Tru Thiên Quyết tiktok ads

Updated on: October 31 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  October 2 2022-October 31 2022

 • Ad scheduling

  October 2 2022

 • Ad Impressions

  766.7K

 • Days

  28Days

 • Popularity

  926

Tru Thiên Quyết tiktok ads cost: cpm $3

Tru Thiên Quyết ads post on tiktok:

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  October 2 2022-October 31 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  mất 5 năm để hoàn thiện game, không thu phí, trang bị tự do fram, tự do giao dịch!

  mất 5 năm để hoàn thiện game, không thu phí, trang bị tự do fram, tự do giao dịch!

  Đặt ngay

  56.2K

  Ad Impressions

  24

  Days

  80

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  October 2 2022-October 29 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè!

  Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè!

  Nghe ngay

  46.5K

  Ad Impressions

  19

  Days

  75

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  October 3 2022-October 31 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  anh em mới chơi 3 ngày đã bị toàn server truy sát, còn dám giành boss nữa!

  anh em mới chơi 3 ngày đã bị toàn server truy sát, còn dám giành boss nữa!

  Chơi trò chơi

  143.1K

  Ad Impressions

  26

  Days

  112

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  October 3 2022-October 31 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè!

  Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè!

  Tìm hiểu thêm

  65.5K

  Ad Impressions

  28

  Days

  49

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Tru Thiên Quyết tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
anh em mới chơi 3 ngày đã bị toàn server truy sát, còn dám giành boss nữa! anh em mới chơi 3 ngày đã bị toàn server truy sát, còn dám giành boss nữa! 3.2K 3
IOS ưu tiên trải nghiệ ! Hình ảnh 8k đẹp mắt, game không thu phí IOS ưu tiên trải nghiệ ! Hình ảnh 8k đẹp mắt, game không thu phí 7.5K 3
Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè! Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè! 46.5K 3
mất 5 năm để hoàn thiện game, không thu phí, trang bị tự do fram, tự do giao dịch! mất 5 năm để hoàn thiện game, không thu phí, trang bị tự do fram, tự do giao dịch! 1.6K 3

Tru Thiên Quyết tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
October 30 2022 486.3K 544
October 29 2022 678.6K 783
October 28 2022 206.7K 239
October 27 2022 634.7K 771
October 26 2022 586.3K 729
October 25 2022 552.1K 731
October 24 2022 485.3K 678
October 23 2022 494.7K 727
October 22 2022 35K 58
October 21 2022 409.8K 600
October 20 2022 345.1K 498
October 19 2022 363.4K 540
October 18 2022 335.7K 507
October 17 2022 16.7K 16
October 15 2022 233.7K 321
October 14 2022 306.7K 474
October 13 2022 295.9K 449
October 12 2022 194.8K 266
October 11 2022 192.1K 278
October 10 2022 222.2K 323
October 9 2022 165.9K 237
October 8 2022 184.4K 285
October 7 2022 160.9K 241
October 6 2022 52.7K 95
October 5 2022 40.5K 76
October 4 2022 27.6K 55
October 3 2022 12.7K 21
October 2 2022 6.2K 13

Ad Schedule

 • 10-01
  10-01-2022
 • 10-02
  10-02-2022
 • 10-03
  10-03-2022
 • 10-04
  10-04-2022
 • 10-05
  10-05-2022
 • 10-06
  10-06-2022
 • 10-07
  10-07-2022
 • 10-08
  10-08-2022
 • 10-09
  10-09-2022
 • 10-10
  10-10-2022
 • 10-11
  10-11-2022
 • 10-12
  10-12-2022
 • 10-13
  10-13-2022
 • 10-14
  10-14-2022
 • 10-15
  10-15-2022
 • 10-16
  10-16-2022
 • 10-17
  10-17-2022
 • 10-18
  10-18-2022
 • 10-19
  10-19-2022
 • 10-20
  10-20-2022
 • 10-21
  10-21-2022
 • 10-22
  10-22-2022
 • 10-23
  10-23-2022
 • 10-24
  10-24-2022
 • 10-25
  10-25-2022
 • 10-26
  10-26-2022
 • 10-27
  10-27-2022
 • 10-28
  10-28-2022
 • 10-29
  10-29-2022

Is Tru Thiên Quyết tiktok ads data not updated enough? No more and updated Tru Thiên Quyết tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free

Scan code to add assistant

Receive free VIP experience members

Each account can be free of charge once