Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc tiktok ads

Updated on: May 18 2023 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  August 1 2022-May 18 2023

 • Ad scheduling

  August 1 2022

 • Ad Impressions

  4.1M

 • Days

  1Days

 • Popularity

  38.2K

Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc tiktok ads cost: cpm $3

Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc ads post on tiktok:

 • Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc

  Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc

  collect
  August 1 2022-August 9 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Tình ca vàng một thời bạn còn nhớ hay quên?

  Tình ca vàng một thời bạn còn nhớ hay quên?

  Download

  32.4K

  Ad Impressions

  9

  Days

  252

  Popularity

 • Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc

  Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc

  collect
  August 2 2022-May 18 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  Cũng là Bolero nhưng mà nó lạ lắm.. Tải và nghe ngay tuyển tập Bolero remix tại app Zing MP3!

  Cũng là Bolero nhưng mà nó lạ lắm.. Tải và nghe ngay tuyển tập Bolero remix tại app Zing MP3!

  Tải về

  4.1M

  Ad Impressions

  155

  Days

  38K

  Popularity

 • Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc

  Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc

  collect
  August 20 2022-November 10 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Cùng lắng nghe ngay những bài hát dẫn đầu zingchart tại app Zing MP3!

  Cùng lắng nghe ngay những bài hát dẫn đầu zingchart tại app Zing MP3!

  Install Zing MP3

  2.5K

  Ad Impressions

  15

  Days

  24

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc

  Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc

  collect
  August 1 2022-August 9 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Tình ca vàng một thời bạn còn nhớ hay quên?

  Tình ca vàng một thời bạn còn nhớ hay quên?

  Download

  32.4K

  Ad Impressions

  9

  Days

  252

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Tình ca vàng một thời bạn còn nhớ hay quên? Tình ca vàng một thời bạn còn nhớ hay quên? 32.4K 1
Cũng là Bolero nhưng mà nó lạ lắm.. Tải và nghe ngay tuyển tập Bolero remix tại app Zing MP3! Cũng là Bolero nhưng mà nó lạ lắm.. Tải và nghe ngay tuyển tập Bolero remix tại app Zing MP3! 4.1M 1
Cùng lắng nghe ngay những bài hát dẫn đầu zingchart tại app Zing MP3! Cùng lắng nghe ngay những bài hát dẫn đầu zingchart tại app Zing MP3! 2.5K 1

Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
December 28 2022 4.1M 37.7K
December 27 2022 4M 37.6K
December 26 2022 4M 37.4K
December 25 2022 4M 37.3K
December 24 2022 4M 37.2K
December 23 2022 4M 37.1K
December 22 2022 3.9M 37K
December 21 2022 3.9M 36.8K
December 20 2022 3.9M 36.6K
December 19 2022 3.9M 36.5K
December 18 2022 3.9M 36.4K
December 17 2022 3.8M 36.2K
December 16 2022 3.8M 36.1K
December 15 2022 3.8M 36K
December 14 2022 3.8M 35.8K
December 13 2022 3.8M 35.6K
December 12 2022 3.7M 35.5K
December 11 2022 3.7M 35.4K
December 10 2022 3.7M 35.3K
December 9 2022 3.7M 35.2K
December 8 2022 3.7M 35.1K
December 7 2022 3.6M 35K
December 6 2022 3.6M 34.9K
December 5 2022 3.6M 34.8K
December 4 2022 3.6M 34.7K
December 3 2022 3.6M 34.6K
December 2 2022 3.5M 34.4K
December 1 2022 3.5M 34.2K
November 30 2022 3.5M 34.1K
November 29 2022 3.5M 34K
November 28 2022 3.4M 33.8K
November 27 2022 3.4M 33.8K
November 26 2022 3.4M 33.6K
November 25 2022 3.4M 33.5K
November 24 2022 3.3M 33.4K
November 23 2022 3.3M 33.2K
November 22 2022 3.3M 33.2K
November 21 2022 3.3M 33K
November 20 2022 3.3M 33K
November 19 2022 3.2M 32.8K
November 18 2022 3.2M 32.7K
November 17 2022 3.2M 32.5K
November 16 2022 3.2M 32.2K
November 14 2022 3.1M 31.9K
November 13 2022 3.1M 31.7K
November 12 2022 3M 31.6K
November 11 2022 3M 31.5K
November 10 2022 3M 31.2K
November 9 2022 3M 31K
November 8 2022 2.9M 30.8K
November 7 2022 2.9M 30.6K
November 6 2022 2.9M 30.4K
November 5 2022 2.9M 30.2K
November 4 2022 2.8M 30K
November 3 2022 2.8M 30K
November 2 2022 2.8M 29.5K
November 1 2022 2.7M 29.3K
October 31 2022 2.7M 29.1K
October 30 2022 2.7M 28.9K
October 29 2022 2.7M 28.6K
October 28 2022 2.6M 28.4K
October 27 2022 2.6M 28.2K
October 26 2022 2.6M 28K
October 25 2022 2.6M 27.8K
October 24 2022 2.5M 27.6K
October 23 2022 2.5M 27.4K
October 21 2022 2.4M 27K
October 20 2022 2.4M 26.7K
October 19 2022 2.4M 26.5K
October 18 2022 2.4M 26.3K
October 17 2022 2.3M 26.1K
October 16 2022 2.3M 25.9K
October 15 2022 2.3M 25.8K
October 14 2022 2.3M 25.6K
October 13 2022 2.2M 25.4K
October 12 2022 2.2M 25.1K
October 11 2022 2.2M 24.9K
October 10 2022 2.2M 24.7K
October 9 2022 2.1M 24.5K
October 8 2022 2.1M 24.2K
October 7 2022 2.1M 24K
October 6 2022 2M 23.9K
October 5 2022 2M 23.7K
October 4 2022 2M 23.4K
October 3 2022 2M 23.2K
October 2 2022 1.9M 23K
October 1 2022 1.9M 22.7K
September 30 2022 1.9M 22.4K
September 29 2022 1.8M 22.2K
September 28 2022 1.8M 21.9K
September 27 2022 1.7M 21.6K
September 26 2022 1.7M 21.5K
September 25 2022 1.7M 21.2K
September 24 2022 1.6M 20.8K
September 23 2022 1.6M 20.4K
September 22 2022 1.6M 20.1K
September 21 2022 1.5M 19.8K
September 20 2022 1.5M 19.7K
September 19 2022 1.5M 19.2K
September 18 2022 1.5M 19K
September 17 2022 1.4M 18.7K
September 16 2022 1.4M 18.5K
September 15 2022 1.4M 18.2K
September 14 2022 1.4M 18K
September 13 2022 1.4M 17.8K
September 12 2022 1.3M 17.4K
September 11 2022 1.3M 17.1K
September 10 2022 1.3M 16.5K
September 9 2022 1.2M 16.2K
September 8 2022 1.2M 15.7K
September 7 2022 1.1M 15.3K
September 6 2022 1.1M 14.8K
September 5 2022 1M 14.4K
September 4 2022 1M 14.2K
September 3 2022 999.9K 13.5K
September 2 2022 959.3K 13K
September 1 2022 918.3K 12.5K
August 31 2022 873.5K 12.1K
August 30 2022 824.3K 11.6K
August 29 2022 772.6K 11K
August 28 2022 710K 10.2K
August 27 2022 647.9K 9.5K
August 26 2022 589.1K 8.9K
August 25 2022 538.2K 8.2K
August 24 2022 490.2K 7.6K
August 23 2022 440K 7K
August 22 2022 410.5K 6.6K
August 21 2022 389.7K 6.3K
August 20 2022 369.2K 6K
August 19 2022 343.9K 5.7K
August 18 2022 317.1K 5.3K
August 17 2022 290.6K 4.9K
August 16 2022 261K 4.4K
August 15 2022 231.7K 3.9K
August 14 2022 205.8K 3.5K
August 13 2022 182.4K 3.1K
August 12 2022 161.8K 2.7K
August 11 2022 146.2K 2.5K
August 10 2022 128.6K 2.2K
August 9 2022 141.6K 2.1K
August 8 2022 120.3K 1.7K
August 7 2022 103K 1.3K
August 6 2022 86.2K 1.1K
August 5 2022 68.2K 820
August 4 2022 58K 631
August 3 2022 41.7K 377
August 2 2022 29.5K 170
August 1 2022 15.1K 68

Ad Schedule

 • 07-31
  07-31-2022
 • 08-01
  08-01-2022
 • 08-02
  08-02-2022
 • 08-03
  08-03-2022
 • 08-04
  08-04-2022
 • 08-05
  08-05-2022
 • 08-06
  08-06-2022
 • 08-07
  08-07-2022
 • 08-08
  08-08-2022
 • 08-09
  08-09-2022
 • 08-10
  08-10-2022
 • 08-11
  08-11-2022
 • 08-12
  08-12-2022
 • 08-13
  08-13-2022
 • 08-14
  08-14-2022
 • 08-15
  08-15-2022
 • 08-16
  08-16-2022
 • 08-17
  08-17-2022
 • 08-18
  08-18-2022
 • 08-19
  08-19-2022
 • 08-20
  08-20-2022
 • 08-21
  08-21-2022
 • 08-22
  08-22-2022
 • 08-23
  08-23-2022
 • 08-24
  08-24-2022
 • 08-25
  08-25-2022
 • 08-26
  08-26-2022
 • 08-27
  08-27-2022
 • 08-28
  08-28-2022
 • 08-29
  08-29-2022
 • 08-30
  08-30-2022
 • 08-31
  08-31-2022
 • 09-01
  09-01-2022
 • 09-02
  09-02-2022
 • 09-03
  09-03-2022
 • 09-04
  09-04-2022
 • 09-05
  09-05-2022
 • 09-06
  09-06-2022
 • 09-07
  09-07-2022
 • 09-08
  09-08-2022
 • 09-09
  09-09-2022
 • 09-10
  09-10-2022
 • 09-11
  09-11-2022
 • 09-12
  09-12-2022
 • 09-13
  09-13-2022
 • 09-14
  09-14-2022
 • 09-15
  09-15-2022
 • 09-16
  09-16-2022
 • 09-17
  09-17-2022
 • 09-18
  09-18-2022
 • 09-19
  09-19-2022
 • 09-20
  09-20-2022
 • 09-21
  09-21-2022
 • 09-22
  09-22-2022
 • 09-23
  09-23-2022
 • 09-24
  09-24-2022
 • 09-25
  09-25-2022
 • 09-26
  09-26-2022
 • 09-27
  09-27-2022
 • 09-28
  09-28-2022
 • 09-29
  09-29-2022
 • 09-30
  09-30-2022
 • 10-01
  10-01-2022
 • 10-02
  10-02-2022
 • 10-03
  10-03-2022
 • 10-04
  10-04-2022
 • 10-05
  10-05-2022
 • 10-06
  10-06-2022
 • 10-07
  10-07-2022
 • 10-08
  10-08-2022
 • 10-09
  10-09-2022
 • 10-10
  10-10-2022
 • 10-11
  10-11-2022
 • 10-12
  10-12-2022
 • 10-13
  10-13-2022
 • 10-14
  10-14-2022
 • 10-15
  10-15-2022
 • 10-16
  10-16-2022
 • 10-17
  10-17-2022
 • 10-18
  10-18-2022
 • 10-19
  10-19-2022
 • 10-20
  10-20-2022
 • 10-21
  10-21-2022
 • 10-22
  10-22-2022
 • 10-23
  10-23-2022
 • 10-24
  10-24-2022
 • 10-25
  10-25-2022
 • 10-26
  10-26-2022
 • 10-27
  10-27-2022
 • 10-28
  10-28-2022
 • 10-29
  10-29-2022
 • 10-30
  10-30-2022
 • 10-31
  10-31-2022
 • 11-01
  11-01-2022
 • 11-02
  11-02-2022
 • 11-03
  11-03-2022
 • 11-04
  11-04-2022
 • 11-05
  11-05-2022
 • 11-06
  11-06-2022
 • 11-07
  11-07-2022
 • 11-08
  11-08-2022
 • 11-09
  11-09-2022
 • 11-10
  11-10-2022
 • 11-11
  11-11-2022
 • 11-12
  11-12-2022
 • 11-13
  11-13-2022
 • 11-14
  11-14-2022
 • 11-15
  11-15-2022
 • 11-16
  11-16-2022
 • 11-17
  11-17-2022
 • 11-18
  11-18-2022
 • 11-19
  11-19-2022
 • 11-20
  11-20-2022
 • 11-21
  11-21-2022
 • 11-22
  11-22-2022
 • 11-23
  11-23-2022
 • 11-24
  11-24-2022
 • 11-25
  11-25-2022
 • 11-26
  11-26-2022
 • 11-27
  11-27-2022
 • 11-28
  11-28-2022
 • 11-29
  11-29-2022
 • 11-30
  11-30-2022
 • 12-01
  12-01-2022
 • 12-02
  12-02-2022
 • 12-03
  12-03-2022
 • 12-04
  12-04-2022
 • 12-05
  12-05-2022
 • 12-06
  12-06-2022
 • 12-07
  12-07-2022
 • 12-08
  12-08-2022
 • 12-09
  12-09-2022
 • 12-10
  12-10-2022
 • 12-11
  12-11-2022
 • 12-12
  12-12-2022
 • 12-13
  12-13-2022
 • 12-14
  12-14-2022
 • 12-15
  12-15-2022
 • 12-16
  12-16-2022
 • 12-17
  12-17-2022
 • 12-18
  12-18-2022
 • 12-19
  12-19-2022
 • 12-20
  12-20-2022
 • 12-21
  12-21-2022
 • 12-22
  12-22-2022
 • 12-23
  12-23-2022
 • 12-24
  12-24-2022
 • 12-25
  12-25-2022
 • 12-26
  12-26-2022
 • 12-27
  12-27-2022

Is Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc tiktok ads data not updated enough? No more and updated Zing MP3 - Đỉnh Cao Âm Nhạc tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free