11-18
  11-18-2023
 • 11-19
  11-19-2023
 • 11-20
  11-20-2023
 • 11-21
  11-21-2023
 • 11-22
  11-22-2023
 • 11-23
  11-23-2023
 • 11-24
  11-24-2023
 • 11-25
  11-25-2023
 • 11-26
  11-26-2023
 • 11-27
  11-27-2023
 • 11-28
  11-28-2023
 • 11-29
  11-29-2023
 • 11-30
  11-30-2023
 • 12-01
  12-01-2023
 • 12-02
  12-02-2023
 • 12-03
  12-03-2023
 • 12-04
  12-04-2023
 • 12-05
  12-05-2023

Is Grab VN tiktok ads data not updated enough? No more and updated Grab VN tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free