Tru Thiên Quyết tiktok ads

Updated on: October 25 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  October 2 2022-October 25 2022

 • Ad scheduling

  October 2 2022

 • Ad Impressions

  1.2M

 • Days

  22Days

 • Popularity

  508

Tru Thiên Quyết tiktok ads cost: cpm $3

Tru Thiên Quyết ads post on tiktok:

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  October 2 2022-October 25 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  mất 5 năm để hoàn thiện game, không thu phí, trang bị tự do fram, tự do giao dịch!

  mất 5 năm để hoàn thiện game, không thu phí, trang bị tự do fram, tự do giao dịch!

  Nghe ngay

  245.6K

  Ad Impressions

  22

  Days

  111

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  October 2 2022-October 25 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè!

  Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè!

  Nghe ngay

  205.9K

  Ad Impressions

  22

  Days

  62

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  October 6 2022-October 25 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  IOS ưu tiên trải nghiệ ! Hình ảnh 8k đẹp mắt, game không thu phí

  IOS ưu tiên trải nghiệ ! Hình ảnh 8k đẹp mắt, game không thu phí

  Chơi trò chơi

  532K

  Ad Impressions

  17

  Days

  243

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  October 7 2022-October 25 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  anh em mới chơi 3 ngày đã bị toàn server truy sát, còn dám giành boss nữa!

  anh em mới chơi 3 ngày đã bị toàn server truy sát, còn dám giành boss nữa!

  Chơi trò chơi

  297.9K

  Ad Impressions

  16

  Days

  92

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Tru Thiên Quyết tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè! Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè! 205.9K 1
mất 5 năm để hoàn thiện game, không thu phí, trang bị tự do fram, tự do giao dịch! mất 5 năm để hoàn thiện game, không thu phí, trang bị tự do fram, tự do giao dịch! 245.6K 1
IOS ưu tiên trải nghiệ ! Hình ảnh 8k đẹp mắt, game không thu phí IOS ưu tiên trải nghiệ ! Hình ảnh 8k đẹp mắt, game không thu phí 532K 1
anh em mới chơi 3 ngày đã bị toàn server truy sát, còn dám giành boss nữa! anh em mới chơi 3 ngày đã bị toàn server truy sát, còn dám giành boss nữa! 297.9K 1

Tru Thiên Quyết tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
October 25 2022 1M 390
October 24 2022 1.2M 500
October 23 2022 1.1M 475
October 21 2022 1M 438
October 20 2022 974.5K 421
October 19 2022 905K 396
October 18 2022 863.9K 387
October 17 2022 321.3K 143
October 15 2022 768.3K 353
October 14 2022 744K 343
October 13 2022 688.3K 323
October 12 2022 610.4K 299
October 11 2022 553.2K 278
October 10 2022 491K 265
October 9 2022 427.9K 243
October 8 2022 372.9K 223
October 7 2022 306.3K 196
October 6 2022 232.6K 160
October 5 2022 111K 71
October 4 2022 84K 55
October 3 2022 33.7K 23
October 2 2022 22K 21

Ad Schedule

 • 10-01
  10-01-2022
 • 10-02
  10-02-2022
 • 10-03
  10-03-2022
 • 10-04
  10-04-2022
 • 10-05
  10-05-2022
 • 10-06
  10-06-2022
 • 10-07
  10-07-2022
 • 10-08
  10-08-2022
 • 10-09
  10-09-2022
 • 10-10
  10-10-2022
 • 10-11
  10-11-2022
 • 10-12
  10-12-2022
 • 10-13
  10-13-2022
 • 10-14
  10-14-2022
 • 10-15
  10-15-2022
 • 10-16
  10-16-2022
 • 10-17
  10-17-2022
 • 10-18
  10-18-2022
 • 10-19
  10-19-2022
 • 10-20
  10-20-2022
 • 10-21
  10-21-2022
 • 10-22
  10-22-2022
 • 10-23
  10-23-2022
 • 10-24
  10-24-2022

Is Tru Thiên Quyết tiktok ads data not updated enough? No more and updated Tru Thiên Quyết tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free