kaka_karaoke tiktok ads

Updated on: August 10 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  April 7 2022-August 10 2022

 • Ad scheduling

  March 30 2022

 • Ad Impressions

  12.3M

 • Days

  102Days

 • Popularity

  182.7K

kaka_karaoke tiktok ads cost: cpm $3

kaka_karaoke ads post on tiktok:

 • kaka_karaoke

  kaka_karaoke

  collect
  April 7 2022-August 3 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Không biết em đã có người đón đưa hay chưa? #anhsedonem #NhacHayMoiNgay #2022 #karaoke #karaokeKAKA

  Không biết em đã có người đón đưa hay chưa? #anhsedonem #NhacHayMoiNgay #2022 #karaoke #karaokeKAKA

  Đi đến App Store

  2.5M

  Ad Impressions

  64

  Days

  45K

  Popularity

 • kaka_karaoke

  kaka_karaoke

  collect
  April 7 2022-August 9 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Bạn đã từng yêu đơn phương hay chưa?..#yeudonphuong #yeudonphuonglagi #NhacHayMoiNgay #karaoke #karaokeKAKA

  Bạn đã từng yêu đơn phương hay chưa?..#yeudonphuong #yeudonphuonglagi #NhacHayMoiNgay #karaoke #karaokeKAKA

  Xem ngay

  5.1M

  Ad Impressions

  74

  Days

  92.7K

  Popularity

 • kaka_karaoke

  kaka_karaoke

  collect
  April 11 2022-August 10 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đám Cưới Nha?🥰 #damcuoinha #NhacHayMoiNgay #karaoke #karaokeKAKA #2022

  Đám Cưới Nha?🥰 #damcuoinha #NhacHayMoiNgay #karaoke #karaokeKAKA #2022

  Xem ngay

  3.7M

  Ad Impressions

  90

  Days

  26.7K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • kaka_karaoke

  kaka_karaoke

  collect
  April 27 2022-August 10 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây...#thanghau #tiktok #xuhuong #NhacHayMoiNgay #karaoke #karaokekaka

  Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây...#thanghau #tiktok #xuhuong #NhacHayMoiNgay #karaoke #karaokekaka

  Xem ngay

  797K

  Ad Impressions

  43

  Days

  17.9K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

kaka_karaoke tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Không biết em đã có người đón đưa hay chưa? #anhsedonem #NhacHayMoiNgay #2022 #karaoke #karaokeKAKA Không biết em đã có người đón đưa hay chưa? #anhsedonem #NhacHayMoiNgay #2022 #karaoke #karaokeKAKA 2.5M 1
Đám Cưới Nha?🥰 #damcuoinha #NhacHayMoiNgay #karaoke #karaokeKAKA #2022 Đám Cưới Nha?🥰 #damcuoinha #NhacHayMoiNgay #karaoke #karaokeKAKA #2022 3.7M 1
Yêu nhau đủ rồi, mình cưới nhau nha #damcuoinha #NhacHayMoiNgay #karaoke #karaokeKAKA Yêu nhau đủ rồi, mình cưới nhau nha #damcuoinha #NhacHayMoiNgay #karaoke #karaokeKAKA 14.8K 1
Dù đi xa nơi nào vẫn nhớ về "Lời mẹ ru" #venghemeru #tiktok #xuhuong #karaoke #karaokeKAKA Dù đi xa nơi nào vẫn nhớ về "Lời mẹ ru" #venghemeru #tiktok #xuhuong #karaoke #karaokeKAKA 8.5K 1
Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây...#thanghau #tiktok #xuhuong #NhacHayMoiNgay #karaoke #karaokekaka Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây...#thanghau #tiktok #xuhuong #NhacHayMoiNgay #karaoke #karaokekaka 797K 1
Bạn đã từng yêu đơn phương hay chưa?..#yeudonphuong #yeudonphuonglagi #NhacHayMoiNgay #karaoke #karaokeKAKA Bạn đã từng yêu đơn phương hay chưa?..#yeudonphuong #yeudonphuonglagi #NhacHayMoiNgay #karaoke #karaokeKAKA 5.1M 1

kaka_karaoke tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
August 10 2022 3.7M 26K
August 9 2022 8.9M 117.3K
August 8 2022 3.7M 26K
August 7 2022 3.7M 26K
August 6 2022 8.9M 117.2K
August 5 2022 3.7M 25.9K
August 4 2022 8.9M 117.2K
August 3 2022 6.2M 70.1K
August 2 2022 8.9M 117.1K
August 1 2022 3.7M 25.8K
July 31 2022 3.7M 25.7K
July 30 2022 5.1M 91.2K
July 29 2022 3.7M 25.7K
July 28 2022 8.8M 116.9K
July 27 2022 3.7M 25.9K
July 26 2022 3.6M 25.7K
July 25 2022 8.8M 116.9K
July 24 2022 3.6M 25.7K
July 23 2022 3.6M 25.6K
July 22 2022 8.8M 116.9K
July 21 2022 3.6M 25.6K
July 20 2022 3.6M 25.6K
July 19 2022 6.2M 69.8K
July 18 2022 8.8M 116.8K
July 17 2022 3.6M 25.6K
July 16 2022 3.6M 25.1K
July 15 2022 5.1M 91.2K
July 14 2022 3.6M 25.1K
July 12 2022 7.6M 135.4K
July 11 2022 3.6M 25.1K
July 10 2022 5.1M 91.2K
July 9 2022 3.6M 25.1K
July 8 2022 8.5K 104
July 7 2022 8.7M 116.3K
July 6 2022 2.5M 44.2K
July 5 2022 5.1M 91.2K
July 4 2022 3.6M 25.1K
July 3 2022 8.7M 116.3K
July 2 2022 3.6M 24.9K
July 1 2022 3.6M 24.9K
June 30 2022 12M 178.1K
June 7 2022 4.1M 41.1K
June 6 2022 11.8M 176.4K
June 4 2022 8.4M 152.9K
June 3 2022 11.7M 176.1K
June 2 2022 11.7M 175.8K
June 1 2022 11.7M 175.7K
May 31 2022 10.9M 157.9K
May 30 2022 11.7M 175.3K
May 29 2022 11.6M 175.1K
May 28 2022 11.6M 174.5K
May 27 2022 11.6M 174K
May 26 2022 11.5M 173.6K
May 25 2022 8.3M 150.8K
May 24 2022 11.5M 173.3K
May 23 2022 11.4M 172.8K
May 22 2022 11.4M 172.5K
May 21 2022 6.3M 81.8K
May 20 2022 6.3M 81.3K
May 19 2022 11.2M 170.2K
May 18 2022 11.1M 169K
May 17 2022 11M 168.7K
May 16 2022 11M 168.4K
May 15 2022 11M 168.2K
May 14 2022 10.9M 167.7K
May 13 2022 10.9M 166.8K
May 12 2022 10.8M 166.4K
May 11 2022 10.8M 165.7K
May 10 2022 10.7M 165K
May 9 2022 10.7M 164.5K
May 8 2022 10.7M 164.2K
May 7 2022 10.7M 163.9K
May 6 2022 10.6M 163.2K
May 5 2022 10.6M 162.6K
May 4 2022 10.5M 162K
May 3 2022 10.5M 161.4K
May 2 2022 10.4M 160.6K
May 1 2022 10.3M 158.9K
April 30 2022 10.1M 157.1K
April 29 2022 10M 154.6K
April 28 2022 9.8M 153.2K
April 27 2022 9.8M 152.5K
April 26 2022 9.7M 151.5K
April 25 2022 9.1M 136.8K
April 24 2022 9M 136K
April 23 2022 8.9M 134.9K
April 22 2022 6.6M 98.3K
April 21 2022 8.5M 131.2K
April 20 2022 8.4M 129.5K
April 19 2022 8.4M 128.8K
April 18 2022 8.4M 128.7K
April 17 2022 8.4M 128.7K
April 16 2022 8.3M 127.9K
April 15 2022 7.9M 123.9K
April 14 2022 7.7M 121.2K
April 13 2022 7.4M 116.6K
April 12 2022 7M 111.9K
April 11 2022 6.6M 105.9K
April 10 2022 6.3M 100.4K
April 9 2022 4.2M 77K
April 8 2022 4.1M 73.8K
April 7 2022 3.5M 64.5K

Ad Schedule

 • 04-07
  04-07-2022
 • 04-08
  04-08-2022
 • 04-09
  04-09-2022
 • 04-10
  04-10-2022
 • 04-11
  04-11-2022
 • 04-12
  04-12-2022
 • 04-13
  04-13-2022
 • 04-14
  04-14-2022
 • 04-15
  04-15-2022
 • 04-16
  04-16-2022
 • 04-17
  04-17-2022
 • 04-18
  04-18-2022
 • 04-19
  04-19-2022
 • 04-20
  04-20-2022
 • 04-21
  04-21-2022
 • 04-22
  04-22-2022
 • 04-23
  04-23-2022
 • 04-24
  04-24-2022
 • 04-25
  04-25-2022
 • 04-26
  04-26-2022
 • 04-27
  04-27-2022
 • 04-28
  04-28-2022
 • 04-29
  04-29-2022
 • 04-30
  04-30-2022
 • 05-01
  05-01-2022
 • 05-02
  05-02-2022
 • 05-03
  05-03-2022
 • 05-04
  05-04-2022
 • 05-05
  05-05-2022
 • 05-06
  05-06-2022
 • 05-07
  05-07-2022
 • 05-08
  05-08-2022
 • 05-09
  05-09-2022
 • 05-10
  05-10-2022
 • 05-11
  05-11-2022
 • 05-12
  05-12-2022
 • 05-13
  05-13-2022
 • 05-14
  05-14-2022
 • 05-15
  05-15-2022
 • 05-16
  05-16-2022
 • 05-17
  05-17-2022
 • 05-18
  05-18-2022
 • 05-19
  05-19-2022
 • 05-20
  05-20-2022
 • 05-21
  05-21-2022
 • 05-22
  05-22-2022
 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022
 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022
 • 05-27
  05-27-2022
 • 05-28
  05-28-2022
 • 05-29
  05-29-2022
 • 05-30
  05-30-2022
 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022
 • 06-08
  06-08-2022
 • 06-09
  06-09-2022
 • 06-10
  06-10-2022
 • 06-11
  06-11-2022
 • 06-12
  06-12-2022
 • 06-13
  06-13-2022
 • 06-14
  06-14-2022
 • 06-15
  06-15-2022
 • 06-16
  06-16-2022
 • 06-17
  06-17-2022
 • 06-18
  06-18-2022
 • 06-19
  06-19-2022
 • 06-20
  06-20-2022
 • 06-21
  06-21-2022
 • 06-22
  06-22-2022
 • 06-23
  06-23-2022
 • 06-24
  06-24-2022
 • 06-25
  06-25-2022
 • 06-26
  06-26-2022
 • 06-27
  06-27-2022
 • 06-28
  06-28-2022
 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022
 • 07-01
  07-01-2022
 • 07-02
  07-02-2022
 • 07-03
  07-03-2022
 • 07-04
  07-04-2022
 • 07-05
  07-05-2022
 • 07-06
  07-06-2022
 • 07-07
  07-07-2022
 • 07-08
  07-08-2022
 • 07-09
  07-09-2022
 • 07-10
  07-10-2022
 • 07-11
  07-11-2022
 • 07-12
  07-12-2022
 • 07-13
  07-13-2022
 • 07-14
  07-14-2022
 • 07-15
  07-15-2022
 • 07-16
  07-16-2022
 • 07-17
  07-17-2022
 • 07-18
  07-18-2022
 • 07-19
  07-19-2022
 • 07-20
  07-20-2022
 • 07-21
  07-21-2022
 • 07-22
  07-22-2022
 • 07-23
  07-23-2022
 • 07-24
  07-24-2022
 • 07-25
  07-25-2022
 • 07-26
  07-26-2022
 • 07-27
  07-27-2022
 • 07-28
  07-28-2022
 • 07-29
  07-29-2022
 • 07-30
  07-30-2022
 • 07-31
  07-31-2022
 • 08-01
  08-01-2022
 • 08-02
  08-02-2022
 • 08-03
  08-03-2022
 • 08-04
  08-04-2022
 • 08-05
  08-05-2022
 • 08-06
  08-06-2022
 • 08-07
  08-07-2022
 • 08-08
  08-08-2022
 • 08-09
  08-09-2022
 • 08-10
  08-10-2022

Is kaka_karaoke tiktok ads data not updated enough? No more and updated kaka_karaoke tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free
 • Other content you may also be interested in

 • Pipaids shows you all the advertising data about kaka_karaoke tiktok ads includeding their tiktok advertising examples also contain: tik tok advertising text/copy, tik tok ads cost, advertising on tik tok, tik tok Ad Schedule, etc.

Scan code to add assistant

Receive free VIP experience members

Each account can be free of charge once