#1 TikTok Ads Spy Tool

A Better Way to Make TikTok Ads Dropshipping & TikTok For Business

  • Find TikTok winning products & TikTok dropshipping ads.
  • Analyze TikTok advertisers
  • Get the Latest TikTok Shop Data.
Try It Free

shopify la

Published on: February 4 2023 by pipiads

Perché Shopify ? La situazione ecommerce in Italia. Shopify eCommerce

ciao, benvenuto in questo nuovo video, in questa nuova pillola dedicata shopify. oggi parleremo un po più di un argomento, diciamo, che riguarda il nostro paese, perché voglio parlare un po della situazione e commerce delle attività italiane. ci sono sicuramente tante attività italiane che sono già ben posizionate su sull'e commerce, su internet. penso un po alle multinazionali o comunque alle grandi imprese, che comunque tutti conosciamo, di riferimento, di riferimento per i grandi prodotti di marca quali, secondo me, sono quelli messi meglio, soprattutto perché hanno i fondi e hanno la capacità economica per farlo. però tutti sappiamo che l'italia, per la vera forza, è una piccola media impresa. la piccola media impresa che nella maggior parte dei casi a gestione familiare, che già fatika attraverso le crisi economiche, all'online, che magari li schiaccia il fatto che non sono formati su questa dal poco tempo, sono quelle più in difficoltà a realizzare è il loro e commerce e soprattutto a strutturarsi. paradossalmente, quelle più strutturate sono anche quelle che hanno meno lavoro, perché magari si siete che più hanno successo delle piccole attività. sono quelle che non vogliono mollare, però sono magari lontanissime dai centri abitati, però si rendono conto che l'online è un'opportunità e hanno il tempo e la voglia e la capacità e la conoscenza del loro ambito che gli permette di strutturarsi e di affermarsi online a chi in maniera autonoma? ma quelli che non riescono sono soprattutto quelle attività che stanno ancora lavorando bene e vivono ancora bene con il loro negozio fisico, con la loro solito modalità di vendita, che però vorrebbero vendere online ma non hanno il tempo o la capacità per farlo. e questo, purtroppo, è un grande, grande problema a livello italiano, perché purtroppo l'online prenderà sempre più piede, avrà sempre più clienti, sarà sempre di più le persone giovani che diventeranno adulti, che diventeranno i nuovi consumatori che acquisteranno molto più volentieri online. dunque, se tu sei un azienda, una piccola, media impresa italiana e 6 nelle caratteristikhe che ho appena elencato, devi tira fuori i denti levi, tira fuori il portafoglio, devi trovare un'agenzia seria, un freelancer, oppure formarti attraverso i nostri video gratuiti, attraverso il nostro corso, e strutturati online. non lo dico per interesse mio personale, che potrebbe anche essere, visto che sono josé, genere il corso di shopify, disco l'e commerce, o un'attività da libero professionista dove faccio consulenza e o anche un'agenzia che realizza progetti per. l'online. dunque, magari potreste pensare che io ve lo dica per interesse personale, ma sinceramente io lo dico veramente per le imprese italiane, per tutte le attività che ci stanno guardando, perché è veramente una cosa fondamentale. è che non dovete sottovalutare, soprattutto che dovete attuare ora. sono sicuro che già il coronavirus questo che l'abbia fatto capire per i due o tre mesi di inattività che avete avuto. però veramente dovete farlo, dovete formare, vi dovete buttarvi, dovete lanciarvi, dovete picchiare il naso, dovete affidarvi a persone serie e a consulenti serie. vale tanto quanto il vostro negozio fisico. la presenza online, se non di più, al giorno d'oggi, e perciò so che magari voi la vedete con degli occhi brutti, con la vedete una cosa magari che non vi va a genio. è una cosa che dovete fare, è dovete fare la vostra maniera. nessuno vuole cambiare la vostra mentalità, la posta ideologia, perché online non è solo a loro. online e tutto quello che veramente frutta e può portare guadagno a voi e anche valore ai nostri clienti. dunque, veramente, aziende italiane che all'ascolto di questo video buttatevi, lanciatevi, perché dovete farlo, per voi, per la vostra attività, per il lavoro che avete fatto fino ad oggi e anche per i vostri clienti che magari sono impazienti di acquistare online. per questo video è tutto. vi ricordo che potete entrare nel nostro gruppo gratuito su facebook shopify unlimited per avere l'assistenza di tutti gli esperti disco e commerce, compreso me, su arbitri, shopify, ma anche su tutti gli altri ambiti che comprendono la vendita online, striscia wi fi e non solo. dunque per questo video e tutto. ci vediamo nel prossimo ciao. [Musica].

Shopify Dropshipping là gì? Cần có và biết những gì?

Hôm nay chúng ta sẽ nói về dropshipping, giải thích về Roxy Sting, giải thích với shop file setting, sự khác biệt giữa nhức thể loại rau Sting trên thị trường và những gì người cần để mọi người làm cho vị coi nó xếp lịch. Chứ giờ đầu tiên của người phải hiểu rõ Trước tiên là gì rất nhiều người làm mà không biết. ngồi Mỹ, mà người cứ nghĩ nó làm cái gì đấy kinh khủng, một cái gì đấy nó hình ảo thuật kiểu kinh khủng, lại như rau Sting ấy nha theo Google nhá. Em nói: đi này đỡ đỡ là cãi được. này. nó xin mình là gì của shop FIFA luôn này trong FIFA chấm ra. à. Thì nó bảo: đó chuyện tinh là gì. I định nghĩa: do somethin. I e dox Pink, Đó là một thể loại. Ừ, nó như là một cái Fuji, mừng Mantis. nghĩa là nó chỉ là một cái thể loại phim unknown, khi mà cái cửa hàng của mọi người không giữ sản, phẩm, cô giáo, không được pha, được chưa Đấy. nó chỉ đơn giản thế thôi. nghĩa là sao như kiểu Amazon, Ebay, spotify, nguy cơ, mà khi mà người đó xuất tinh là gì mình không nhập hàng, ngồi làm như kiểu là cái thằng Bin men, đấy mời mọi người cô đơn rồi mọi người mới nhập hàng vào ngồi ăn cái phần trên này đấy, Thì đấy là nó xuất tinh chưa. để mô hình nó xuất tinh này, nó sẽ giúp mọi người. cái gì? nó không khác gì tất cả những mô hình bán lẻ khác, nó chỉ khác. đúng một điều là mọi người có thể bỏ được đi cái phần, là cái phần nhập hàng. mà bỏ đi phần nhập hàng, ấy thực sự là một cái điều. nó cực kỳ nên nó cực kỳ Lợi luôn. đấy đấy rồi. Ừ, thì đấy rồi đó shipping, vậy đó shipping trên amazon iPay khác gì không? file thì đâu shipping Amazon Ebay bằng kí hiệu là Amazon bestbuy. nó làm cái chậu, Nó những cái sàn đó, và cách đánh nhau ở trên sàn là cách mình đánh nhau ở trên website. thì nó khác nhau rất nhiều. Anh và thằng website gần đưa chẳng bao giờ đánh nhau lại hàng sàn nữa. chỉ chỉ khi mọi người làm cái sẽ có là xấu đó vào một người. đặt mọi người lại xác càng xa quá, thì mình sẽ chết. thì thằng website nó có một cái lợi thế, lợi thế hơn cái bộ sàn. là gì là mọi người có thể khoan được, tôi thể tạo thương hiệu được đấy. mà cái thương hiệu ở trên sàn đấy với cả cái thương hiệu của website, nó là khác nhau rất nhiều. thế thì cả đời em nghĩ em sẽ. đó là clip khác rồi. nhưng mà bây giờ nhá, đó của trên sàn, là sao bình thường người góp đi bây giờ hạ một người sẽ lấy Amazon nhọn Gót sang đây này. đấy thì cái Marine, Thế nó không, nó không to với cả mọi người luôn luôn uống cái ra sàn và một người phải đánh nhau nhẹ, đánh nhau từng đô, từng phẩy đô Bột đấy. Ừ, đấy, ví dụ, thằng này, bạn hay đô, mọi người phải bàn đến một chấm mấy mai mấy đâu. bởi vì đã sao gần đây là gì? khách hàng ấy, họ tìm đồ trên sản. thường thường nó sẽ tìm cái đồ nhiều hơn view nhất và giá hợp lý nhất. nhà giá rẻ nhất thường là giải nhất. đó. ví dụ, một thằng năm xong review và 1 tháng 300 review, mà thằng năm trong preview đó ra nó đắt hơn một tí. cả hạ kiểu đó giá đắt hơn tầm 0.2 đô đi, chẳng hạn, thì người ta vẫn sẽ mua thằng nằm trong viên đấy. còn nếu mà ví dụ là nghĩa của nó sẽ đánh nhau bằng review và đánh nhau bằng giá cả Website là sao Ừ, rồi xong có xoài cho con được website như kiểu không mơ này shop-free-fire, kiểu này thì đánh nhau, còn gì? Đánh nhau bằng niềm tin, đánh nhau và sự tin tưởng, đánh nhau bằng thương hiệu, đó là như thế đấy, để tồn tại, để mà phát triển lâu dài, thì mọi người phải đánh nhau bằng những cái đấy. rồi ở đây, Nói chung, hãy hiểu thế chắc trả luôn. mà cái ngành này, cái nó ship tí nữa sẽ nói người nghĩa là cái này nó cũng có như kiểu trắng đen Đấy, nó cũng sẽ có người mà ánh sáng sẽ có người trong bóng tối là luôn, luôn là thế nhàng nạn, thế thôi, kinh doanh, mà chúng mày không bao giờ nè được chuyện đấy chiến trường, mà lấy lời như này đầu tiên nhé, chúng ta sẽ vào đó xuất tinh này shop-free-fire này. trước khi một người làm đó, sinh tinh sharif, em ở Cần cái gì. đầu tiên là người cầm cái website, ừ, ừ a website, tôi cầm cross-site website. người làm trên nền tảng nào được thu được, xe được, sao phải được tìm người sau khi vừa có massage rồi mà còn cầm một cái gì ngồi, sẽ cần một cái fanpage ở. Em ăn Tết ở ạ. sau khi một người có được ăn Tết rồi, mà người sẽ cần một cái b m vẽ đường cao, AH, Cái này là để Chạy Facebook. và rồi khi một người có cái dao, đây là nói gì, thì cái cơ bản nhất, nhá, Nó cao này, xong, mọi người sẽ có một cái bên mờ ấy thì mở chưa xong. Khi một người có BM này rồi mà người sẽ phát giác, thì khi đầy mọi người sẽ cần 1 cái nữa là một cái post, những này từ những bước này, một cái sự học hết, học xã, bà xã, thì đây là cá mọi người đưa ra thị trường ở a force này nó sẽ dẫn cho phích lược về thể website này. à, anh được chưa và tư vấn website này, nó sẽ ra xô, ừ, ừ, ừ, ừ, Ừ. thì chúng ta hiểu đơn giản, đó là thế. được chưa khả năng vẽ, rồi khả năng làm trên máy tính game, nó chỉ đến đây thôi, đó rồi thì đấy là cái mô hình bình thường thì. Nhưng mà khi mà mọi người làm và sau khi file này ấy, và nếu mọi người sáng tạo ra đấy, thì người sẽ có những cái gì ngoài sẽ có những cái nhiều hơn. là ví dụ, đây là website này. mọi người có website này. à Xong rồi có thể có thêm một cái mới. sửa lại Instagram này. à, I missed oz. à, Vì sao da này không có thể có thêm một cái nữa? là gì có thể xem? có một cái nữa là affiliate cho chính. xong, mình này à gì đấy ạ. sau 12 cái này nó sẽ lại làm gì. nó sẽ lại dẫn cho xích ngược về website. à khi tải về xong, rồi từ website nó lại ra xô. à, Nếu có, thì là sao? bán hàng đấy nó muôn màu, muôn vẻ lắm, vì nó không chỉ có mỗi cái ác đâu. nghe do là mọi người cứ thấy người ta làm nhiều quá. mọi người cũng nhìn thấy nhiều người họ làm cây quá, nên là họ, mọi người nghĩ là mình phải làm thế này, thì phải làm thế kia. đấy, mà thật ra mọi người sáng tạo và một người tù Tìm Cái bước mà nó phù hợp với mọi người à, chứ không phải là một người. thì cứ gói gọn với con đường, như thế nó như kiểu cái việc là mình. mình là một con chuột, thì mình mình xấu như mua chuột đấy, mình đừng cố nhìn. và con sư tử những sống làm gì. cả vấn đề của mình là gì kia mà mọi người kinh doanh, đấy Cái bài toán cuối cùng là gì người tồn tại và một người lốp và vào một người lời hết đấy tồn tại và lời, thế thôi, chả như thế này. nhưng cái bước vào, Khi một người làm đấy những gì, mà còn có nhá những bước. 1 người làm, là gì? anh, đầu tiên một người và có một sản, phẩm, sản, phẩm, người ta hay nói là một cái sản phẩm. cho một cái sản phẩm. này, thường thường người ta hay bảo là Windows, đúng không, winplus Ừ, nhưng mà thực sự bây giờ, nếu có người để ý Women force, đấy nó không phải nó, huynh, cái tình người, thôi cứ hiểu, Này nhá, Women fall off, là như kiểu, nếu dùng ví dụ nào nhỉ. à, Em nói như kiểu: Windows là những điểm có bà đẹp, đấy được chưa, Đấy nó như kiểu là bài, đây rồi. nhưng mà cái cách thấy, khi mà người có tiền, nhưng khi mà người có ba đẹp và một người đánh ngu, thì mày cũng chết, đúng không? mọi người vẫn thua, đúng không? đấy thì cái cách mà đánh bài. cách đánh bài là gì: sản phẩm xuống dưới sản, phẩm, cách đưa sản phẩm ra thị trường ấy. Ừ, bác sĩ, là kẹt sát rồi bó sát à A và xong rồi post shart. mà cũng đi kèm cùng với cả ta. ghét quá đấy. Đây là những gì đưa ra thị trường, anh alo, thì đây í Ờ cà phê với thằng website. làm website nữa ở đó. website, cách mới thiết kế website đẹp hay không? thì đây này, Nó chính là cái cách chơi bài. à ừ, ừ, Em ngủ chưa. đấy, nó thấy dễ hiểu, không? Ừ, rồi nó sẽ như thế nào, Đâu phải lúc nào đánh bại được bà đẹp, đúng không, em gửi ở đâu phải lúc nào mà Bài xấu. mà nếu một cách chơi bài hay vẫn Win, thôi, đó là, anh thấy, à cái việc làm đấy ạ. Ý là, nếu mà mọi người tìm được cái Windows thường thường nhé, Cái Windows là những cái như nào, huynh Horse, thì thường mọi người, chồng Bình Thạnh, cái gì không xa xôi, mà ngồi trại, thêm một người sẽ lắm chạy gia show và xong rồi nó ra số đều đều, bởi vì đã sao thị trường thích rồi, Rồi thị trường thích rồi, nhưng mà vẫn, đây là hiếm khi tìm những sản phẩm như thế lắm. Bây giờ, mấy bộ trên sàn, bộ đáng Kinh nhỉ. Xong rồi, kể cả những cái thằng dog như mình ấy, những cái thằng nhiều tiền lắm, kiểu đấy hỏng bánh. rất là ghê thế. Đây là cái việc của mình hết. không phải là mình quá tập trung vào phần này đâu. Cái này còn tùy với nhân phẩm cơ đấy. Kiểu tình người nó như thế này nhá. Bây một người mới hiểu đi. Ừ, nếu mà nói như kiểu chơi poker đi được chưa.

More:Why I Won't Be Dropshipping In 2020...

E-COMMERCE NEL 2020: La Mia Esperienza (Guadagni, Shopify, Amazon Fba...)

nel video di oggi voglio mostrarvi la mia esperienza e, con tutta la sincerità del mondo, voglio mostrarvi i miei guadagni e raccontarvi quello che è accaduto negli ultimi sei, sette mesi che da quando ho iniziato a fare ecommerce, e voglio raccontarvi i pro ei contro di questa mia esperienza, quello che vedete. uno dei miei siti on line, il mio ecommerce, più o meno verso dicembre mi sono inoltrate in questa avventura e questi sono i risultati di uno dei miei cinque siti. per ovvi motivi non vi mostrerò i prodotti, anche perché è semplicissimo replicare il sito simile, vendere lo stesso prodotto e quindi crearmi dei competitor da solo. con questo video mini eviterò di dirvi i prodotti che vende su questi siti. questo sito che vi sto mostrando in questo momento è su shopify, ma non è in dropshipping. vende direttamente dei prodotti che io faccio produrre da un'azienda esterna. in questo caso non faccio stok di magazzino perché la stessa azienda che poi spedisce. quindi io compro in antikipo i prodotti, pago in antikipo i prodotti che poi vengono venduti ad un consumatore. la differenza tra ecommerce, dropshipping, proprio questa, cioè del dropshipping: non paghi in antikipo il prodotto e la merce che poi viene venduta sul tuo sito, ma è lo stesso consumatore che paga direttamente il prodotto che acquista, il produttore riceve il suo guadagno, spedisce il prodotto e la restante parte del guadagno viene inviata poi al proprietario dell'e commerce del sito. chi, come per me, agosto è un mese dove vengono fatti i resoconti finali, a un po come se finisse l'anno. per me l'anno inizia a settembre. ho sempre avuto questa abitudine- sarà che iniziavo la scuola o quest'abitudine agosto tirano le somme e faccio delle valutazioni. in questo video voglio fare delle valutazioni su questa mia esperienza di e commerce, di vendita online, valutare i pro, ei contro e capire se continuare o meno questa esperienza. alla fine del video vi dirò il mio parere: se ne vale la pena nel 20, 20, nel 2020, di vendere online e di fare ecommerce. per chi non sapesse cosa sia un ecommerce, semplicemente come avere un negozio, un negozio fisico e vendere beni o servizi. e commerce puoi vendere di tutto. puoi vendere dei servizi come delle consulenze- magari sei un commercialista, un avvocato, e quindi le tue consulenze sul tuo ecommerce mi rivende un servizio- o prodotti, come libri, prodotti sportivi o come monopattini elettrici- e a proposito di monopattini elettrici, vi invito ad iscrivervi al canale, di attivare la campanella, perché tra qualche video farò un di voi per festeggiare i 20 mila iscritti e regalerò questo one guida qualcuno di voi attraverso un contest che faremo in un video, quindi non perdete, se vi può interessare. durante questi sei, sette mesi di e commerce, i pro, ei contro sono stati vari e dior riscontrati, pensa un po tutti, dal rimborso al problema col cliente, a i guadagni, ai vantaggi durante il lock down. è stato un'esperienza con i fiocchi, le ho vissute tutte. ovviamente, dei soldi che vi ho mostrato, di queste entrate da questi commerce vanno detratte i soldi spesi per il prodotto e le tasse. dei cinque siti che possiedo, 261 ecommerce i veri e propri, dove gestiscono il magazzino e vende i prodotti, altri tre sono in dropshipping. in ordine di guadagni, questo è il terzo in classifica. i primi due guadagnano più di questo. comunque, in totale una bella sommetta a casa me la porto, soprattutto valutando che qui sono nella mia attività principale. è una cosa che ho iniziato a fare per provare una nuova esperienza e per raccontarlo acquisto il canale. infatti nei video passati, da dicembre in poi, vi ho raccontato tutta la mia esperienza a riguardo. i prodotti che vende, su cui si commerce, diventa automatikamente anche su amazon e posso tranquillamente dirvi che le vendite su amazon sono maggiori dell'e commerce. quindi su amazon vendo molti più prodotti, cioè lo stesso prodotto che vende su questi commerce ne vendo di più. su amazon voglio farvi capire che il problema principale di avere un ecommerce e il traffico importane traffico sul proprio sito è molto ma molto difficile. portare traffico su amazon. è inutile perché amazon ha già il suo traffico e con qualche strategia- sponsorizzazione del prodotto, salire in alto in classifica nella classifica del prodotto di riferimento, della nicchia di riferimento e qualche altra strategia che si può utilizzare su amazon fba, vuoi o non vuoi il prodotto lo vende, a meno che tu non abbia completamente staccato la scelta del prodotto. per quanto riguarda il tuo sito, devi creare traffico, devi fidelizzare il cliente, devi fare determinate cose che possono far sì che il tuo prodotto venda sul tuo sito e non mi vergogno di dire che il prodotto in questione vende molto, ma molto di più. l'uomo giorni. infatti, in questo anno, in questo periodo- non è un anno, sono sei, sette mesi- ci siamo concentrati molto di più su amazon che sul nostro ecommerce, però comunque i suoi 1600 euro li ha portati a casa. tra i vantaggi che ho riscontrato nella vendita on line è sicuramente la riduzione dei costi di un negozio fisico, cioè affitto, utenze elettriche, idriche, telefoniche, allestimento di magazzino, pagare i dipendenti del magazzino, ecc. ciao a tutti quei costi che hanno dei magazzini fisici. un altro vantaggio banale può essere la gestione del cliente. avviene tutti in maniera telematika, non hai la noia del cliente che ti press, è tutto in maniera telematika. magari puoi ricevere qualche mail in più o, se hai la chat attiva sull'assistenza del sito, può ricevere qualche messaggio in più sulla chat. ma alla fine è gestibile tutto da casa. non hai nessuna noi. ha un altro vantaggio è l'apertura ad oltranza del sito, cioè tutto esito lo tiene in di online 24 ore su 24, 7 giorni su 7. non devi aprire la serranda la domenica mattina per vendere, anzi, puoi vendere anche mentre dormi. ed è capitato anche di notte, alle 3, alle 4, alle 5 di notte. il prodotto si vendesse di notte o ad orari strani, giorni strani, in giorni di vacanza. quindi questo è un altro vantaggio che ho riscontrato: il fatto di non dover stare per forza ii nel negozio per vendere, bensì tu sai e facendo le cose tue, il prodotto ha venduto da solo, automatikamente sul tuo sito. ultimo, non per importanza, il vantaggio ovviamente che online le distanze sono pratikamente azzerate. magari se avesse aperto un negozio nel mio paese, avrebbe due vendere la merce di quel negozio soltanto ai miei concittadini o a chi si trova di passaggio. invece online. abbiamo venduto in tutta italia, abbiamo spedito anche in paesi che nemmeno conoscevo e veramente le distanze sono azzerate. magari tu sei un produttore di oli pregiati, puoi vendere il tuo odio d'oliva anche in canada, in francia, in giappone. le distanze non esistono più, puoi vendere comunque. quindi questo è un altro vantaggio che ho riscontrato. magari quel prodotto che io ho venduto su quel sito in un negozio fisico avrebbe venduto molto meno e quindi le entrate sarebbero state meno, la vendita e potenzialmente illimitata, sia per quanto riguarda l'apertura del negozio online che 24 ore su 24, sia per la questione delle distanze. in questo caso, su cui si commerce, abbiamo venduto di meno. non ci sono state grandi vendite se non nel periodo del lock down. proprio perché ci siamo soffermati molto di più su amazon. abbiamo visto nel primo periodo che vendeva di più su amazon il prodotto. allora ovviamente ci siamo concentrati su amazon. gli svantaggi, invece, che ho riscontrato nella vita di e commerce è sicuramente la fiducia del consumatore. molto spesso le persone hanno paura di essere truffati online, di essere derubati dei loro soldi, hanno paura di mettere i propri dati sulla carta, anche se tu offri dei servizi come pay pollo simili. quindi hanno paura. molto spesso non hanno fiducia ed è il motivo per cui il prodotto venduto molto di più su amazon. per chi amazon ha una fiducia a un nome, è conosciuto e le persone si fidano molto di più di mettere i loro dati su amazon piuttosto che darli al tuo sito. magari ci sono dei consumatori che hanno acquistato il prodotto e pur di es.

More:Get Paid To Read Books & Review Them, Earn Up To $60 Per Book Review

DESCUBRE la MEJOR APP de SHOPIFY 2021!! 🚀 (Descargala Ahora!!)

como están en. comprende dor es mi nombre, es anthony rodríguez, y en este vídeo te traigo la mejor aplicación de sophie file, y esto lo digo por todas las funciones que extrae esta aplicación que podemos modificar en nuestra tienda online. en este vídeo vamos a ver el nombre de la aplicación, obviamente, pero también vamos a ver las mejores funciones que van a ayudar a potenciar tu tienda y coma, desde generar más ventas a generar más leads, que ya he probado. así que bueno quedarse hasta el final del vídeo, porque si estás viendo por internet o quieres empezar, esta aplicación te va a ayudar muchísimo. y algo que nunca digo al inicio de mis vídeos es que si este vídeo que aporto valor, me puedes ayudar con un like, con compartido o con comentarios, ya que esto me ayudará a llegarle a muchas más personas y seguir creciendo el canal. ahora, sin más, comenzamos con este vídeo, comenzamos el vídeo y lo primero que tenemos que hacer es irnos a sophie file. una vez acá en chubut fight, tenemos que darle clic en aplicaciones y darle clic aquí a visitar la tienda online de shop y fire, que aquí, donde vamos a encontrar esta aplicación? sólo le colocamos el nombre: the beatles, que es. este es el nombre de la aplicación, así es como se llama beatles, y sería esta que está acá. vamos a darle clic y como ven al inicio, podemos ver que la aplicación cuesta 29.99 dólares al mes y está valuada por más de mil 823 personas con una puntuación de 5 estrellas. para que no vean que soy yo el que la está diciendo y que y que yo estoy promocionando la aplicación de alguna forma. no, la verdad está validada y hay muchas personas que dicen que es muy, muy buena y en verdad que hay algo importante que hay que recargar. es que tiene 40 aplicaciones en una y por eso es que le dije que con esta aplicación, nada más, van a poder hacer muchísimas cosas y por eso es que creo, o bueno, mi opinión es que es una de las mejores aplicaciones de choque y re bueno, si no es la mejor que hay. como como dije en el vídeo, vamos a darle a agregar app. una vez cargue, bajamos y le damos acá instalar aplicación y una vez cargue, veríamos algo como esto, en donde aquí vamos a aparecer en el dashboard. este sería como que el panel principal de vital acá, donde ustedes, cuando empiecen a generar ventas, van a empezar a ver el resumen de lo que están generando con la aplicación, las asistencias que están haciendo cuantos vivió está recogiendo porque tiene una arteria más grande un poco. pero bueno, vamos a empezar a ver cuáles serían esas aplicaciones, que trae esas funciones, que trae esta aplicación y cuáles serían las mejores y lo que vamos a ayudar a potenciar nuestro ecommerce. el primer punto sería la de bushwick revenue y aquí lo que estas son aplicaciones que nos van a ayudar a incrementar las ventas de nuestro ecommerce. esta de puyol there's sería, por ejemplo, si quieren lanzar un producto pero todavía no tienen stok, pueden venderlas antes de que tengan el stok ahí y sencillamente esto lo que va a hacer es captarlo, el email de las personas que están interesadas en su producto. es muy parecido a un go funding, pero por ejemplo, un kit starter, que es un crowdfunding, perdón, y bueno, es muy parecido, pero con tu web, y estas son las más importantes que serían. la de producción. 2 y la volvió uno discount. en la de producción de lo que vamos a hacer es crear productos y ofertas especiales en donde, por ejemplo, si le decimos llevar de este producto con éste y tengamos tanto por ciento de descuento. y en la de bolt yum discount sería, por ejemplo, un producto en partikular, un termo, y te dice: si te llevas un termo, te cuesta 10 dólares, o si te llevas 2, agarras un 10% de descuento, que sería el pack es para el pac family, que sería 4 y te llevas un 20% de descuento. lo podemos hacer con estas dos, con esta sección de bowling, y bueno, éstas en partikular, hablando de las funciones que te van ayudar a incrementar y potenciar tu commerce, estás que está acá que dice: observé, wílder, estas dos van a ayudar muchísimo a incrementar las ventas de tu disco maya, que estas ofertas especiales llama mucho la atención, si lo sabes hacer, y te va ayudar a incrementar y dar ese extra a todas, a todos tus clientes para que terminen comprando. hey, está bueno, no suscríbete esta sección de convert more aquí, en donde nosotros vamos a agregar, por ejemplo, countdown, serían contadores si hay muchas personas cuando estás haciendo equipo y muchas personas lo utilizan, que si quedan 20 minutos o 15 minutos para que se acabe esta oferta, lo puede colocar desde acá. el steak, azúcares para que se te mueva. el carrito está, utilizo muchísimo esto que se muele el carrito, el arte, animéis a tokar, esto es para que cuando vayas- perdón, disculpen- el anime a tokar, es para que se mueva. y el stik y azúcares cuando vayan bajando, de igual forma. si le dan click, es muy fácil ver cómo instalarlo, ya que ellos siempre tienen un tutorial o un centro de ayuda. si le damos clic aquí, por ejemplo, el tutorial, hay un vídeo que te explica paso a paso cómo hacer las cosas. y si, por ejemplo, no sabemos que de qué va la aplicación, la podemos ver aquí. vamos a ensanchar un poco esto la podemos ver aquí. adelantamos hacia de una vez cuando no los muestran, y el stik y azúcar. lo que hace es que se le pone. cuando las personas van bajando hacia tu carrito, se le coloca esto que está aquí abajito, esto que está aquí abajito, como para que en cualquier momento puedan ver todo y no tengan que subir a la le agrada el carrito, sino que sencillamente le pueden dar aquí directamente. y esto está muy bueno, estoy, yo lo utilizo. personalmente he utilizado el stik y azúcar. anime a tokar. este related productos. son productos recomendados y ya muchas de cualquier aplicación, desde las gratuitas hasta las pagas, ya lo tienen. la sección de facebook pixel: si ya tienen instalado su facebook pixel en su tienda de fifa y no lo recomiendo que lo haga acá, porque pueden tratar dos veces una compra atrás, carlos de segunda persona entre y van a tener problemas. lo ideal es que esto ni le paren, sencillamente lo instalan en su tienda online. y ahí estaría bien el hacer el leit, el az. acelerar el check out es para que cuando le den a agregar al carrito no pase por por el carrito sino que sencillamente sean de una vez a la parte de pago. y esto, si no quieres implementar esta vía, está bastante bueno. yo no lo utilizo. recently review: este no utilizó porque el tema que yo que yo uso, ya lo vi, ya viene por defecto con esto. pero con esto lo que hace es, por ejemplo, cuando tienes un producto, lo que hace es: 15 personas están viendo este producto. actualmente 30 personas está viendo ese producto. actualmente pueden ser fake, falso o puedes colocarlo de que de verdad las personas cuando entren, vean cuántas personas también del producto. y esto es bueno, porque si una persona entra y está viendo tu producto y aparte a la parte, si trabajo, dice que 16 personas están viendo este producto y aparte le pones que hay stoks car set y que hay pocos, hay pocas unidades, y le pones un contador que hay una oferta de lo que sea, el que acaba en 15 minutos, esto hace que la persona tenga esa tienda a comprar mucho, mucho más que, por ejemplo, si no le pones ninguna de estas cosas al final, bueno, depende de ustedes, de lo que le guste. no, tampoco recomiendo colocar de todo, porque esto ya no se lleva mucho, ya no está muy quemado por todas las personas que están haciendo dropshipping, pero lo pueden implementar aquí, ustedes pueden buscar el cual sería lo mejor para ustedes, qué es lo que le gusta, qué es lo que más le gusta al final a la web tiene que verse también bonita y llamada y que llame la atención. esta sección de acá es súper importante y es una de las que quiero resaltar en este vídeo, y es la de capturar leads. esto es para capturar clientes potenciales, personas que le dejen su email, y aquí hay diferentes formas de hacerlo: desde una, una barra de anuncios, que esto lo tienen muchas, muchos temas de este es la barra por defecto, pero lo bueno de esta es que esta es la puedes personalizar, le puedes colocar, la puedes hacer llamativa, la p.

On Affronte Nos Plus Grandes Peurs (Version Extrême)

bonjour, messieurs, dames. il fait froid de fou là. je me suis habillé chaudement- ça fait plaisir- en T-shirt, alors qu'il faisait avec magla. on est avec gotta, on est avec Sab et aujourd'hui, on va affronter des big peurs de l'humanité. c'est l'épisode 2, donc, on a deux peurs qui sont les mêmes que dans l'épisode 1, mais qui sont level up, et on a de nouvelles peurs à affronter. aujourd'hui, tout va bien se passer parce que vous êtes tendus pour plein de raisons. aujourd'hui, je vais affronter la maxophobie, c'est la peur des masters. les peurs, elles ont diminué d'un coup, comme on l'a vu qu'on a publié la première vidéo, il y a des gens qui avaient été trigger par certaines peurs et d'autres étaient là au moins, je pourrais totalement faire ce que Gotha a fait. par contre, lui, ça c'est chaud, faire trompette quand même. oh, toi, c'est le karma qui cherche de toi la bague. sophobie, les amis, c'est la peur de conduire. donc, aujourd'hui, moi, je vais avoir un huge accident de voiture. mais oui, petite anecdote, les gens qui gèrent ça là, quand on est arrivé ce matin, ils ont dit: échauffe-toi bien le coup. et ça, je suis une chose: le risque zéro n'existe pas. il y a une grande part d'inconnu, c'est toujours ration. cette vidéo est sponsorisée par Shopify. on va en parler juste après. merci à eux. donc, on y va. je t'entends, mon Seb. en fait, je suis en train de me dire qu'être dans un tonneau, c'est pas très agréable quand même. tu vas te manger, genre une frayeur, comment vous appelez vas-y. [Applaudissements]. non, mais normalement ça prend pas comme ça. mais bon, tu sais, c'est pas une science exacte, tout peut arriver. [Musique] la vérité, t'inquiète, ça va le faire, tout va bien se passer. dis toi, c'est comme la F4, quand même, vachement contre intuitif de volontairement faire des tonneaux avec une caisse. je te passe le l'infirmier, enfin le l'ambulancier, attends, je te le passe bien, mythe, le casque aussi, OK. [Musique] j'ai eu aucun accident dans ma vie. moi, vous avez déjà eu un accident, mais jamais vu d'accident de ma vie. tu vas être mon premier. et ben, je suis fier d'être ton premier accident, sachant que c'est pas un accident, c'est une cascade. un accident, c'est pas prévu. là, c'est prévu. on fait semblant d'avoir un accident, finalement, ça, là, le risque zéro n'existe pas. [Musique] ça va être une grosse expérience. zéro n'existe pas. c'est pas sympa, ce que vous dites là. je dois vous dire que vous êtes des êtres espiègle. bientôt, ce sera votre tour. est-ce que cette caméra peut me montrer à quel point même nous, on n'est pas serein? parce que c'est super important si la voiture arrive. tu as déjà vu les amis, le départ est imminent, alors j'aimerais vous faire un petit discours à chacun avant le départ. magla, tu es ma streuse préférée, ma créatrice d'Internet préféré toutes ces années à créer du contenu à rire. et il a fallu attendre derrière la porte pour que je rencontre ta maman. quelle honte, c'est vrai. qui est un Gotaga, le French Monster, quand j'étais doublée. j'espère vraiment que tu vas faire beaucoup de moi. je vais faire tellement de tonneau, mec, je vais être Donkey Kong. OK, le moteur ronronne, c'est timide, on rigole, mais en vrai, je le ferai pas. gothamagla, Seb, c'est le moment où j'y vais. je vous aime franchement. on t'aime tous ici. n'oublie jamais le risque zéro n'existe pas moi. [Musique]. je suis prêt. on est prêt à l'intention. vous aime les gars, je vous aime, ah [ __ ]. vas-y, parle nous. pardon, c'est bientôt. je vous aime. [Applaudissements] [Musique]. [Musique], c'était impressionnant. tout va bien dans la caisse, mais là, il a la tête à l'envers, le pauvre. [Musique], c'est hyper impressionnant. je me suis foutu de ta gueule pour la baignade, mais là, c'était impressionnant. c'était impressionnant en plus en passager. donc, du coup, tu touches le sol en premier, ouais, c'est ça, et tu vois le, sur l'arrivée, il y a tout qui pète, il y a des bouts de verre qui vole, et, en fait, moi là, je savais ce qui m'attendait, mais je me dis que ça peut t'arriver, comment tu t'y attends pas, tu vois, parce que tu es un vrai accident. et ça m'a un peu mis un coup de WoW, mais attendez, mais, les gars, c'est rare, une voiture à l'envers, quand même. oh, ouais, j'étais là dedans [ __ ]. ah, ouais, tu as une pare-brise, et tout comme ça. je me souhaite plus jamais ça, les gars, je vous le dis, je suis pas, je suis capable, facilement, tu vois, mais à la fin, j'étais en mode, mais en fait, c'est pas drôle du tout. tu es sorti, les amis, c'est fait, je suis tranquille. j'ai ouvert le bal et le suivant, c'est Gotaga. croyez-moi, il va aussi avoir très peur. allez, on y va. [Musique]. tu vois cette grue, et ben, tu vas aller là-haut. [Musique]. tu vas devoir aller là-haut et tu vas devoir appuyer sur un bouton qui est placé tout au bout de la passerelle, de la grenouille. tu vas de redescendre en rappel de la grue. n'existe pas vraiment un bâtard, la dernière fois que je passe à la fin. allez, un mot d'amour chacun pour l'encourager à monter dans cette grue. ça, tu commences. courage, bravo, terminé, c'est terminé. tu parles de notre relation? non, non, vas-y. [Musique] à combien de mètres? 35 mètres, let's go. hey. salut à tous. je suis vraiment très à l'aise. Bona, tu as fait le plus dur là, mais déjà juste ça, mon télé, échelle d'une grue, je pourrais pas. ça va, ça commence déjà à faire. oh là, il y a vraiment le vide en dessous. là, maintenant, j'ai regardé comme ça, à force, j'ai le vertige à l'envers. [Musique] oh, ça a l'air bien, il a l'air bien, tu as fait le plus dur. non, [Musique], je pense tu le reçois pas parce qu'il se désintègre automatique. donc, maintenant, tu vas progresser sur cette mode là. ok, ça fait genre. je croyais que c'était juste lâché dans l'air. quoi, attends? c'est pas la chose à faire. [Musique]: sécurisé, il y a des gens qui sont autour. tu es trop fort et tu vas être trop content quand tu seras au bout. elle était partie, on va se lancer par terre. ça glisse, le truc au calicien, ça bouge, frérot, c'est horrible. en fait, il fait que bouger. mentalement, je suis un blocage. tout ça, et tu le sais, c'est qu'une question d'appréhension et c'est dans la tête. il peut rien t'arriver du tout si vous le dit du coup [Musique]. très bien, c'est bon, je suis en sécurité, comme ça. est-ce que tu fais? c'est bon, il est parti, il a fait le plus dur. allez, mon gars Gotha, tu es presque à la moitié de la grue. [Musique], et là je vais mourir. ça doit faire peur, et vous savez ce qui fait peur aussi, c'est lancer son nouveau projet ou son entreprise. moi, par exemple, sur Yoko, j'ai mis quatre semaines avec mon frère pour faire un simple logo. Gotha, tu connais Shopify, bien sûr, ceux qui me donnent du courage au quotidien pour avancer, pour avancer dans tes nouveaux projets et tes nouvelles entreprises. est-ce que tu peux m'en dire plus pendant que j'essaie d'affronter ma peur? blague à part, c'est comme ça que j'utilise vraiment Shopify. Shopify, c'est un back office. en gros, ça permet de lancer son e-commerce. si vous avez un projet, si vous voulez vendre quelque chose sur les réseaux sociaux ou même en physique, vous avez une idée, un bon truc à des outils de fou. moi, je disais aussi, quand j'avais fait le match, pourquoi je fais le malin en mode: c'est tranquille, excuse-moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai l'impression qu'il manque une info: Shopify, c'est le back office de Yoko et les précommandes de Blake. d'ailleurs, n'hésitez pas à checker mon lien description, parce que c'est grâce aussi gotta, et d'une grue en train d'avoir peur. alors, merci, Jovi, salut, salut, en bas, combien j'ai de doigts. là, mon pied sera plus grand que la surface. tu es comme un oiseau qui doit s'envoler du nid. c'est une étape qui fait hyper peur. maintenant, c'est à toi de t'envoler. mon frérot- arrêter, c'est pas drôle. la grue, c'est un oiseau aussi, d'ailleurs. je vois pas comment je fais là le reste, pourquoi il veut arrêter là. non, non, il y a pas abandonné, frérot, c'est impossible. là, mes pieds sont plus grands que la surface ou laquelle je vais mettre les pieds. [Musique]. écoute-moi bien, Gotha, t'es un [ __ ] et les ex a des ailes. toi, t'as pas d'elle, mais tu as des mousquetons, et c'est encore mieux que des ailes. tu as également des pieds, et tes pieds.

⚡ SHOPIFY Vs AMAZON FBA [ Le meilleur pour gagner de l'argent sur Internet ]

avec la pandémie. les consommateurs ont changé leurs habitudes. à cause de cette épidémie mondiale, les acheteurs ne se déplace plus au temps vers les magasins physiques et préfère le plus souvent acheter leurs produits sur internet. aujourd'hui plus que jamais, le commerce électronique est une véritable opportunité. de nombreux vendeurs s'oriente vers le commerce en ligne pour développer leur chiffre d'affaires et atteindre de nouveaux clients. toi aussi, tu souhaite vendre des produits sur internet, mais tu ne sais pas comment faire. shopi faille et amazon sont les deux géants du commerce en ligne. l'une des décisions les plus importantes que tu devra prendre vos vendre des produits en ligne sera de choisir la plateforme de commerce électronique qui te correspondra le mieux. il va falloir choisir et ne pas se tromper. dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi shopi faille et amazon sont les deux plateformes les plus populaires et nous allons examiner quelles sont les principales différences entre shopi faille et amazon, quelles sont leurs avantages et leurs inconvénients, et combien coûte chaque plateforme. alors regarde la suite pour faire le bon choix. je m'appelle richard hétu est sur ma chaîne a à z. c'est leur tools chaîne où je partage avec toi mon expérience sur amazon eve biais, pour que tu puisse créer toi aussi ton entreprise pour commencer à gagner rapidement de l'argent, pense à ta bonne et, pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos, pense également à partager cette capsule pour m'aider à développer ma chaîne. on se retrouve juste après ça: warsaw [Musique]. il y a deux ans, amazon accueilli sur ses marques et pèse près de 2,5 millions de vendeurs. de son côté, shopi faille hébergé près de huit cent vingt mille commerçants. shopi fight donne simplement les outils nécessaires pour créer à partir de zéro à boutique en ligne, pour que tu puisses vendre librement le ou les produits de ton choix. tu vas devoir trouver sa propre clientèle, car shopi faille nommé à ta disposition aucun trafic prêtes à l'emploi, mais en contrepartie, shopi faille ne prend pas de commission sur les ventes réalisées. cela te permet de conserver une plus grande part des bénéfices. de son côté, amazon te propose de vendre des produits sur ces market place. d'une aura donc pas ton propre magasin. amazon te permet d'atteindre instantanément des millions de clients potentiels dans le monde entier, les. pour accéder à sa clientèle, tu devras payer à amazon un pourcentage sur chacune de tes ventes réalisées sur amazon. tu devra cohabiter avec d'autres vendeurs. des produits seront en compétition avec d'autres produits de la plate forme, alors que sur ton site de commerce en ligne shopi faille, tu seras le seul vendeur. alors quel modèle choisir? d'un côté, shopi faille, avec une grande liberté en conservant l'intégralité des bénéfices, et, de l'autre, amazon, qui t'offre l'accès à une infinité de clients en échange d'une commission sur les ventes. [Musique]. toi un coup. [Musique]. bonjour, je me présente. je m'appelle jean et je vais partager avec toi mon expérience sur shopi faille, pour que tu puisse créer toi aussi ton site de commerce en ligne et gagner rapidement de l'argent. shopi faille est le troisième plus grand détaillant en ligne, juste derrière ebay et amazon, est une plate forme de commerce qui permet aux entrepreneurs en herbe de démarrer leur boutique en ligne avec très peu de compétences pour vendre à peu près tout ce que tu veux. tu peux facilement créer un site de commerce passionnant et attrayant. avec shopi faille, tu peux gérer toutes les fonctions du commerce électronique, y compris de l'inventaire, l'acceptation des paiements et l'expédition. le tour au même endroit. contrairement à la zone, tu n'as pas à rivaliser avec qui que ce soit sur ton site shopi failli, parce que le magasin t'appartient et tu mets en ligne de ses produits. voici les avantages de shopi faille: une grande facilité d'utilisation. c'est un excellent point de départ pour tous les vendeurs expérimentés ou les débutants qui souhaitent lancer leur entreprise en ligne sans la moindre expérience. tiknique, shopi faita, cms de commerce en ligne le plus populaire au monde. cls est l'acronyme de contente management system, c'est à dire un système de gestion en ligne de compte, au lit shopi faille possède une interface conviviale, facile à installer et à utiliser. la construction de ton magasin sera passionnante, shopi faille, mais à ta disposition plusieurs modèles gratuit et personnalisable, conçu par des professionnels pour en plan sites de commerce en ligne unique et attrayant. une large gamme d'applications avec lesquels tu peux créer un site de commerce unique pour propulser sur internet ma propre marque. tu as accès à des dizaines de thèmes de boutiques en ligne personnalisables. les options de personnalisation de shopi failli te permet de créer une boutique en ligne exactement comme tu le souhaites. tu vas créer un magasin unique avec une expérience utilisateur exceptionnelle, des fonctionnalités propres, meilleurs sites de commerce en ligne. l'échoppé faille. il dispose d'une boutique en ligne avec un blog, des listes de produits, limiter la création manuelle de commandes, des codes de réduction, un certificat ssl, la récupération de paniers abandonné, la possibilité d'imprimer des étiquettes d'expédition, une analyse des fraudes, etc. tu peux intérêts drop shipping sur ton site shopi faille, le troc shipping et une solution qui te permet de vente sur ton site des produits qui sont stokés en réalité chez son fournisseur grâce à un module, et tu aura préalablement paramétrer. nos fournisseurs sera alors automatiquement charge d'effectuer la livraison à ton client. la sécurité et la fiabilité sont indispensables pour ton commerce en ligne shopi faille et ont meilleur partenaire pour traiter des informations financières et confidentiel. chokri faille s'occupe de tout: de la maintenance, des sauvegardes et des mises à jour. son site de commerce en ligne bénéficie constamment des dernières mises à jour, car shopi faille d'une plateforme hébergée, ce qui signifie qu'elle est basée sur le cloud, qui n'a pas à acheter le logiciel et à payer pour le mettre à niveau. son adhésion à shopi failli te garantis l'installation des dernières mises à jour. un support client de qualité: le supporters de chrifa est un service composé d'experts de la vente en ligne. le service est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. il est joignable par chat, par mail et par téléphone. une flexibilité d'exécution: tu peux travailler avec l'entrepôt et le transporteur de ton choix. regardons maintenant les inconvénients de shopi fall. cela peut-être plus cher. il faudra acquitter des frais mensuels et parfois acheter des applications complémentaires. en effet, une utilisation professionnelle de shopi faille nécessite souvent de nombreux modules complémentaires pour améliorer les fonctions de shopi faille. tu vas devoir payer chaque module supplémentaire que tu auras intérêt d'en chopper. frei peut être à la longue plus coûteux d'utiliser shopi faille. tout d'utiliser amazon shopi fine nécessite plus de marketing. l'aspect crucial de chauffailles à prendre en compte et l'énorme travail de marketing que tu vas devoir réaliser. contrairement à amazon, shopping met pas à disposition de clientèle prête à l'emploi. tu vas devoir faire connaître et commercialisé toi même. tu as boutique en ligne shopi fine. il sera donc nécessaire de trouver des clients pour générer du trafic vers ton magasin en ligne pour réaliser des ventes. qui peut pas stoker des marchandises chez shopi five? tu vas devoir trouver une solution externe. a souri faille pour entreposer et livrer des marchandises. la personnalisation du site en dehors de la joue de veau du compatible avec ce prix faille est difficile et cela peut être très coûteux. [Musique] non m. [Musique] m. il. amazon est un monstre du commerce électronique. amazon fbi et propose de vendre les produits sur ses marques et de pièces et de les rendre visibles instantanément à des millions de clients pot.