Từ điển Đức Việt Faztaa tiktok ads

Updated on: June 12 2024 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  November 4 2023-June 12 2024

 • Ad scheduling

  November 4 2023

 • Ad Impressions

  5M

 • Days

  1Days

 • Popularity

  22.6K

Từ điển Đức Việt Faztaa tiktok ads cost: $298.29-1205.87

Từ điển Đức Việt Faztaa ads post on tiktok:

 • Từ điển Đức Việt Faztaa

  Từ điển Đức Việt Faztaa

  collect
  November 4 2023-November 9 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  "App từ điển tiếng Đức thôi mà sao cái gì cũng có hết vậy?"

  "App từ điển tiếng Đức thôi mà sao cái gì cũng có hết vậy?"

  Cài đặt ngay

  1.7K

  Ad Impressions

  3

  Days

  3

  Popularity

 • Từ điển Đức Việt Faztaa

  Từ điển Đức Việt Faztaa

  collect
  December 6 2023-December 6 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  Từ vựng tiếng Đức dễ nuốt thế nào? Để Faztaa nói cho mà nghe nhó

  Từ vựng tiếng Đức dễ nuốt thế nào? Để Faztaa nói cho mà nghe nhó

  Cài đặt ngay

  9.9K

  Ad Impressions

  1

  Days

  10

  Popularity

 • Từ điển Đức Việt Faztaa

  Từ điển Đức Việt Faztaa

  collect
  December 7 2023-June 12 2024
  VN
  app
  Apple Apple
  Vừa dịch hình ảnh, vừa tra giống danh từ, vừa lưu từ. Thật không nhỉ?

  Vừa dịch hình ảnh, vừa tra giống danh từ, vừa lưu từ. Thật không nhỉ?

  Cài đặt ngay

  3M

  Ad Impressions

  170

  Days

  12.7K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Từ điển Đức Việt Faztaa

  Từ điển Đức Việt Faztaa

  collect
  January 28 2024-June 12 2024
  VN
  app
  Apple Apple
  Liệu dữ liệu của từ điển Đức Việt Faztaa có chuẩn đét như lời đồn?

  Liệu dữ liệu của từ điển Đức Việt Faztaa có chuẩn đét như lời đồn?

  Cài đặt ngay

  1.2M

  Ad Impressions

  121

  Days

  3.8K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Từ điển Đức Việt Faztaa tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
"App từ điển tiếng Đức thôi mà sao cái gì cũng có hết vậy?" "App từ điển tiếng Đức thôi mà sao cái gì cũng có hết vậy?" 1.7K 1
Từ vựng tiếng Đức dễ nuốt thế nào? Để Faztaa nói cho mà nghe nhó Từ vựng tiếng Đức dễ nuốt thế nào? Để Faztaa nói cho mà nghe nhó 9.9K 1
Vừa dịch hình ảnh, vừa tra giống danh từ, vừa lưu từ. Thật không nhỉ? Vừa dịch hình ảnh, vừa tra giống danh từ, vừa lưu từ. Thật không nhỉ? 3M 1
Liệu dữ liệu của từ điển Đức Việt Faztaa có chuẩn đét như lời đồn? Liệu dữ liệu của từ điển Đức Việt Faztaa có chuẩn đét như lời đồn? 1.2M 1
Sau bao app từ điển tiếng Đức, nay Faztaa là chân ái Sau bao app từ điển tiếng Đức, nay Faztaa là chân ái 64.9K 1
Từ điển tổng hợp cả ngữ pháp và bảng chia động từ Từ điển tổng hợp cả ngữ pháp và bảng chia động từ 23.4K 1
Từ điển tiếng Đức tổng hợp cả ngữ pháp và bảng chia động từ Từ điển tiếng Đức tổng hợp cả ngữ pháp và bảng chia động từ 40.3K 1
Dân chơi nhìn cái biết từ điền Đức Việt Faztaa siêu cấp vip pro Dân chơi nhìn cái biết từ điền Đức Việt Faztaa siêu cấp vip pro 578.7K 1

Từ điển Đức Việt Faztaa tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
June 12 2024 3M 12.5K
June 11 2024 4.8M 21.7K
June 10 2024 4.3M 16.2K
June 9 2024 4.7M 21.1K
June 8 2024 4.2M 16K
June 7 2024 4.6M 20.4K
June 5 2024 4.5M 19.8K
June 4 2024 4.2M 15.7K
June 3 2024 4.4M 19.5K
June 2 2024 4.1M 15.3K
May 29 2024 1.1M 3.5K
May 28 2024 4.3M 19K
May 27 2024 1.1M 3.4K
May 26 2024 4M 14.9K
May 25 2024 1.1M 3.3K
May 24 2024 3.9M 14.6K
May 23 2024 3.9M 14.4K
May 22 2024 3.9M 14.4K
May 21 2024 3.8M 14.2K
May 20 2024 3.8M 14.1K
May 19 2024 3.8M 13.9K
May 18 2024 3.8M 13.9K
May 17 2024 3.7M 13.7K
May 16 2024 3.7M 13.7K
May 15 2024 3.7M 13.5K
May 14 2024 3.7M 13.5K
May 13 2024 3.6M 13.4K
May 12 2024 971K 2.9K
May 11 2024 2.7M 10.5K
May 10 2024 955.6K 2.8K
May 9 2024 3.6M 13K
May 8 2024 1M 3K
May 7 2024 3.5M 12.9K
May 6 2024 937.6K 2.7K
May 5 2024 2.6M 9.8K
May 4 2024 933.4K 2.7K
May 3 2024 2.6M 9.8K
April 26 2024 930.2K 2.7K
April 25 2024 3.5M 12.4K
April 24 2024 921K 2.6K
April 23 2024 3.4M 12.2K
April 22 2024 906.5K 2.6K
April 21 2024 3.4M 12K
April 20 2024 894.7K 2.6K
April 19 2024 3.4M 11.8K
April 18 2024 876.2K 2.5K
April 17 2024 3.3M 11.6K
April 15 2024 3.2M 11.4K
April 14 2024 810.1K 2.4K
April 13 2024 3.2M 11.2K
April 12 2024 769.9K 2.3K
April 11 2024 3.1M 11.1K
April 9 2024 3.1M 10.9K
April 8 2024 49K 135
April 7 2024 3M 10.7K
April 6 2024 47.5K 128
April 5 2024 3M 10.5K
April 4 2024 46.1K 116
April 3 2024 2.9M 10.4K
March 26 2024 582.4K 1.8K
March 25 2024 2.9M 10.3K
March 24 2024 611K 1.9K
March 23 2024 2.8M 10.2K
March 22 2024 2.8M 10.2K
March 21 2024 2.8M 10.1K
March 20 2024 2.8M 10.1K
March 19 2024 2.7M 9.9K
March 18 2024 2.7M 10K
March 17 2024 2.7M 9.8K
March 16 2024 508.9K 1.7K
March 15 2024 2.6M 9.7K
March 14 2024 2.6M 9.7K
March 13 2024 2.6M 9.6K
March 12 2024 479K 1.6K
March 11 2024 2.5M 9.5K
March 10 2024 466.7K 1.6K
March 9 2024 2.5M 9.3K
March 8 2024 424.7K 1.4K
March 7 2024 2M 7.8K
March 6 2024 2.4M 9.1K
March 5 2024 2M 7.6K
March 4 2024 2.3M 8.9K
March 3 2024 1.9M 7.5K
March 2 2024 2.3M 8.8K
March 1 2024 1.8M 7.3K
February 29 2024 2.2M 8.6K
February 28 2024 1.8M 7.2K
February 27 2024 13.4K 38
February 26 2024 2.1M 8.3K
February 24 2024 2.1M 8.1K
February 22 2024 2M 7.9K
February 21 2024 327.4K 1.1K
February 19 2024 1.6M 6.5K
February 18 2024 1.9M 7.5K
February 17 2024 1.5M 6.2K
February 16 2024 1.8M 7.2K
February 15 2024 1.5M 6.1K
February 14 2024 1.8M 7K
February 9 2024 282.7K 966
February 7 2024 265.1K 918
February 5 2024 257.2K 903
February 4 2024 1.3M 5.2K
February 3 2024 248K 867
February 2 2024 1.2M 4.9K
January 31 2024 240.5K 831
January 30 2024 1.2M 4.7K
January 29 2024 237.7K 816
January 28 2024 1.2M 4.5K

Ad Schedule

 • 01-27
  01-27-2024
 • 01-28
  01-28-2024
 • 01-29
  01-29-2024
 • 01-30
  01-30-2024
 • 01-31
  01-31-2024
 • 02-01
  02-01-2024
 • 02-02
  02-02-2024
 • 02-03
  02-03-2024
 • 02-04
  02-04-2024
 • 02-05
  02-05-2024
 • 02-06
  02-06-2024
 • 02-07
  02-07-2024
 • 02-08
  02-08-2024
 • 02-09
  02-09-2024
 • 02-10
  02-10-2024
 • 02-11
  02-11-2024
 • 02-12
  02-12-2024
 • 02-13
  02-13-2024
 • 02-14
  02-14-2024
 • 02-15
  02-15-2024
 • 02-16
  02-16-2024
 • 02-17
  02-17-2024
 • 02-18
  02-18-2024
 • 02-19
  02-19-2024
 • 02-20
  02-20-2024
 • 02-21
  02-21-2024
 • 02-22
  02-22-2024
 • 02-23
  02-23-2024
 • 02-24
  02-24-2024
 • 02-25
  02-25-2024
 • 02-26
  02-26-2024
 • 02-27
  02-27-2024
 • 02-28
  02-28-2024
 • 02-29
  02-29-2024
 • 03-01
  03-01-2024
 • 03-02
  03-02-2024
 • 03-03
  03-03-2024
 • 03-04
  03-04-2024
 • 03-05
  03-05-2024
 • 03-06
  03-06-2024
 • 03-07
  03-07-2024
 • 03-08
  03-08-2024
 • 03-09
  03-09-2024
 • 03-10
  03-10-2024
 • 03-11
  03-11-2024
 • 03-12
  03-12-2024
 • 03-13
  03-13-2024
 • 03-14
  03-14-2024
 • 03-15
  03-15-2024
 • 03-16
  03-16-2024
 • 03-17
  03-17-2024
 • 03-18
  03-18-2024
 • 03-19
  03-19-2024
 • 03-20
  03-20-2024
 • 03-21
  03-21-2024
 • 03-22
  03-22-2024
 • 03-23
  03-23-2024
 • 03-24
  03-24-2024
 • 03-25
  03-25-2024
 • 03-26
  03-26-2024
 • 03-27
  03-27-2024
 • 03-28
  03-28-2024
 • 03-29
  03-29-2024
 • 03-30
  03-30-2024
 • 03-31
  03-31-2024
 • 04-01
  04-01-2024
 • 04-02
  04-02-2024
 • 04-03
  04-03-2024
 • 04-04
  04-04-2024
 • 04-05
  04-05-2024
 • 04-06
  04-06-2024
 • 04-07
  04-07-2024
 • 04-08
  04-08-2024
 • 04-09
  04-09-2024
 • 04-10
  04-10-2024
 • 04-11
  04-11-2024
 • 04-12
  04-12-2024
 • 04-13
  04-13-2024
 • 04-14
  04-14-2024
 • 04-15
  04-15-2024
 • 04-16
  04-16-2024
 • 04-17
  04-17-2024
 • 04-18
  04-18-2024
 • 04-19
  04-19-2024
 • 04-20
  04-20-2024
 • 04-21
  04-21-2024
 • 04-22
  04-22-2024
 • 04-23
  04-23-2024
 • 04-24
  04-24-2024
 • 04-25
  04-25-2024
 • 04-26
  04-26-2024
 • 04-27
  04-27-2024
 • 04-28
  04-28-2024
 • 04-29
  04-29-2024
 • 04-30
  04-30-2024
 • 05-01
  05-01-2024
 • 05-02
  05-02-2024
 • 05-03
  05-03-2024
 • 05-04
  05-04-2024
 • 05-05
  05-05-2024
 • 05-06
  05-06-2024
 • 05-07
  05-07-2024
 • 05-08
  05-08-2024
 • 05-09
  05-09-2024
 • 05-10
  05-10-2024
 • 05-11
  05-11-2024
 • 05-12
  05-12-2024
 • 05-13
  05-13-2024
 • 05-14
  05-14-2024
 • 05-15
  05-15-2024
 • 05-16
  05-16-2024
 • 05-17
  05-17-2024
 • 05-18
  05-18-2024
 • 05-19
  05-19-2024
 • 05-20
  05-20-2024
 • 05-21
  05-21-2024
 • 05-22
  05-22-2024
 • 05-23
  05-23-2024
 • 05-24
  05-24-2024
 • 05-25
  05-25-2024
 • 05-26
  05-26-2024
 • 05-27
  05-27-2024
 • 05-28
  05-28-2024
 • 05-29
  05-29-2024
 • 05-30
  05-30-2024
 • 05-31
  05-31-2024
 • 06-01
  06-01-2024
 • 06-02
  06-02-2024
 • 06-03
  06-03-2024
 • 06-04
  06-04-2024
 • 06-05
  06-05-2024
 • 06-06
  06-06-2024
 • 06-07
  06-07-2024
 • 06-08
  06-08-2024
 • 06-09
  06-09-2024
 • 06-10
  06-10-2024
 • 06-11
  06-11-2024

Is Từ điển Đức Việt Faztaa tiktok ads data not updated enough? No more and updated Từ điển Đức Việt Faztaa tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free