Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok ads

Updated on: July 13 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  July 11 2022-July 13 2022

 • Ad scheduling

  July 11 2022

 • Ad Impressions

  29.5K

 • Days

  2Days

 • Popularity

  89

Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok ads cost: cpm $3

Bệnh Viện Kỳ Thú ads post on tiktok:

 • Bệnh Viện Kỳ Thú

  Bệnh Viện Kỳ Thú

  collect
  July 11 2022-July 12 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Bắt đầu miễn phí tặng bạn 1 bệnh viện, trang trí thế nào bố trí ra sao đều do bạn quyết định

  Bắt đầu miễn phí tặng bạn 1 bệnh viện, trang trí thế nào bố trí ra sao đều do bạn quyết định

  Tìm hiểu thêm

  3.9K

  Ad Impressions

  2

  Days

  18

  Popularity

 • Bệnh Viện Kỳ Thú

  Bệnh Viện Kỳ Thú

  collect
  July 12 2022-July 13 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Xây phòng khám, tuyển nhân viện, chữa người bệnh, mau đến xây bệnh viện hàng đầu thuộc về riêng bạn!

  Xây phòng khám, tuyển nhân viện, chữa người bệnh, mau đến xây bệnh viện hàng đầu thuộc về riêng bạn!

  Tìm hiểu thêm

  25.5K

  Ad Impressions

  2

  Days

  71

  Popularity

 • Bệnh Viện Kỳ Thú

  Bệnh Viện Kỳ Thú

  collect
  July 11 2022-July 12 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Bắt đầu miễn phí tặng bạn 1 bệnh viện, trang trí thế nào bố trí ra sao đều do bạn quyết định

  Bắt đầu miễn phí tặng bạn 1 bệnh viện, trang trí thế nào bố trí ra sao đều do bạn quyết định

  Tìm hiểu thêm

  3.9K

  Ad Impressions

  2

  Days

  18

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Bệnh Viện Kỳ Thú

  Bệnh Viện Kỳ Thú

  collect
  July 11 2022-July 12 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Bắt đầu miễn phí tặng bạn 1 bệnh viện, trang trí thế nào bố trí ra sao đều do bạn quyết định

  Bắt đầu miễn phí tặng bạn 1 bệnh viện, trang trí thế nào bố trí ra sao đều do bạn quyết định

  Tìm hiểu thêm

  3.9K

  Ad Impressions

  2

  Days

  18

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Bắt đầu miễn phí tặng bạn 1 bệnh viện, trang trí thế nào bố trí ra sao đều do bạn quyết định Bắt đầu miễn phí tặng bạn 1 bệnh viện, trang trí thế nào bố trí ra sao đều do bạn quyết định 3.9K 1
Xây phòng khám, tuyển nhân viện, chữa người bệnh, mau đến xây bệnh viện hàng đầu thuộc về riêng bạn! Xây phòng khám, tuyển nhân viện, chữa người bệnh, mau đến xây bệnh viện hàng đầu thuộc về riêng bạn! 25.5K 1

Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 12 2022 27.6K 85
July 11 2022 1.3K 5

Ad Schedule

 • 07-10
  07-10-2022
 • 07-11
  07-11-2022

Is Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok ads data not updated enough? No more and updated Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free