Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads

Updated on: June 7 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  June 3 2022-June 7 2022

 • Ad scheduling

  May 30 2022

 • Ad Impressions

  101.2K

 • Days

  5Days

 • Popularity

  1.6K

Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads cost: cpm $3

Paper Bride 2 Zangling Village ads post on tiktok:

 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  June 3 2022-June 7 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Cài đặt ngay

  55.9K

  Ad Impressions

  4

  Days

  1.1K

  Popularity

 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  June 3 2022-June 6 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Tải xuống ngay bây giờ để có một điều bất ngờ!

  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Tải xuống ngay bây giờ để có một điều bất ngờ!

  Chơi trò chơi

  45.3K

  Ad Impressions

  3

  Days

  497

  Popularity

 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  June 3 2022-June 7 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Cài đặt ngay

  55.9K

  Ad Impressions

  4

  Days

  1.1K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  June 3 2022-June 7 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Cài đặt ngay

  55.9K

  Ad Impressions

  4

  Days

  1.1K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Paper Bride 2 Zangling Village tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Tải xuống ngay bây giờ để có một điều bất ngờ! Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Tải xuống ngay bây giờ để có một điều bất ngờ! 45.3K 1
Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động! Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động! 55.9K 1

Paper Bride 2 Zangling Village tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
June 7 2022 55.9K 1K
June 6 2022 45.3K 489
June 5 2022 54.9K 1K
June 4 2022 56.6K 1K
June 3 2022 50K 958

Ad Schedule

 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022

Is Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads data not updated enough? No more and updated Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free