Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc tiktok ads

Updated on: October 31 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  April 6 2022-October 31 2022

 • Ad scheduling

  February 21 2022

 • Ad Impressions

  7.3M

 • Days

  208Days

 • Popularity

  74.5K

Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc tiktok ads cost: cpm $3

Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc ads post on tiktok:

 • Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc

  Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc

  collect
  April 6 2022-August 1 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Tải app Zing MP3 cập nhật ngay những bản hits xu hướng

  Tải app Zing MP3 cập nhật ngay những bản hits xu hướng

  Cài đặt ngay

  6.2M

  Ad Impressions

  118

  Days

  69.8K

  Popularity

 • Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc

  Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc

  collect
  April 6 2022-June 29 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Để bản hòa âm tuyệt vời của Hương Ly và Sơn Vie vỗ về trái tim bạn. Tải app Zing MP3 nghe ngay!

  Để bản hòa âm tuyệt vời của Hương Ly và Sơn Vie vỗ về trái tim bạn. Tải app Zing MP3 nghe ngay!

  Đăng ký

  7.8K

  Ad Impressions

  79

  Days

  61

  Popularity

 • Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc

  Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc

  collect
  July 1 2022-July 31 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Những cái tên thống lĩnh ngai vàng zingchart

  Những cái tên thống lĩnh ngai vàng zingchart

  Đăng ký

  5.4K

  Ad Impressions

  32

  Days

  36

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc

  Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc

  collect
  August 1 2022-October 31 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Tải app Zing MP3 cập nhật ngay những bản hits xu hướng

  Tải app Zing MP3 cập nhật ngay những bản hits xu hướng

  Cài đặt ngay

  1M

  Ad Impressions

  95

  Days

  4.5K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Tải app Zing MP3 cập nhật ngay những bản hits xu hướng Tải app Zing MP3 cập nhật ngay những bản hits xu hướng 6.2M 2
Những cái tên thống lĩnh ngai vàng zingchart Những cái tên thống lĩnh ngai vàng zingchart 5.4K 1
Để bản hòa âm tuyệt vời của Hương Ly và Sơn Vie vỗ về trái tim bạn. Tải app Zing MP3 nghe ngay! Để bản hòa âm tuyệt vời của Hương Ly và Sơn Vie vỗ về trái tim bạn. Tải app Zing MP3 nghe ngay! 7.8K 1

Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
October 30 2022 1M 4.3K
October 29 2022 1M 4.2K
October 28 2022 1M 4.2K
October 27 2022 1M 4.1K
October 26 2022 1M 4.1K
October 25 2022 988.5K 4K
October 24 2022 957.6K 3.9K
October 23 2022 939.5K 3.9K
October 22 2022 929.6K 3.8K
October 20 2022 896.1K 3.8K
October 19 2022 869.4K 3.7K
October 18 2022 867.7K 3.7K
October 17 2022 850.7K 3.7K
October 16 2022 835.2K 3.6K
October 15 2022 811.3K 3.6K
October 14 2022 796.1K 3.5K
October 13 2022 785.6K 3.5K
October 12 2022 772.2K 3.5K
October 11 2022 761.8K 3.5K
October 10 2022 743.3K 3.4K
October 9 2022 733.3K 3.4K
October 8 2022 726.8K 3.4K
October 7 2022 703.2K 3.3K
October 6 2022 692.8K 3.3K
October 5 2022 687.4K 3.3K
October 4 2022 673K 3.3K
October 3 2022 657.9K 3.2K
October 2 2022 647.1K 3.2K
October 1 2022 633.1K 3.2K
September 30 2022 607.9K 3.1K
September 29 2022 602.3K 3.1K
September 28 2022 588.7K 3.1K
September 27 2022 576.9K 3.1K
September 26 2022 564.3K 3K
September 25 2022 556.6K 3K
September 24 2022 547.2K 3K
September 23 2022 533.5K 3K
September 22 2022 528.9K 2.9K
September 21 2022 503.4K 2.9K
September 20 2022 492.9K 2.8K
September 19 2022 476.2K 2.7K
September 18 2022 465.4K 2.7K
September 17 2022 455K 2.7K
September 16 2022 446.1K 2.6K
September 15 2022 444K 2.6K
September 14 2022 430.3K 2.5K
September 13 2022 427K 2.5K
September 12 2022 422.4K 2.5K
September 11 2022 413.5K 2.5K
September 10 2022 408.6K 2.4K
September 9 2022 398.7K 2.4K
September 8 2022 390.7K 2.3K
September 7 2022 386.4K 2.3K
September 6 2022 378.1K 2.3K
September 5 2022 368.6K 2.2K
September 4 2022 362.5K 2.2K
September 3 2022 350.3K 2.2K
September 2 2022 344.2K 2.1K
September 1 2022 333.3K 2.1K
August 31 2022 318.7K 2K
August 30 2022 310.4K 2K
August 29 2022 302.9K 1.9K
August 28 2022 290K 1.9K
August 27 2022 280.3K 1.8K
August 26 2022 272K 1.8K
August 25 2022 263.5K 1.7K
August 24 2022 257.5K 1.7K
August 23 2022 248.7K 1.7K
August 22 2022 238.1K 1.6K
August 21 2022 223.7K 1.5K
August 20 2022 212.8K 1.4K
August 19 2022 207.4K 1.4K
August 18 2022 189.7K 1.3K
August 17 2022 183.7K 1.2K
August 16 2022 171.9K 1.1K
August 15 2022 165.3K 1.1K
August 14 2022 154.2K 1K
August 13 2022 144.3K 980
August 12 2022 137.4K 926
August 11 2022 122.8K 832
August 10 2022 113K 781
August 9 2022 102K 711
August 8 2022 89.9K 635
August 7 2022 83.4K 597
August 6 2022 72K 530
August 5 2022 59.6K 444
August 4 2022 48K 370
August 3 2022 36.9K 265
August 2 2022 25.6K 206
August 1 2022 6.2M 68.8K
July 31 2022 6.2M 68.7K
July 30 2022 6.2M 68.6K
July 29 2022 6.2M 68.6K
July 28 2022 6.2M 68.5K
July 27 2022 6.2M 68.4K
July 26 2022 6.2M 68.4K
July 25 2022 6.2M 68.3K
July 24 2022 6.1M 68.2K
July 23 2022 6.1M 68.2K
July 22 2022 6.1M 68.1K
July 21 2022 6.1M 68K
July 20 2022 6.1M 67.9K
July 19 2022 6.1M 67.8K
July 18 2022 6.1M 67.8K
July 17 2022 6.1M 67.6K
July 16 2022 6.1M 67.6K
July 15 2022 6.1M 67.5K
July 14 2022 6M 67.4K
July 13 2022 6M 67.3K
July 12 2022 6M 67.2K
July 11 2022 6M 67.2K
July 10 2022 6M 67.1K
July 9 2022 6M 66.9K
July 8 2022 6M 66.9K
July 7 2022 6M 66.8K
July 6 2022 6M 66.7K
July 5 2022 6M 66.5K
July 4 2022 5.9M 66.4K
July 3 2022 5.9M 66.4K
July 2 2022 5.9M 66.3K
July 1 2022 5.9M 66.1K
June 30 2022 5.9M 66.1K
June 29 2022 5.9M 66.1K
June 28 2022 5.9M 66K
June 27 2022 5.9M 65.9K
June 26 2022 5.9M 65.8K
June 25 2022 5.9M 65.7K
June 24 2022 6K 48
June 23 2022 5.9M 65.5K
June 22 2022 5.8M 65.4K
June 21 2022 5.8M 65.3K
June 20 2022 5.8M 65.2K
June 19 2022 5.8M 65.1K
June 18 2022 5.8M 65K
June 17 2022 5.8M 64.8K
June 16 2022 5.8M 64.7K
June 15 2022 5.8M 64.6K
June 14 2022 5.8M 64.5K
June 13 2022 5.8M 64.4K
June 12 2022 5.7M 64.3K
June 11 2022 5.7M 64.2K
June 10 2022 5.7M 64.1K
June 9 2022 5.7M 63.9K
June 8 2022 5.7M 63.8K
June 7 2022 5.7M 63.6K
June 6 2022 5.7M 63.5K
June 5 2022 5.7M 63.4K
June 4 2022 5.7M 63.3K
June 3 2022 5.7M 63.2K
June 2 2022 5.7M 63K
June 1 2022 5.6M 62.7K
May 31 2022 5.6M 62.7K
May 30 2022 5.6M 62.6K
May 29 2022 5.6M 62.6K
May 28 2022 5.6M 62.6K
May 27 2022 5.6M 62.5K
May 26 2022 5.6M 62.5K
May 25 2022 5.6M 62.5K
May 24 2022 5.6M 62.5K
May 23 2022 5.6M 62.4K
May 22 2022 5.6M 62.4K
May 21 2022 5.6M 62.3K
May 20 2022 5.6M 62.3K
May 19 2022 5.6M 62.2K
May 18 2022 5.6M 62.1K
May 17 2022 5.6M 62K
May 16 2022 5.6M 62K
May 15 2022 5.6M 61.9K
May 14 2022 5.6M 61.8K
May 13 2022 5.6M 61.7K
May 12 2022 5.6M 61.7K
May 11 2022 5.6M 61.6K
May 10 2022 5.6M 61.5K
May 9 2022 5.6M 61.5K
May 8 2022 5.6M 61.4K
May 7 2022 5.5M 61.4K
May 6 2022 5.5M 61K
May 5 2022 5.5M 60.9K
May 4 2022 5.5M 60.8K
May 3 2022 5.5M 60.7K
May 2 2022 5.5M 60.6K
May 1 2022 5.5M 60.6K
April 30 2022 5.5M 60.5K
April 29 2022 5.5M 60.4K
April 28 2022 5.5M 60.3K
April 27 2022 5.4M 60.2K
April 26 2022 5.4M 60K
April 25 2022 5.4M 60K
April 24 2022 5.4M 59.8K
April 23 2022 5.4M 59.7K
April 22 2022 5.4M 59.6K
April 21 2022 5.4M 59.5K
April 20 2022 5.4M 59.4K
April 19 2022 5.3M 59.3K
April 18 2022 5.3M 59.2K
April 17 2022 5.3M 59.1K
April 16 2022 5.3M 59.1K
April 15 2022 5.3M 59K
April 14 2022 5.3M 58.9K
April 13 2022 5.3M 58.7K
April 12 2022 5.3M 58.5K
April 11 2022 5.3M 58.4K
April 10 2022 5.2M 58.3K
April 9 2022 5.2M 58.1K
April 8 2022 5.2M 58.1K
April 7 2022 5.2M 57.9K
April 6 2022 5.2M 57.8K
April 5 2022 5.2M 57.6K

Ad Schedule

 • 04-05
  04-05-2022
 • 04-06
  04-06-2022
 • 04-07
  04-07-2022
 • 04-08
  04-08-2022
 • 04-09
  04-09-2022
 • 04-10
  04-10-2022
 • 04-11
  04-11-2022
 • 04-12
  04-12-2022
 • 04-13
  04-13-2022
 • 04-14
  04-14-2022
 • 04-15
  04-15-2022
 • 04-16
  04-16-2022
 • 04-17
  04-17-2022
 • 04-18
  04-18-2022
 • 04-19
  04-19-2022
 • 04-20
  04-20-2022
 • 04-21
  04-21-2022
 • 04-22
  04-22-2022
 • 04-23
  04-23-2022
 • 04-24
  04-24-2022
 • 04-25
  04-25-2022
 • 04-26
  04-26-2022
 • 04-27
  04-27-2022
 • 04-28
  04-28-2022
 • 04-29
  04-29-2022
 • 04-30
  04-30-2022
 • 05-01
  05-01-2022
 • 05-02
  05-02-2022
 • 05-03
  05-03-2022
 • 05-04
  05-04-2022
 • 05-05
  05-05-2022
 • 05-06
  05-06-2022
 • 05-07
  05-07-2022
 • 05-08
  05-08-2022
 • 05-09
  05-09-2022
 • 05-10
  05-10-2022
 • 05-11
  05-11-2022
 • 05-12
  05-12-2022
 • 05-13
  05-13-2022
 • 05-14
  05-14-2022
 • 05-15
  05-15-2022
 • 05-16
  05-16-2022
 • 05-17
  05-17-2022
 • 05-18
  05-18-2022
 • 05-19
  05-19-2022
 • 05-20
  05-20-2022
 • 05-21
  05-21-2022
 • 05-22
  05-22-2022
 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022
 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022
 • 05-27
  05-27-2022
 • 05-28
  05-28-2022
 • 05-29
  05-29-2022
 • 05-30
  05-30-2022
 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022
 • 06-08
  06-08-2022
 • 06-09
  06-09-2022
 • 06-10
  06-10-2022
 • 06-11
  06-11-2022
 • 06-12
  06-12-2022
 • 06-13
  06-13-2022
 • 06-14
  06-14-2022
 • 06-15
  06-15-2022
 • 06-16
  06-16-2022
 • 06-17
  06-17-2022
 • 06-18
  06-18-2022
 • 06-19
  06-19-2022
 • 06-20
  06-20-2022
 • 06-21
  06-21-2022
 • 06-22
  06-22-2022
 • 06-23
  06-23-2022
 • 06-24
  06-24-2022
 • 06-25
  06-25-2022
 • 06-26
  06-26-2022
 • 06-27
  06-27-2022
 • 06-28
  06-28-2022
 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022
 • 07-01
  07-01-2022
 • 07-02
  07-02-2022
 • 07-03
  07-03-2022
 • 07-04
  07-04-2022
 • 07-05
  07-05-2022
 • 07-06
  07-06-2022
 • 07-07
  07-07-2022
 • 07-08
  07-08-2022
 • 07-09
  07-09-2022
 • 07-10
  07-10-2022
 • 07-11
  07-11-2022
 • 07-12
  07-12-2022
 • 07-13
  07-13-2022
 • 07-14
  07-14-2022
 • 07-15
  07-15-2022
 • 07-16
  07-16-2022
 • 07-17
  07-17-2022
 • 07-18
  07-18-2022
 • 07-19
  07-19-2022
 • 07-20
  07-20-2022
 • 07-21
  07-21-2022
 • 07-22
  07-22-2022
 • 07-23
  07-23-2022
 • 07-24
  07-24-2022
 • 07-25
  07-25-2022
 • 07-26
  07-26-2022
 • 07-27
  07-27-2022
 • 07-28
  07-28-2022
 • 07-29
  07-29-2022
 • 07-30
  07-30-2022
 • 07-31
  07-31-2022
 • 08-01
  08-01-2022
 • 08-02
  08-02-2022
 • 08-03
  08-03-2022
 • 08-04
  08-04-2022
 • 08-05
  08-05-2022
 • 08-06
  08-06-2022
 • 08-07
  08-07-2022
 • 08-08
  08-08-2022
 • 08-09
  08-09-2022
 • 08-10
  08-10-2022
 • 08-11
  08-11-2022
 • 08-12
  08-12-2022
 • 08-13
  08-13-2022
 • 08-14
  08-14-2022
 • 08-15
  08-15-2022
 • 08-16
  08-16-2022
 • 08-17
  08-17-2022
 • 08-18
  08-18-2022
 • 08-19
  08-19-2022
 • 08-20
  08-20-2022
 • 08-21
  08-21-2022
 • 08-22
  08-22-2022
 • 08-23
  08-23-2022
 • 08-24
  08-24-2022
 • 08-25
  08-25-2022
 • 08-26
  08-26-2022
 • 08-27
  08-27-2022
 • 08-28
  08-28-2022
 • 08-29
  08-29-2022
 • 08-30
  08-30-2022
 • 08-31
  08-31-2022
 • 09-01
  09-01-2022
 • 09-02
  09-02-2022
 • 09-03
  09-03-2022
 • 09-04
  09-04-2022
 • 09-05
  09-05-2022
 • 09-06
  09-06-2022
 • 09-07
  09-07-2022
 • 09-08
  09-08-2022
 • 09-09
  09-09-2022
 • 09-10
  09-10-2022
 • 09-11
  09-11-2022
 • 09-12
  09-12-2022
 • 09-13
  09-13-2022
 • 09-14
  09-14-2022
 • 09-15
  09-15-2022
 • 09-16
  09-16-2022
 • 09-17
  09-17-2022
 • 09-18
  09-18-2022
 • 09-19
  09-19-2022
 • 09-20
  09-20-2022
 • 09-21
  09-21-2022
 • 09-22
  09-22-2022
 • 09-23
  09-23-2022
 • 09-24
  09-24-2022
 • 09-25
  09-25-2022
 • 09-26
  09-26-2022
 • 09-27
  09-27-2022
 • 09-28
  09-28-2022
 • 09-29
  09-29-2022
 • 09-30
  09-30-2022
 • 10-01
  10-01-2022
 • 10-02
  10-02-2022
 • 10-03
  10-03-2022
 • 10-04
  10-04-2022
 • 10-05
  10-05-2022
 • 10-06
  10-06-2022
 • 10-07
  10-07-2022
 • 10-08
  10-08-2022
 • 10-09
  10-09-2022
 • 10-10
  10-10-2022
 • 10-11
  10-11-2022
 • 10-12
  10-12-2022
 • 10-13
  10-13-2022
 • 10-14
  10-14-2022
 • 10-15
  10-15-2022
 • 10-16
  10-16-2022
 • 10-17
  10-17-2022
 • 10-18
  10-18-2022
 • 10-19
  10-19-2022
 • 10-20
  10-20-2022
 • 10-21
  10-21-2022
 • 10-22
  10-22-2022
 • 10-23
  10-23-2022
 • 10-24
  10-24-2022
 • 10-25
  10-25-2022
 • 10-26
  10-26-2022
 • 10-27
  10-27-2022
 • 10-28
  10-28-2022
 • 10-29
  10-29-2022
 • 10-30
  10-30-2022

Is Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc tiktok ads data not updated enough? No more and updated Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free

Scan code to add assistant

Receive free VIP experience members

Each account can be free of charge once