MiorShop tiktok ads

Updated on: December 1 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  November 18 2022-December 1 2022

 • Ad scheduling

  November 18 2022

 • Ad Impressions

  339K

 • Days

  13Days

 • Popularity

  900

MiorShop tiktok ads cost: cpm $3

MiorShop ads post on tiktok:

 • MiorShop

  MiorShop

  collect
  November 18 2022-December 1 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Hàng trăm nghàn bao lixi đang chờ bạn nhận về, mua sắm mọi lúc nhận về tận tay

  Hàng trăm nghàn bao lixi đang chờ bạn nhận về, mua sắm mọi lúc nhận về tận tay

  Cài đặt ngay

  312.8K

  Ad Impressions

  14

  Days

  868

  Popularity

 • MiorShop

  MiorShop

  collect
  November 18 2022-November 30 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Vừa tiết kiệm, chiết khấu lại cao, chỉ với 1đ là bạn có cơ hội sở hữu được sản phẩm mà bạn mơ ước

  Vừa tiết kiệm, chiết khấu lại cao, chỉ với 1đ là bạn có cơ hội sở hữu được sản phẩm mà bạn mơ ước

  Đi đến App Store

  22.9K

  Ad Impressions

  13

  Days

  19

  Popularity

 • MiorShop

  MiorShop

  collect
  November 21 2022-November 29 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Hàng trăm nghàn bao lixi đang chờ bạn nhận về, mua sắm mọi lúc nhận về tận tay

  Hàng trăm nghàn bao lixi đang chờ bạn nhận về, mua sắm mọi lúc nhận về tận tay

  Đặt ngay

  1.2K

  Ad Impressions

  7

  Days

  4

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • MiorShop

  MiorShop

  collect
  November 24 2022-November 28 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Vừa tiết kiệm, chiết khấu lại cao, chỉ với 1đ là bạn có cơ hội sở hữu được sản phẩm mà bạn mơ ước

  Vừa tiết kiệm, chiết khấu lại cao, chỉ với 1đ là bạn có cơ hội sở hữu được sản phẩm mà bạn mơ ước

  Tải về

  1.9K

  Ad Impressions

  2

  Days

  9

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

MiorShop tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Hàng trăm nghàn bao lixi đang chờ bạn nhận về, mua sắm mọi lúc nhận về tận tay Hàng trăm nghàn bao lixi đang chờ bạn nhận về, mua sắm mọi lúc nhận về tận tay 1.2K 2
Vừa tiết kiệm, chiết khấu lại cao, chỉ với 1đ là bạn có cơ hội sở hữu được sản phẩm mà bạn mơ ước Vừa tiết kiệm, chiết khấu lại cao, chỉ với 1đ là bạn có cơ hội sở hữu được sản phẩm mà bạn mơ ước 1.9K 2

MiorShop tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
November 30 2022 331K 853
November 29 2022 322.4K 838
November 28 2022 282.3K 744
November 27 2022 257.8K 678
November 26 2022 231K 610
November 25 2022 193.4K 546
November 24 2022 182.9K 527
November 23 2022 171.9K 507
November 22 2022 138.4K 398
November 21 2022 125.9K 369
November 20 2022 77.5K 251
November 19 2022 39.2K 122
November 18 2022 11.7K 31

Ad Schedule

 • 11-17
  11-17-2022
 • 11-18
  11-18-2022
 • 11-19
  11-19-2022
 • 11-20
  11-20-2022
 • 11-21
  11-21-2022
 • 11-22
  11-22-2022
 • 11-23
  11-23-2022
 • 11-24
  11-24-2022
 • 11-25
  11-25-2022
 • 11-26
  11-26-2022
 • 11-27
  11-27-2022
 • 11-28
  11-28-2022
 • 11-29
  11-29-2022

Is MiorShop tiktok ads data not updated enough? No more and updated MiorShop tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free