Shopee: Mua Sắm Online tiktok ads

Updated on: October 9 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  August 2 2022-October 9 2022

 • Ad scheduling

  May 20 2022

 • Ad Impressions

  17.4M

 • Days

  14Days

 • Popularity

  206.1K

Shopee: Mua Sắm Online tiktok ads cost: cpm $3

Shopee: Mua Sắm Online ads post on tiktok:

 • Shopee: Mua Sắm Online

  Shopee: Mua Sắm Online

  collect
  August 2 2022-August 31 2022
  VN
  app
  Android Android
  Shopee Sale Đồng Giá 1K-9K Siêu Hấp Dẫn - Miễn Phí Vận Chuyển Đơn Từ 0Đ. Lướt Shopee Ngay.

  Shopee Sale Đồng Giá 1K-9K Siêu Hấp Dẫn - Miễn Phí Vận Chuyển Đơn Từ 0Đ. Lướt Shopee Ngay.

  Install now

  7.8M

  Ad Impressions

  13

  Days

  97.2K

  Popularity

 • Shopee: Mua Sắm Online

  Shopee: Mua Sắm Online

  collect
  August 2 2022-October 9 2022
  VN
  app
  Android Android
  Lên Shopee Săn Deal Đồng Giá 1K. Miễn Phí Quà Chào Mừng Khách Hàng Mới. Tải Shopee Ngay.

  Lên Shopee Săn Deal Đồng Giá 1K. Miễn Phí Quà Chào Mừng Khách Hàng Mới. Tải Shopee Ngay.

  Sign up

  6.1M

  Ad Impressions

  13

  Days

  64.7K

  Popularity

 • Shopee: Mua Sắm Online

  Shopee: Mua Sắm Online

  collect
  August 2 2022-August 26 2022
  VN
  app
  Android Android
  Gì Cũng Rẻ, Săn Ngay Deal 1K, 9K, Dưới 59K, Dưới 99K, Cùng Hàng Triệu Voucher Hấp Dẫn.

  Gì Cũng Rẻ, Săn Ngay Deal 1K, 9K, Dưới 59K, Dưới 99K, Cùng Hàng Triệu Voucher Hấp Dẫn.

  Play game

  3.4M

  Ad Impressions

  12

  Days

  44.1K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Shopee: Mua Sắm Online

  Shopee: Mua Sắm Online

  collect
  August 2 2022-August 31 2022
  VN
  app
  Android Android
  Shopee Sale Đồng Giá 1K-9K Siêu Hấp Dẫn - Miễn Phí Vận Chuyển Đơn Từ 0Đ. Lướt Shopee Ngay.

  Shopee Sale Đồng Giá 1K-9K Siêu Hấp Dẫn - Miễn Phí Vận Chuyển Đơn Từ 0Đ. Lướt Shopee Ngay.

  Install now

  7.8M

  Ad Impressions

  13

  Days

  97.2K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Shopee: Mua Sắm Online tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Lên Shopee Săn Deal Đồng Giá 1K. Miễn Phí Quà Chào Mừng Khách Hàng Mới. Tải Shopee Ngay. Lên Shopee Săn Deal Đồng Giá 1K. Miễn Phí Quà Chào Mừng Khách Hàng Mới. Tải Shopee Ngay. 6.1M 1
Shopee Sale Đồng Giá 1K-9K Siêu Hấp Dẫn - Miễn Phí Vận Chuyển Đơn Từ 0Đ. Lướt Shopee Ngay. Shopee Sale Đồng Giá 1K-9K Siêu Hấp Dẫn - Miễn Phí Vận Chuyển Đơn Từ 0Đ. Lướt Shopee Ngay. 7.8M 1
Gì Cũng Rẻ, Săn Ngay Deal 1K, 9K, Dưới 59K, Dưới 99K, Cùng Hàng Triệu Voucher Hấp Dẫn. Gì Cũng Rẻ, Săn Ngay Deal 1K, 9K, Dưới 59K, Dưới 99K, Cùng Hàng Triệu Voucher Hấp Dẫn. 3.4M 1

Shopee: Mua Sắm Online tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
August 31 2022 7.8M 96.5K
August 26 2022 3.4M 43.8K
August 13 2022 13.9M 160.9K
August 12 2022 17.4M 204.7K
August 11 2022 17.3M 203.8K
August 10 2022 17.1M 202.3K
August 9 2022 17M 201.3K
August 8 2022 17M 200.4K
August 7 2022 16.9M 199.6K
August 6 2022 16.7M 198.2K
August 5 2022 16.7M 197.5K
August 4 2022 16.6M 196.8K
August 3 2022 16.5M 195.7K
August 2 2022 16.5M 194.7K

Ad Schedule

 • 08-01
  08-01-2022
 • 08-02
  08-02-2022
 • 08-03
  08-03-2022
 • 08-04
  08-04-2022
 • 08-05
  08-05-2022
 • 08-06
  08-06-2022
 • 08-07
  08-07-2022
 • 08-08
  08-08-2022
 • 08-09
  08-09-2022
 • 08-10
  08-10-2022
 • 08-11
  08-11-2022
 • 08-12
  08-12-2022
 • 08-13
  08-13-2022
 • 08-14
  08-14-2022
 • 08-15
  08-15-2022
 • 08-16
  08-16-2022
 • 08-17
  08-17-2022
 • 08-18
  08-18-2022
 • 08-19
  08-19-2022
 • 08-20
  08-20-2022
 • 08-21
  08-21-2022
 • 08-22
  08-22-2022
 • 08-23
  08-23-2022
 • 08-24
  08-24-2022
 • 08-25
  08-25-2022
 • 08-26
  08-26-2022
 • 08-27
  08-27-2022
 • 08-28
  08-28-2022
 • 08-29
  08-29-2022
 • 08-30
  08-30-2022

Is Shopee: Mua Sắm Online tiktok ads data not updated enough? No more and updated Shopee: Mua Sắm Online tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free