Beauty Salon Tycoon tiktok ads

Updated on: July 15 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  July 7 2022-July 15 2022

 • Ad scheduling

  July 5 2022

 • Ad Impressions

  1.2M

 • Days

  9Days

 • Popularity

  8K

Beauty Salon Tycoon tiktok ads cost: cpm $3

Beauty Salon Tycoon ads post on tiktok:

 • Beauty Salon Tycoon

  Beauty Salon Tycoon

  collect
  July 7 2022-July 10 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Thử thách khả năng kinh doanh của bạn, hãy đến và làm ông chủ ~

  Thử thách khả năng kinh doanh của bạn, hãy đến và làm ông chủ ~

  Tải về

  13.5K

  Ad Impressions

  3

  Days

  118

  Popularity

 • Beauty Salon Tycoon

  Beauty Salon Tycoon

  collect
  July 7 2022-July 14 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Thử thách khả năng kinh doanh của bạn, hãy đến và làm ông chủ ~

  Thử thách khả năng kinh doanh của bạn, hãy đến và làm ông chủ ~

  Shop now

  145K

  Ad Impressions

  8

  Days

  988

  Popularity

 • Beauty Salon Tycoon

  Beauty Salon Tycoon

  collect
  July 8 2022-July 14 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Gì! Cửa hàng cắt tóc này đang mở cửa, hãy đến xem ~

  Gì! Cửa hàng cắt tóc này đang mở cửa, hãy đến xem ~

  Tải về

  32.3K

  Ad Impressions

  7

  Days

  424

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Beauty Salon Tycoon

  Beauty Salon Tycoon

  collect
  July 8 2022-July 11 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Tiệm cắt tóc nhỏ từng bước lớn lên như thế nào? Nhìn vào doanh nghiệp của bạn ~

  Tiệm cắt tóc nhỏ từng bước lớn lên như thế nào? Nhìn vào doanh nghiệp của bạn ~

  Tìm hiểu thêm

  12.9K

  Ad Impressions

  3

  Days

  101

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Beauty Salon Tycoon tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Thử thách khả năng kinh doanh của bạn, hãy đến và làm ông chủ ~ Thử thách khả năng kinh doanh của bạn, hãy đến và làm ông chủ ~ 13.5K 4
Gì! Cửa hàng cắt tóc này đang mở cửa, hãy đến xem ~ Gì! Cửa hàng cắt tóc này đang mở cửa, hãy đến xem ~ 4.8K 4
Tiệm cắt tóc nhỏ từng bước lớn lên như thế nào? Nhìn vào doanh nghiệp của bạn ~ Tiệm cắt tóc nhỏ từng bước lớn lên như thế nào? Nhìn vào doanh nghiệp của bạn ~ 12.9K 4

Beauty Salon Tycoon tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 15 2022 556.5K 2.1K
July 14 2022 1M 5.9K
July 13 2022 1M 7.2K
July 12 2022 871.4K 6.5K
July 11 2022 618.7K 4.6K
July 10 2022 589.8K 4.7K
July 9 2022 454.1K 3.5K
July 8 2022 274.2K 2.3K
July 7 2022 103K 769

Ad Schedule

 • 07-06
  07-06-2022
 • 07-07
  07-07-2022
 • 07-08
  07-08-2022
 • 07-09
  07-09-2022
 • 07-10
  07-10-2022
 • 07-11
  07-11-2022
 • 07-12
  07-12-2022
 • 07-13
  07-13-2022
 • 07-14
  07-14-2022

Is Beauty Salon Tycoon tiktok ads data not updated enough? No more and updated Beauty Salon Tycoon tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free