Tru Thiên Quyết tiktok ads

Updated on: September 8 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  September 4 2022-September 8 2022

 • Ad scheduling

  September 4 2022

 • Ad Impressions

  300.6K

 • Days

  5Days

 • Popularity

  407

Tru Thiên Quyết tiktok ads cost: cpm $3

Tru Thiên Quyết ads post on tiktok:

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  September 4 2022-September 8 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt!

  đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt!

  Tìm hiểu thêm

  146.6K

  Ad Impressions

  5

  Days

  105

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  September 4 2022-September 8 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Mở hết tỉ lệ rơi, treo máy nửa tiếng cả người full thần trang

  Mở hết tỉ lệ rơi, treo máy nửa tiếng cả người full thần trang

  Cài đặt ngay

  93.4K

  Ad Impressions

  5

  Days

  108

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  September 7 2022-September 8 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất

  Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất

  Chơi trò chơi

  60.5K

  Ad Impressions

  2

  Days

  194

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  September 4 2022-September 8 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt!

  đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt!

  Tìm hiểu thêm

  146.6K

  Ad Impressions

  5

  Days

  105

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Tru Thiên Quyết tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt! đăng nhập 3 ngày tặng Trang bị Đỏ thần bí, Lực chiến tăng vọt! 146.6K 1
Mở hết tỉ lệ rơi, treo máy nửa tiếng cả người full thần trang Mở hết tỉ lệ rơi, treo máy nửa tiếng cả người full thần trang 93.4K 1
Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất 60.5K 1

Tru Thiên Quyết tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
September 8 2022 240.1K 204
September 7 2022 261.9K 357
September 6 2022 140.6K 127
September 5 2022 71.9K 72
September 4 2022 55 0

Ad Schedule

 • 09-03
  09-03-2022
 • 09-04
  09-04-2022
 • 09-05
  09-05-2022
 • 09-06
  09-06-2022
 • 09-07
  09-07-2022

Is Tru Thiên Quyết tiktok ads data not updated enough? No more and updated Tru Thiên Quyết tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free