Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota tiktok ads

Updated on: August 12 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN,KH(2)

 • First seen - Last seen

  May 3 2022-August 12 2022

 • Ad scheduling

  April 29 2022

 • Ad Impressions

  1.6M

 • Days

  89Days

 • Popularity

  2.7K

Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota tiktok ads cost: cpm $3

Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota ads post on tiktok:

 • Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota

  Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota

  collect
  May 13 2022-August 12 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Game xếp tướng Kim Dung 2D với đồ họa siêu chân thực chỉ với một chạm, tải ngay!

  Game xếp tướng Kim Dung 2D với đồ họa siêu chân thực chỉ với một chạm, tải ngay!

  Tải về

  7.4K

  Ad Impressions

  24

  Days

  15

  Popularity

 • Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota

  Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota

  collect
  May 13 2022-July 18 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Hợp kích đoạt mạng, sẵn sàng lên hạng, Chiến ngay

  Hợp kích đoạt mạng, sẵn sàng lên hạng, Chiến ngay

  Install now

  206.2K

  Ad Impressions

  45

  Days

  132

  Popularity

 • Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota

  Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota

  collect
  May 15 2022-July 16 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Chỉ một chạm tái hiện thế giới Kim Dung kì truyện siêu chân thực.

  Chỉ một chạm tái hiện thế giới Kim Dung kì truyện siêu chân thực.

  Tải về

  32K

  Ad Impressions

  25

  Days

  25

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota

  Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota

  collect
  May 13 2022-July 20 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép tướng mà không ra tướng SSR.

  Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép tướng mà không ra tướng SSR.

  Chơi trò chơi

  8.2K

  Ad Impressions

  6

  Days

  50

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Chỉ một chạm tái hiện thế giới Kim Dung kì truyện siêu chân thực. Chỉ một chạm tái hiện thế giới Kim Dung kì truyện siêu chân thực. 15.3K 11
Hợp kích đoạt mạng, sẵn sàng lên hạng, Chiến ngay Hợp kích đoạt mạng, sẵn sàng lên hạng, Chiến ngay 3.2K 10
Game xếp tướng Kim Dung 2D với đồ họa siêu chân thực chỉ với một chạm, tải ngay! Game xếp tướng Kim Dung 2D với đồ họa siêu chân thực chỉ với một chạm, tải ngay! 964 10
Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép tướng mà không ra tướng SSR. Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép tướng mà không ra tướng SSR. 7.5K 8
Thống lĩnh võ lâm thống nhất giang hồ cùng các thiếu niên anh hùng dễ hơn có người yêu. Chơi ngay Thống lĩnh võ lâm thống nhất giang hồ cùng các thiếu niên anh hùng dễ hơn có người yêu. Chơi ngay 14.6K 6

Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
August 11 2022 827K 1.7K
August 10 2022 810.6K 1.7K
August 9 2022 795.8K 1.7K
August 8 2022 779.3K 1.7K
August 7 2022 753.1K 1.6K
August 6 2022 725.4K 1.6K
August 5 2022 863.9K 1.8K
August 4 2022 150.8K 319
July 22 2022 844.8K 1.7K
July 21 2022 858.9K 1.7K
July 20 2022 868.3K 1.8K
July 19 2022 761.5K 1.5K
July 18 2022 943K 1.5K
July 17 2022 761.3K 1.4K
July 16 2022 751.8K 1.4K
July 15 2022 712.2K 1.3K
July 14 2022 760.4K 1.5K
July 13 2022 673.8K 1.3K
July 12 2022 707.8K 1.3K
July 11 2022 702.5K 1.5K
July 10 2022 672.7K 1.4K
July 9 2022 672.8K 1.4K
July 8 2022 863.4K 1.5K
July 7 2022 404.4K 731
July 6 2022 756.9K 1.3K
July 5 2022 470.1K 1K
July 4 2022 768.7K 1.4K
July 3 2022 765.1K 1.3K
July 2 2022 327.8K 583
July 1 2022 753.9K 1.4K
June 30 2022 732.3K 1.5K
June 29 2022 136.2K 184
June 28 2022 828.4K 1.4K
June 27 2022 822.5K 1.4K
June 26 2022 813.6K 1.4K
June 25 2022 498.6K 1.2K
June 24 2022 522.3K 673
June 23 2022 512.1K 640
June 22 2022 428.4K 758
June 21 2022 716.5K 1.1K
June 20 2022 497.9K 799
June 19 2022 837.2K 1.2K
June 18 2022 670K 1K
June 17 2022 800.5K 1.2K
June 16 2022 787.5K 1.1K
June 15 2022 805.5K 1.2K
June 14 2022 403K 552
June 13 2022 762.9K 1.1K
June 12 2022 723.3K 1K
June 11 2022 583.6K 889
June 10 2022 567.8K 861
June 9 2022 553.5K 856
June 8 2022 559.9K 846
June 7 2022 610.7K 946
June 6 2022 621.1K 954
June 5 2022 556.5K 854
June 4 2022 519.5K 791
June 3 2022 539.2K 823
June 2 2022 499.2K 758
June 1 2022 467.9K 718
May 31 2022 442K 634
May 30 2022 387.8K 579
May 29 2022 388.1K 540
May 28 2022 343.8K 490
May 27 2022 331.8K 466
May 26 2022 340K 463
May 25 2022 375.7K 577
May 24 2022 360.5K 571
May 23 2022 337.9K 551
May 22 2022 219.4K 273
May 21 2022 154.3K 296
May 20 2022 280.6K 476
May 19 2022 92.3K 243
May 18 2022 231.5K 422
May 17 2022 194.3K 390
May 16 2022 200.9K 382
May 15 2022 185.6K 360
May 14 2022 50K 141
May 13 2022 149.4K 275
May 12 2022 135K 228
May 11 2022 29.2K 62
May 10 2022 2.6K 7
May 9 2022 6.8K 9
May 8 2022 6K 16
May 7 2022 6.9K 7
May 6 2022 7.7K 12
May 5 2022 1K 2
May 4 2022 6.2K 7
May 2 2022 2K 3

Ad Schedule

 • 05-02
  05-02-2022
 • 05-03
  05-03-2022
 • 05-04
  05-04-2022
 • 05-05
  05-05-2022
 • 05-06
  05-06-2022
 • 05-07
  05-07-2022
 • 05-08
  05-08-2022
 • 05-09
  05-09-2022
 • 05-10
  05-10-2022
 • 05-11
  05-11-2022
 • 05-12
  05-12-2022
 • 05-13
  05-13-2022
 • 05-14
  05-14-2022
 • 05-15
  05-15-2022
 • 05-16
  05-16-2022
 • 05-17
  05-17-2022
 • 05-18
  05-18-2022
 • 05-19
  05-19-2022
 • 05-20
  05-20-2022
 • 05-21
  05-21-2022
 • 05-22
  05-22-2022
 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022
 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022
 • 05-27
  05-27-2022
 • 05-28
  05-28-2022
 • 05-29
  05-29-2022
 • 05-30
  05-30-2022
 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022
 • 06-08
  06-08-2022
 • 06-09
  06-09-2022
 • 06-10
  06-10-2022
 • 06-11
  06-11-2022
 • 06-12
  06-12-2022
 • 06-13
  06-13-2022
 • 06-14
  06-14-2022
 • 06-15
  06-15-2022
 • 06-16
  06-16-2022
 • 06-17
  06-17-2022
 • 06-18
  06-18-2022
 • 06-19
  06-19-2022
 • 06-20
  06-20-2022
 • 06-21
  06-21-2022
 • 06-22
  06-22-2022
 • 06-23
  06-23-2022
 • 06-24
  06-24-2022
 • 06-25
  06-25-2022
 • 06-26
  06-26-2022
 • 06-27
  06-27-2022
 • 06-28
  06-28-2022
 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022
 • 07-01
  07-01-2022
 • 07-02
  07-02-2022
 • 07-03
  07-03-2022
 • 07-04
  07-04-2022
 • 07-05
  07-05-2022
 • 07-06
  07-06-2022
 • 07-07
  07-07-2022
 • 07-08
  07-08-2022
 • 07-09
  07-09-2022
 • 07-10
  07-10-2022
 • 07-11
  07-11-2022
 • 07-12
  07-12-2022
 • 07-13
  07-13-2022
 • 07-14
  07-14-2022
 • 07-15
  07-15-2022
 • 07-16
  07-16-2022
 • 07-17
  07-17-2022
 • 07-18
  07-18-2022
 • 07-19
  07-19-2022
 • 07-20
  07-20-2022
 • 07-21
  07-21-2022
 • 07-22
  07-22-2022
 • 07-23
  07-23-2022
 • 07-24
  07-24-2022
 • 07-25
  07-25-2022
 • 07-26
  07-26-2022
 • 07-27
  07-27-2022
 • 07-28
  07-28-2022
 • 07-29
  07-29-2022
 • 07-30
  07-30-2022
 • 07-31
  07-31-2022
 • 08-01
  08-01-2022
 • 08-02
  08-02-2022
 • 08-03
  08-03-2022
 • 08-04
  08-04-2022
 • 08-05
  08-05-2022
 • 08-06
  08-06-2022
 • 08-07
  08-07-2022
 • 08-08
  08-08-2022
 • 08-09
  08-09-2022
 • 08-10
  08-10-2022
 • 08-11
  08-11-2022

Is Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota tiktok ads data not updated enough? No more and updated Thiếu Niên Anh Hùng - Gamota tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free

Scan code to add assistant

Receive free VIP experience members

Each account can be free of charge once