Ragnarok Tactics tiktok ads

Updated on: June 8 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  April 26 2022-June 8 2022

 • Ad scheduling

  April 25 2022

 • Ad Impressions

  446.1K

 • Days

  10Days

 • Popularity

  788

Ragnarok Tactics tiktok ads cost: cpm $3

Ragnarok Tactics ads post on tiktok:

 • Ragnarok Tactics

  Ragnarok Tactics

  collect
  April 29 2022-May 3 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đấu trường đa dạng thể hiện bản lĩnh theo nhiều cách, sáng tạo ngay chiến thuật của riêng mình nào

  Đấu trường đa dạng thể hiện bản lĩnh theo nhiều cách, sáng tạo ngay chiến thuật của riêng mình nào

  Chơi trò chơi

  2.9K

  Ad Impressions

  3

  Days

  3

  Popularity

 • Ragnarok Tactics

  Ragnarok Tactics

  collect
  April 28 2022-April 29 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Hóa thân thành chiến thuật gia hàng đầu MIDGARD - Chinh phục vùng đất mới ngay thôi nào

  Hóa thân thành chiến thuật gia hàng đầu MIDGARD - Chinh phục vùng đất mới ngay thôi nào

  Chơi trò chơi

  165K

  Ad Impressions

  2

  Days

  205

  Popularity

 • Ragnarok Tactics

  Ragnarok Tactics

  collect
  April 26 2022-May 3 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Hóa thân thành chiến thuật gia hàng đầu MIDGARD - Chinh phục vùng đất mới ngay thôi nào

  Hóa thân thành chiến thuật gia hàng đầu MIDGARD - Chinh phục vùng đất mới ngay thôi nào

  Play game

  73.5K

  Ad Impressions

  8

  Days

  62

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Ragnarok Tactics

  Ragnarok Tactics

  collect
  April 28 2022-April 29 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đấu trường đa dạng thể hiện bản lĩnh theo nhiều cách, sáng tạo ngay chiến thuật của riêng mình nào

  Đấu trường đa dạng thể hiện bản lĩnh theo nhiều cách, sáng tạo ngay chiến thuật của riêng mình nào

  Chơi trò chơi

  970

  Ad Impressions

  2

  Days

  3

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Ragnarok Tactics tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Hóa thân thành chiến thuật gia hàng đầu MIDGARD - Chinh phục vùng đất mới ngay thôi nào Hóa thân thành chiến thuật gia hàng đầu MIDGARD - Chinh phục vùng đất mới ngay thôi nào 165K 4
Đấu trường đa dạng thể hiện bản lĩnh theo nhiều cách, sáng tạo ngay chiến thuật của riêng mình nào Đấu trường đa dạng thể hiện bản lĩnh theo nhiều cách, sáng tạo ngay chiến thuật của riêng mình nào 970 4

Ragnarok Tactics tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
June 8 2022 144.9K 396
May 4 2022 31.4K 39
May 3 2022 92.4K 90
May 2 2022 98K 98
May 1 2022 81.3K 69
April 30 2022 215.1K 474
April 29 2022 405.7K 746
April 28 2022 382.9K 708
April 27 2022 172.7K 386
April 26 2022 127.4K 332

Ad Schedule

 • 04-25
  04-25-2022
 • 04-26
  04-26-2022
 • 04-27
  04-27-2022
 • 04-28
  04-28-2022
 • 04-29
  04-29-2022
 • 04-30
  04-30-2022
 • 05-01
  05-01-2022
 • 05-02
  05-02-2022
 • 05-03
  05-03-2022
 • 05-04
  05-04-2022
 • 05-05
  05-05-2022
 • 05-06
  05-06-2022
 • 05-07
  05-07-2022
 • 05-08
  05-08-2022
 • 05-09
  05-09-2022
 • 05-10
  05-10-2022
 • 05-11
  05-11-2022
 • 05-12
  05-12-2022
 • 05-13
  05-13-2022
 • 05-14
  05-14-2022
 • 05-15
  05-15-2022
 • 05-16
  05-16-2022
 • 05-17
  05-17-2022
 • 05-18
  05-18-2022
 • 05-19
  05-19-2022
 • 05-20
  05-20-2022
 • 05-21
  05-21-2022
 • 05-22
  05-22-2022
 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022
 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022
 • 05-27
  05-27-2022
 • 05-28
  05-28-2022
 • 05-29
  05-29-2022
 • 05-30
  05-30-2022
 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022

Is Ragnarok Tactics tiktok ads data not updated enough? No more and updated Ragnarok Tactics tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free