Cake English tiktok ads

Updated on: August 31 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  TH(1)

 • First seen - Last seen

  July 1 2022-August 31 2022

 • Ad scheduling

  March 25 2022

 • Ad Impressions

  22.4M

 • Days

  51Days

 • Popularity

  164.6K

Cake English tiktok ads cost: $1494.95-4484.84

Cake English ads post on tiktok:

 • Cake English

  Cake English

  collect
  July 1 2022-August 31 2022
  TH
  app
  Apple Apple
  อยากเก่งภาษาอังกฤษ... แต่มีข้ออ้างล้านแปด!! ต้องนี่เลย Cake แอปเดียวครบจบปัง!

  อยากเก่งภาษาอังกฤษ... แต่มีข้ออ้างล้านแปด!! ต้องนี่เลย Cake แอปเดียวครบจบปัง!

  ดาวน์โหลดเลย

  5.3M

  Ad Impressions

  47

  Days

  50.5K

  Popularity

 • Cake English

  Cake English

  collect
  July 1 2022-July 7 2022
  TH
  app
  Apple Apple
  อยากมีแฟนฝรั่ง ภาษาอังกฤษต้องเป๊ะ! Cake ช่วยคุณได้ โหลดเลย!

  อยากมีแฟนฝรั่ง ภาษาอังกฤษต้องเป๊ะ! Cake ช่วยคุณได้ โหลดเลย!

  ลงทะเบียน

  553.6K

  Ad Impressions

  7

  Days

  5.3K

  Popularity

 • Cake English

  Cake English

  collect
  July 1 2022-August 4 2022
  TH
  app
  Apple Apple
  อยากพูดภาษาอังกฤษให้ฝรั่งไม่งง ไม่ต้องกรี๊ด แค่โหลดแอป Cake!!

  อยากพูดภาษาอังกฤษให้ฝรั่งไม่งง ไม่ต้องกรี๊ด แค่โหลดแอป Cake!!

  ดาวน์โหลดเลย

  2M

  Ad Impressions

  35

  Days

  11.8K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Cake English

  Cake English

  collect
  July 2 2022-July 21 2022
  TH
  app
  Apple Apple
  อยากทำงานบอต่างชาติ แต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้? รออะไรอยู่ ก็โหลด Cake เลยสิ!

  อยากทำงานบอต่างชาติ แต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้? รออะไรอยู่ ก็โหลด Cake เลยสิ!

  ดาวน์โหลดเลย

  12M

  Ad Impressions

  20

  Days

  77.4K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Cake English tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
อยากมีแฟนฝรั่ง ภาษาอังกฤษต้องเป๊ะ! Cake ช่วยคุณได้ โหลดเลย! อยากมีแฟนฝรั่ง ภาษาอังกฤษต้องเป๊ะ! Cake ช่วยคุณได้ โหลดเลย! 553.6K 1
ฝรั่งสู้ แต่ฉันสู้กลับ! เรียนภาษาอังกฤษกับ Cake สิ มัวรออะไรอยู่! ฝรั่งสู้ แต่ฉันสู้กลับ! เรียนภาษาอังกฤษกับ Cake สิ มัวรออะไรอยู่! 139.9K 1
อยากพูดภาษาอังกฤษให้ฝรั่งไม่งง ไม่ต้องกรี๊ด แค่โหลดแอป Cake!! อยากพูดภาษาอังกฤษให้ฝรั่งไม่งง ไม่ต้องกรี๊ด แค่โหลดแอป Cake!! 2M 1
อยากเก่งภาษาอังกฤษ... แต่มีข้ออ้างล้านแปด!! ต้องนี่เลย Cake แอปเดียวครบจบปัง! อยากเก่งภาษาอังกฤษ... แต่มีข้ออ้างล้านแปด!! ต้องนี่เลย Cake แอปเดียวครบจบปัง! 5.3M 1
อยากทำงานบอต่างชาติ แต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้? รออะไรอยู่ ก็โหลด Cake เลยสิ! อยากทำงานบอต่างชาติ แต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้? รออะไรอยู่ ก็โหลด Cake เลยสิ! 12M 1
Sick ที่ไม่ได้แปลว่าป่วย!? เข้า Cake ไปดูคำตอบกันเลย! Sick ที่ไม่ได้แปลว่าป่วย!? เข้า Cake ไปดูคำตอบกันเลย! 51.3K 1
อยากสั่งกาแฟเป็นภาษาอังกฤษแบบปังแบบสับ? Cake ช่วยได้! โหลดเลย!! อยากสั่งกาแฟเป็นภาษาอังกฤษแบบปังแบบสับ? Cake ช่วยได้! โหลดเลย!! 801.9K 1
ไม่อยากบ้งเวลาเดตกับฝรั่ง ต้องเตรียมตัวให้พร้อม! เข้าแอป Cake ไปฝึกได้เลย! ไม่อยากบ้งเวลาเดตกับฝรั่ง ต้องเตรียมตัวให้พร้อม! เข้าแอป Cake ไปฝึกได้เลย! 329.2K 1
เคล็ดลับเก่งภาษาอังกฤษ ต้องนี่เลยแอป Cake! แค่วันละ 10 นาทีก็เก่งได้ โหลดเลย!! เคล็ดลับเก่งภาษาอังกฤษ ต้องนี่เลยแอป Cake! แค่วันละ 10 นาทีก็เก่งได้ โหลดเลย!! 462.2K 1
"เข้าเรื่องซักที" ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร? Cake มีคำตอบให้คุณ โหลดเลย! "เข้าเรื่องซักที" ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร? Cake มีคำตอบให้คุณ โหลดเลย! 1.9K 1
อยากดูหนังฝรั่งรู้เรื่อง แต่ไม่รู้ศัพท์เลยสักคำ?! Cake ช่วยคุณได้ โหลดเลย!! อยากดูหนังฝรั่งรู้เรื่อง แต่ไม่รู้ศัพท์เลยสักคำ?! Cake ช่วยคุณได้ โหลดเลย!! 589.8K 1
ทำงานเหนื่อยจนไม่มีเวลาเรียนภาษาอังกฤษ?? Cake ช่วยคุณได้ โหลดเลย!! ทำงานเหนื่อยจนไม่มีเวลาเรียนภาษาอังกฤษ?? Cake ช่วยคุณได้ โหลดเลย!! 16.6K 1
อยากฝึกภาษาอังกฤษเอาไว้คุยกับไอดอล ต้องนี่เลยแอป Cake! โหลดเลย อย่าช้า!! อยากฝึกภาษาอังกฤษเอาไว้คุยกับไอดอล ต้องนี่เลยแอป Cake! โหลดเลย อย่าช้า!! 15K 1
อยากถามสเปคของฝรั่ง ห้ามถามว่า What is your spec?!! อยากรู้คำตอบ เปิด Cake เลย! อยากถามสเปคของฝรั่ง ห้ามถามว่า What is your spec?!! อยากรู้คำตอบ เปิด Cake เลย! 4.9K 1
อยากอัพเกรดภาษาอังกฤษแบบขั้นเทพได้ง่ายๆ ต้องนี่เลย แอป Cake! โหลดเลย! อยากอัพเกรดภาษาอังกฤษแบบขั้นเทพได้ง่ายๆ ต้องนี่เลย แอป Cake! โหลดเลย! 56K 1

Cake English tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
August 20 2022 5.3M 50.9K
August 19 2022 5.3M 50.8K
August 18 2022 5.2M 50.1K
August 17 2022 5M 49.2K
August 16 2022 4.8M 47.8K
August 15 2022 4.7M 47.1K
August 14 2022 4.6M 46.2K
August 13 2022 4.5M 45.7K
August 12 2022 4.9M 49.3K
August 11 2022 5.6M 54.1K
August 10 2022 6M 56.7K
August 9 2022 1.8M 13.2K
August 8 2022 1.7M 12.5K
August 7 2022 1.5M 11.8K
August 6 2022 1.3M 10.3K
August 5 2022 1.1M 9.1K
August 4 2022 7M 62.5K
August 3 2022 6.8M 61.6K
August 2 2022 6.6M 60.3K
August 1 2022 6.3M 59K
July 31 2022 6.1M 57.7K
July 30 2022 6M 56.5K
July 29 2022 5.8M 55.3K
July 28 2022 5.7M 54.5K
July 27 2022 5.5M 53.2K
July 26 2022 5.3M 52.1K
July 25 2022 5.1M 51.1K
July 24 2022 5M 50K
July 23 2022 4.9M 48.4K
July 22 2022 4.6M 46K
July 21 2022 16.5M 121.4K
July 20 2022 16.6M 123.2K
July 19 2022 16.5M 122.1K
July 18 2022 16.3M 120.2K
July 17 2022 16.1M 118.7K
July 16 2022 15.8M 116K
July 15 2022 15.6M 114.8K
July 14 2022 15.1M 110K
July 13 2022 15.1M 110K
July 12 2022 14.6M 106.1K
July 11 2022 14.3M 103K
July 10 2022 14.4M 104.9K
July 9 2022 13.9M 100.5K
July 8 2022 13.9M 101.1K
July 7 2022 14M 102.5K
July 6 2022 13.9M 100.8K
July 5 2022 13.7M 98.7K
July 4 2022 13.5M 97.7K
July 3 2022 13.3M 95K
July 2 2022 13.2M 93.8K
July 1 2022 1.1M 14.6K

Ad Schedule

 • 06-30
  06-30-2022
 • 07-01
  07-01-2022
 • 07-02
  07-02-2022
 • 07-03
  07-03-2022
 • 07-04
  07-04-2022
 • 07-05
  07-05-2022
 • 07-06
  07-06-2022
 • 07-07
  07-07-2022
 • 07-08
  07-08-2022
 • 07-09
  07-09-2022
 • 07-10
  07-10-2022
 • 07-11
  07-11-2022
 • 07-12
  07-12-2022
 • 07-13
  07-13-2022
 • 07-14
  07-14-2022
 • 07-15
  07-15-2022
 • 07-16
  07-16-2022
 • 07-17
  07-17-2022
 • 07-18
  07-18-2022
 • 07-19
  07-19-2022
 • 07-20
  07-20-2022
 • 07-21
  07-21-2022
 • 07-22
  07-22-2022
 • 07-23
  07-23-2022
 • 07-24
  07-24-2022
 • 07-25
  07-25-2022
 • 07-26
  07-26-2022
 • 07-27
  07-27-2022
 • 07-28
  07-28-2022
 • 07-29
  07-29-2022
 • 07-30
  07-30-2022
 • 07-31
  07-31-2022
 • 08-01
  08-01-2022
 • 08-02
  08-02-2022
 • 08-03
  08-03-2022
 • 08-04
  08-04-2022
 • 08-05
  08-05-2022
 • 08-06
  08-06-2022
 • 08-07
  08-07-2022
 • 08-08
  08-08-2022
 • 08-09
  08-09-2022
 • 08-10
  08-10-2022
 • 08-11
  08-11-2022
 • 08-12
  08-12-2022
 • 08-13
  08-13-2022
 • 08-14
  08-14-2022
 • 08-15
  08-15-2022
 • 08-16
  08-16-2022
 • 08-17
  08-17-2022
 • 08-18
  08-18-2022
 • 08-19
  08-19-2022

Is Cake English tiktok ads data not updated enough? No more and updated Cake English tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free