Traveloka Vietnam tiktok ads

Updated on: May 25 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  April 14 2022-May 25 2022

 • Ad scheduling

  April 14 2022

 • Ad Impressions

  31.2K

 • Days

  42Days

 • Popularity

  56

Traveloka Vietnam tiktok ads cost: cpm $3

Traveloka Vietnam ads post on tiktok:

 • Traveloka Vietnam

  Traveloka Vietnam

  collect
  April 14 2022-May 25 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Chuyến đi thêm dễ dàng với giải pháp du lịch trọn gói và đặt trực tuyến 24/7 từ Traveloka.

  Chuyến đi thêm dễ dàng với giải pháp du lịch trọn gói và đặt trực tuyến 24/7 từ Traveloka.

  Download

  24.2K

  Ad Impressions

  42

  Days

  43

  Popularity

 • Traveloka Vietnam

  Traveloka Vietnam

  collect
  April 14 2022-May 25 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Cùng Traveloka tiên phong du lịch 4.0 và tận hưởng ngàn ưu đãi du lịch đến mọi miền đất nước.

  Cùng Traveloka tiên phong du lịch 4.0 và tận hưởng ngàn ưu đãi du lịch đến mọi miền đất nước.

  Download

  7K

  Ad Impressions

  42

  Days

  13

  Popularity

 • Traveloka Vietnam

  Traveloka Vietnam

  collect
  April 14 2022-May 25 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Chuyến đi thêm dễ dàng với giải pháp du lịch trọn gói và đặt trực tuyến 24/7 từ Traveloka.

  Chuyến đi thêm dễ dàng với giải pháp du lịch trọn gói và đặt trực tuyến 24/7 từ Traveloka.

  Download

  24.2K

  Ad Impressions

  42

  Days

  43

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Traveloka Vietnam

  Traveloka Vietnam

  collect
  April 14 2022-May 25 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Chuyến đi thêm dễ dàng với giải pháp du lịch trọn gói và đặt trực tuyến 24/7 từ Traveloka.

  Chuyến đi thêm dễ dàng với giải pháp du lịch trọn gói và đặt trực tuyến 24/7 từ Traveloka.

  Download

  24.2K

  Ad Impressions

  42

  Days

  43

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Traveloka Vietnam tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Chuyến đi thêm dễ dàng với giải pháp du lịch trọn gói và đặt trực tuyến 24/7 từ Traveloka. Chuyến đi thêm dễ dàng với giải pháp du lịch trọn gói và đặt trực tuyến 24/7 từ Traveloka. 24.2K 1
Cùng Traveloka tiên phong du lịch 4.0 và tận hưởng ngàn ưu đãi du lịch đến mọi miền đất nước. Cùng Traveloka tiên phong du lịch 4.0 và tận hưởng ngàn ưu đãi du lịch đến mọi miền đất nước. 7K 1

Traveloka Vietnam tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
May 25 2022 31.2K 56
May 24 2022 30K 52
May 23 2022 25.1K 42
May 22 2022 20.5K 34
May 21 2022 19.2K 30
May 20 2022 17.4K 26
May 19 2022 17.3K 26
May 18 2022 16.8K 25
May 17 2022 16.4K 25
May 16 2022 16.1K 25
May 15 2022 15K 23
May 14 2022 14.6K 21
May 13 2022 14.4K 21
May 12 2022 14.1K 21
May 11 2022 13.9K 21
May 10 2022 13.8K 21
May 9 2022 13.7K 20
May 8 2022 13.5K 19
May 7 2022 13.3K 19
May 6 2022 13.3K 19
May 5 2022 13.2K 19
May 4 2022 13.1K 19
May 3 2022 13K 19
May 2 2022 12.7K 19
May 1 2022 12.3K 17
April 30 2022 12K 17
April 29 2022 11.9K 17
April 28 2022 11.9K 17
April 27 2022 11.8K 17
April 26 2022 11.7K 17
April 25 2022 11.7K 17
April 24 2022 11.6K 17
April 23 2022 11.6K 17
April 22 2022 11.5K 17
April 21 2022 11.5K 17
April 20 2022 11.4K 17
April 19 2022 11.4K 17
April 18 2022 11.4K 17
April 17 2022 11.4K 17
April 16 2022 10.8K 16
April 15 2022 10.1K 16
April 14 2022 9.5K 14

Ad Schedule

 • 04-13
  04-13-2022
 • 04-14
  04-14-2022
 • 04-15
  04-15-2022
 • 04-16
  04-16-2022
 • 04-17
  04-17-2022
 • 04-18
  04-18-2022
 • 04-19
  04-19-2022
 • 04-20
  04-20-2022
 • 04-21
  04-21-2022
 • 04-22
  04-22-2022
 • 04-23
  04-23-2022
 • 04-24
  04-24-2022
 • 04-25
  04-25-2022
 • 04-26
  04-26-2022
 • 04-27
  04-27-2022
 • 04-28
  04-28-2022
 • 04-29
  04-29-2022
 • 04-30
  04-30-2022
 • 05-01
  05-01-2022
 • 05-02
  05-02-2022
 • 05-03
  05-03-2022
 • 05-04
  05-04-2022
 • 05-05
  05-05-2022
 • 05-06
  05-06-2022
 • 05-07
  05-07-2022
 • 05-08
  05-08-2022
 • 05-09
  05-09-2022
 • 05-10
  05-10-2022
 • 05-11
  05-11-2022
 • 05-12
  05-12-2022
 • 05-13
  05-13-2022
 • 05-14
  05-14-2022
 • 05-15
  05-15-2022
 • 05-16
  05-16-2022
 • 05-17
  05-17-2022
 • 05-18
  05-18-2022
 • 05-19
  05-19-2022
 • 05-20
  05-20-2022
 • 05-21
  05-21-2022
 • 05-22
  05-22-2022
 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022

Is Traveloka Vietnam tiktok ads data not updated enough? No more and updated Traveloka Vietnam tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free