Tru Thiên Quyết tiktok ads

Updated on: August 26 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  August 23 2022-August 26 2022

 • Ad scheduling

  August 23 2022

 • Ad Impressions

  321.1K

 • Days

  3Days

 • Popularity

  6.2K

Tru Thiên Quyết tiktok ads cost: cpm $3

Tru Thiên Quyết ads post on tiktok:

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 23 2022-August 25 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đừng để người yêu chơi game này, Vì trong game quá nhiều người chơi phái đẹp

  Đừng để người yêu chơi game này, Vì trong game quá nhiều người chơi phái đẹp

  Chơi trò chơi

  8.6K

  Ad Impressions

  3

  Days

  105

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 23 2022-August 25 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đừng để người yêu chơi game này, 3 phút là ghiền nhưng sẽ không bị cầm sừng đâu

  Đừng để người yêu chơi game này, 3 phút là ghiền nhưng sẽ không bị cầm sừng đâu

  Chơi trò chơi

  8.2K

  Ad Impressions

  3

  Days

  30

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 25 2022-August 26 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đừng để người yêu chơi game này, 3 phút là ghiền nhưng sẽ không bị cầm sừng đâu

  Đừng để người yêu chơi game này, 3 phút là ghiền nhưng sẽ không bị cầm sừng đâu

  Chơi trò chơi

  304.1K

  Ad Impressions

  2

  Days

  6K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  August 23 2022-August 25 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đừng để người yêu chơi game này, Vì trong game quá nhiều người chơi phái đẹp

  Đừng để người yêu chơi game này, Vì trong game quá nhiều người chơi phái đẹp

  Chơi trò chơi

  8.6K

  Ad Impressions

  3

  Days

  105

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Tru Thiên Quyết tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Đừng để người yêu chơi game này, 3 phút là ghiền nhưng sẽ không bị cầm sừng đâu Đừng để người yêu chơi game này, 3 phút là ghiền nhưng sẽ không bị cầm sừng đâu 8.2K 2
Đừng để người yêu chơi game này, Vì trong game quá nhiều người chơi phái đẹp Đừng để người yêu chơi game này, Vì trong game quá nhiều người chơi phái đẹp 8.6K 1

Tru Thiên Quyết tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
August 25 2022 280K 5.4K
August 24 2022 15.1K 112
August 23 2022 13.1K 86

Ad Schedule

 • 08-22
  08-22-2022
 • 08-23
  08-23-2022
 • 08-24
  08-24-2022

Is Tru Thiên Quyết tiktok ads data not updated enough? No more and updated Tru Thiên Quyết tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free