CỘNG ĐỒNG GAME THỦ VIỆT NAM tiktok ads

Updated on: December 19 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  October 6 2022-December 19 2022

 • Ad scheduling

  September 30 2022

 • Ad Impressions

  2.8M

 • Days

  16Days

 • Popularity

  24.9K

CỘNG ĐỒNG GAME THỦ VIỆT NAM tiktok ads cost: cpm $3

CỘNG ĐỒNG GAME THỦ VIỆT NAM ads post on tiktok:

 • KIẾN THỨC KINH TẾ

  KIẾN THỨC KINH TẾ

  collect
  October 6 2022-November 22 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  CỰU SINH VIÊN BÁCH KHOA HÀ NỘI THÌ KHÔNG ĐÙA ĐƯỢC ĐÂU, QUÁ ĐỈNH #kienthuckinhte #theanh28 #tiktoknews

  CỰU SINH VIÊN BÁCH KHOA HÀ NỘI THÌ KHÔNG ĐÙA ĐƯỢC ĐÂU, QUÁ ĐỈNH #kienthuckinhte #theanh28 #tiktoknews

  Tải về Plant Empires

  1.1M

  Ad Impressions

  13

  Days

  7.8K

  Popularity

 • Theanh28 Gaming

  Theanh28 Gaming

  collect
  October 9 2022-December 19 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  HỌC BÁCH KHOA QUÁ THỬ THÁCH: MỘT CỰU SINH VIÊN ĐÃ ĐẺ RA CON GAME THÁCH THỨC KHẢ NĂNG NGẠI KHÓ NGẠI KHỔ CỦA NGƯỜI CHƠI #plantempires #theanh28gaming

  HỌC BÁCH KHOA QUÁ THỬ THÁCH: MỘT CỰU SINH VIÊN ĐÃ ĐẺ RA CON GAME THÁCH THỨC KHẢ NĂNG NGẠI KHÓ NGẠI KHỔ CỦA NGƯỜI CHƠI #plantempires #theanh28gaming

  Mở Plant Empires

  662.4K

  Ad Impressions

  11

  Days

  6.4K

  Popularity

 • CỘNG ĐỒNG GAME THỦ VIỆT NAM

  CỘNG ĐỒNG GAME THỦ VIỆT NAM

  collect
  October 9 2022-December 19 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  THẬT BẤT NGỜ: START-UP TỰA GAME ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH, CỰU SINH VIÊN BÁCH KHOA NHẬN THÀNH TÍCH KHỦNG DÙ CHỈ MỚI RA MẮT #plantempires

  THẬT BẤT NGỜ: START-UP TỰA GAME ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH, CỰU SINH VIÊN BÁCH KHOA NHẬN THÀNH TÍCH KHỦNG DÙ CHỈ MỚI RA MẮT #plantempires

  Mở Plant Empires

  1M

  Ad Impressions

  11

  Days

  10.6K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • KIẾN THỨC KINH TẾ

  KIẾN THỨC KINH TẾ

  collect
  October 6 2022-November 22 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  CỰU SINH VIÊN BÁCH KHOA HÀ NỘI THÌ KHÔNG ĐÙA ĐƯỢC ĐÂU, QUÁ ĐỈNH #kienthuckinhte #theanh28 #tiktoknews

  CỰU SINH VIÊN BÁCH KHOA HÀ NỘI THÌ KHÔNG ĐÙA ĐƯỢC ĐÂU, QUÁ ĐỈNH #kienthuckinhte #theanh28 #tiktoknews

  Tải về Plant Empires

  1.1M

  Ad Impressions

  13

  Days

  7.8K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

CỘNG ĐỒNG GAME THỦ VIỆT NAM tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
CỰU SINH VIÊN BÁCH KHOA HÀ NỘI THÌ KHÔNG ĐÙA ĐƯỢC ĐÂU, QUÁ ĐỈNH #kienthuckinhte #theanh28 #tiktoknews CỰU SINH VIÊN BÁCH KHOA HÀ NỘI THÌ KHÔNG ĐÙA ĐƯỢC ĐÂU, QUÁ ĐỈNH #kienthuckinhte #theanh28 #tiktoknews 1.1M 1
HỌC BÁCH KHOA QUÁ THỬ THÁCH: MỘT CỰU SINH VIÊN ĐÃ ĐẺ RA CON GAME THÁCH THỨC KHẢ NĂNG NGẠI KHÓ NGẠI KHỔ CỦA NGƯỜI CHƠI #plantempires #theanh28gaming HỌC BÁCH KHOA QUÁ THỬ THÁCH: MỘT CỰU SINH VIÊN ĐÃ ĐẺ RA CON GAME THÁCH THỨC KHẢ NĂNG NGẠI KHÓ NGẠI KHỔ CỦA NGƯỜI CHƠI #plantempires #theanh28gaming 662.4K 1
THẬT BẤT NGỜ: START-UP TỰA GAME ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH, CỰU SINH VIÊN BÁCH KHOA NHẬN THÀNH TÍCH KHỦNG DÙ CHỈ MỚI RA MẮT #plantempires THẬT BẤT NGỜ: START-UP TỰA GAME ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH, CỰU SINH VIÊN BÁCH KHOA NHẬN THÀNH TÍCH KHỦNG DÙ CHỈ MỚI RA MẮT #plantempires 1M 1

CỘNG ĐỒNG GAME THỦ VIỆT NAM tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
December 19 2022 662.4K 6.4K
November 22 2022 1.1M 7.6K
October 30 2022 1M 10.5K
October 28 2022 661.9K 6.3K
October 17 2022 2.8M 24.6K
October 16 2022 2.8M 24.3K
October 15 2022 2.7M 23.6K
October 14 2022 2.4M 22.2K
October 13 2022 2.2M 21K
October 12 2022 2.1M 20.4K
October 11 2022 1.9M 19.5K
October 10 2022 1.8M 18.8K
October 9 2022 1.6M 17.9K
October 8 2022 625.1K 5.2K
October 7 2022 411.3K 3.8K
October 6 2022 356.2K 3.4K

Ad Schedule

 • 10-05
  10-05-2022
 • 10-06
  10-06-2022
 • 10-07
  10-07-2022
 • 10-08
  10-08-2022
 • 10-09
  10-09-2022
 • 10-10
  10-10-2022
 • 10-11
  10-11-2022
 • 10-12
  10-12-2022
 • 10-13
  10-13-2022
 • 10-14
  10-14-2022
 • 10-15
  10-15-2022
 • 10-16
  10-16-2022
 • 10-17
  10-17-2022
 • 10-18
  10-18-2022
 • 10-19
  10-19-2022
 • 10-20
  10-20-2022
 • 10-21
  10-21-2022
 • 10-22
  10-22-2022
 • 10-23
  10-23-2022
 • 10-24
  10-24-2022
 • 10-25
  10-25-2022
 • 10-26
  10-26-2022
 • 10-27
  10-27-2022
 • 10-28
  10-28-2022
 • 10-29
  10-29-2022
 • 10-30
  10-30-2022
 • 10-31
  10-31-2022
 • 11-01
  11-01-2022
 • 11-02
  11-02-2022
 • 11-03
  11-03-2022
 • 11-04
  11-04-2022
 • 11-05
  11-05-2022
 • 11-06
  11-06-2022
 • 11-07
  11-07-2022
 • 11-08
  11-08-2022
 • 11-09
  11-09-2022
 • 11-10
  11-10-2022
 • 11-11
  11-11-2022
 • 11-12
  11-12-2022
 • 11-13
  11-13-2022
 • 11-14
  11-14-2022
 • 11-15
  11-15-2022
 • 11-16
  11-16-2022
 • 11-17
  11-17-2022
 • 11-18
  11-18-2022
 • 11-19
  11-19-2022
 • 11-20
  11-20-2022
 • 11-21
  11-21-2022
 • 11-22
  11-22-2022
 • 11-23
  11-23-2022
 • 11-24
  11-24-2022
 • 11-25
  11-25-2022
 • 11-26
  11-26-2022
 • 11-27
  11-27-2022
 • 11-28
  11-28-2022
 • 11-29
  11-29-2022
 • 11-30
  11-30-2022
 • 12-01
  12-01-2022
 • 12-02
  12-02-2022
 • 12-03
  12-03-2022
 • 12-04
  12-04-2022
 • 12-05
  12-05-2022
 • 12-06
  12-06-2022
 • 12-07
  12-07-2022
 • 12-08
  12-08-2022
 • 12-09
  12-09-2022
 • 12-10
  12-10-2022
 • 12-11
  12-11-2022
 • 12-12
  12-12-2022
 • 12-13
  12-13-2022
 • 12-14
  12-14-2022
 • 12-15
  12-15-2022
 • 12-16
  12-16-2022
 • 12-17
  12-17-2022
 • 12-18
  12-18-2022

Is CỘNG ĐỒNG GAME THỦ VIỆT NAM tiktok ads data not updated enough? No more and updated CỘNG ĐỒNG GAME THỦ VIỆT NAM tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free

Scan code to add assistant

Receive free VIP experience members

Each account can be free of charge once