cong Tik Tok ads

Published on August 18 2022 by Pipiads

Looking for some cong Tik Tok ads ? You've come to the right place.

Updated on October 23 2023

Introduction

Each week, we update this resource with the cong Tik Tok ads, what they are, and how you can incorporate them into your strategy.

FYI:Pipiads is a TikTok adspy tool, we can provide TikTok ad example, convenient for you to view competitors' ads placement and find popular TikTok products.

cong Tik Tok ads: October 2023

cong Tik Tok ads: October 2023 Only 10 ads will be displayed, the names of these 10 ads are:

Cong Phan,MASCARA ROTO DẠNG LƯỢC,MASCARA ROTO DẠNG LƯỢC,LinhBeautiful,Nội Thất 5C,MỸ PHẨM CHÍNH HÃNG,CHUỐT MI CONG ROTO,Cong Phan,Cong Phan,CHUỐT MI ROTO 10 GIỜ DẠNG LƯỢC.

They are sorted by top views and belong to the best results cong Tik Tok ads: October 2023

The total number of days for these 10 ads:433004 Ad Impressions,26 Days,2049 Popularity,433004 views,2027 likes,15 comments,7 shares.

The countries they advertise contain: Vietnam

1.

Cong Phan

Ad Text: Cách giúp tôi luôn giữ được phong độ, không sợ già trước tuổi. Mấy ông nhấn nút "Mua ngay" đặt hàng

Call to action: Mua ngay

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $0.04 - 0.17

Vietnam TikTok cpm: $0.47

88 Ad Impressions,1 Days,1 Popularity,88 views,1 likes,0 comments,0 shares.

2.

MASCARA ROTO DẠNG LƯỢC

Display name:

Ad Text: BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ HÀNG MI CONG DÀY ĐẾN 10 GIỜ, KHÔNG THẤM NƯỚC VÀ GÂY VÓN CỤC, SALE 60% HÔM NAY

Call to action: Mua ngay

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $15.66 - 63.31

Vietnam TikTok cpm: $0.47

33319 Ad Impressions,2 Days,217 Popularity,33319 views,217 likes,0 comments,0 shares.

3.

MASCARA ROTO DẠNG LƯỢC

Display name:

Ad Text: BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ HÀNG MI CONG DÀY ĐẾN 10 GIỜ, KHÔNG THẤM NƯỚC VÀ GÂY VÓN CỤC, SALE 60% HÔM NAY

Call to action: Mua ngay

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $125.11 - 505.76

Vietnam TikTok cpm: $0.47

266190 Ad Impressions,4 Days,1325 Popularity,266190 views,1322 likes,0 comments,3 shares.

4.

LinhBeautiful

Ad Text: Dưỡng mi cong vút thần thái ngút ngàn

Call to action: Nhận báo giá

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $16.89 - 68.3

Vietnam TikTok cpm: $0.47

35785 Ad Impressions,3 Days,197 Popularity,35785 views,194 likes,3 comments,0 shares.

5.

Nội Thất 5C

Ad Text: Cùng 5c xem combo bàn K cong kèm kệ mica nhé #noithat5c #back2school #trending #xuhuong #bangaming

Call to action: Mua ngay

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $37.77 - 152.7

Vietnam TikTok cpm: $0.47

80368 Ad Impressions,5 Days,249 Popularity,80368 views,233 likes,12 comments,4 shares.

6.

MỸ PHẨM CHÍNH HÃNG

Display name:

Ad Text: Kẹp mi nhanh chóng mà giữ độ cong cả ngày dài

Call to action: Mua ngay

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $2.14 - 8.65

Vietnam TikTok cpm: $0.47

4550 Ad Impressions,5 Days,25 Popularity,4550 views,25 likes,0 comments,0 shares.

7.

CHUỐT MI CONG ROTO

Display name:

Ad Text: TỰ TIN CẢ NGÀY, MI DÀI-LÂU TRÔI, MI CONG TỰ NHIÊN QUYẾN RŨ, KHÔNG GÂY BẾT RÍT VÀ VÓN CỤC, SALE 60%

Call to action: Mua ngay

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $1.83 - 7.41

Vietnam TikTok cpm: $0.47

3778 Ad Impressions,1 Days,20 Popularity,3778 views,20 likes,0 comments,0 shares.

8.

Cong Phan

Ad Text: Cách để da bớt sạm đen, trẻ đẹp hơn tuổi. Mấy ông nhấn nút "Mua ngay" để đặt hàng và tư vấn nha

Call to action: Mua ngay

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $1.02 - 4.13

Vietnam TikTok cpm: $0.47

1727 Ad Impressions,2 Days,2 Popularity,1727 views,2 likes,0 comments,0 shares.

9.

Cong Phan

Ad Text: Cải thiện tình trạng bọng mắt sưng to, thâm mắt và vết chân chim. Nhấn nút "Mua ngay" để đặt hàng ạ

Call to action: Mua ngay

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $2.69 - 10.88

Vietnam TikTok cpm: $0.47

5726 Ad Impressions,2 Days,5 Popularity,5726 views,5 likes,0 comments,0 shares.

10.

CHUỐT MI ROTO 10 GIỜ DẠNG LƯỢC

Display name:

Ad Text: Món đồ không thể thiếu khi trang điểm, mang lại hàng mi cong vút 70 độ, không gây bết rít-vón cục

Call to action: Mua ngay

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $0.81 - 3.28

Vietnam TikTok cpm: $0.47

1473 Ad Impressions,1 Days,8 Popularity,1473 views,8 likes,0 comments,0 shares.

cong Tik Tok ads: September 2023

cong Tik Tok ads: September 2023 Only 10 ads will be displayed, the names of these 10 ads are:

Võ Hoành Sơn,Shop Công Nghệ TLD,CONG TY CO PHAN JUST MEN,Nội Thất 5C,Nội Thất 5C,Boride - Sản xuất đá nung kết,0968 970 650 Thớt Gỗ & Buddha.,QyhA Phạm,sieuthivatlieu.net.

They are sorted by top views and belong to the best results cong Tik Tok ads: September 2023

The total number of days for these 10 ads:9560851 Ad Impressions,143 Days,52126 Popularity,9560851 views,49579 likes,642 comments,1905 shares.

The countries they advertise contain: Vietnam

1.

Võ Hoành Sơn

Ad Text: Bài viết ngắn. 1-CÔNG PHU-->NHẮM NGAY GIẢI THOÁT. . Tu chẳng để...làm Phật, hay Tổ... Cũng chẳng phải, cầu... để về đâu? Nơi bốn chữ...Sinh Lão Bệnh Tử. Con đường tìm của...Đức Thích Ca. . Đau Khổ, Luân hồi..bởi do đâu? Công phu thế nào...để giải thoát? Tự mình biết, đã giải thoát gì? Hoặc thoát được hay là chưa thoát ! . Có rất nhiều Pháp môn giải thoát. Tiệm tu... đến Trực chỉ Chân tâm. Phương tiện tu:-"Nhân cong, Nhân thẳng" . Hoặc giải thoát, hoặc mãi ở lồng. . Nhân tu Quán, hoặc là Biết vọng. Rời lồng nhỏ...lồng lớn thay vào. Trồi lên, tụt xuống trong Tam giới. Nhân tu Tánh...Nhân Quả, đồng thời. . 2-NHẤT THIẾT CHỦNG TRÍ ! . Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm tựa, có nói: "Vì người cầu đạo Thanh văn, nói pháp Tứ Diệu Đế (Bốn sự thật kỳ diệu :-Khổ, Tập, Diệt, Đạo) . . Vì người cầu quả Duyên giác, nói pháp mười hai nhân duyên(Thập Nhị Nhân Duyên). . Vì Bồ tát nói sáu Ba la mật, làm cho chứng đặng quả vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, thành bậc Nhất thiết chủng trí."! . Đó là nói về phương tiện, mà phân thành ba thừa ! . Phạm vi bài viết nầy. Chỉ nói về phần sau: “Vì Bồ tát, nói sáu Ba la mật, làm cho chứng đặng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, thành bậc Nhất Thiết Chủng Trí “! . Đến được Bồ tát, thì Vô ngã. Tức là không còn Niệm hay Vô niệm. . Tu sáu Ba la mật: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định và Trí huệ. Trải qua 52 quả vị. Diệu giác là quả vị cuối cùng, tức nhập Tri kiến Phật. . Vì Vô ngã, còn trong Bộ óc, thuộc về Thức, còn trong Tương đối, còn trong Luân hồi. Nên Vô niệm cũng là Thức. Không thể là Trí. . Khi lìa Vô ngã, chứng Nhập Tri kiến Phật. Chứng nhập vào Chân tâm. Tức là lìa Bộ óc, lìa tất cả Thức, đến Tuyệt đối, không còn gì cao hơn nên gọi là Vô thượng. Thoát ra ngoài Luân hồi ! . Bây giờ tất cả Niệm và Vô niệm, đều thuộc về Tuyệt đối và tất cả đều là Trí. Gọi là “Nhất Thiết Chủng Trí”tức Tứ Trí! Cho nên Công phu tu hành đến cuối cùng là đạt đến Nhất Thiết Chủng Trí. Chưa đạt là còn giữa đường. . Võ Hoành Sơn. Pháp Hoa Hội Thiền Việt Nam. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. #Master2023byTikTok

Call to action: Xem hồ sơ TikTok

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $11.07 - 44.74

Vietnam TikTok cpm: $0.47

23441 Ad Impressions,4 Days,1842 Popularity,23441 views,1603 likes,153 comments,86 shares.

2.

Shop Công Nghệ TLD

Display name:

Ad Text: Trả lời @Thanh Cong Vu Chào em trong phân khúc giá và nhu cầu của em có 3 Laptop tốt cho em đây, Laptop Dell Precision 7730, Laptop Dell Precision 7550, Laptop Thinkpad P15 gen 1, cả 3 dòng này đều có khả năng cấp tốt, Ram nhận tối đa 128GB, ổ cứng tối đa 4TB, VGA rời mạnh, làm đồ hoạ 3D, dựng video 4k, lập trình, đồ hoạ mô phỏng 3D.... mời em và mọi người tham khảo nhé! #shopcôngnghệtld #xuhuong #laptophọccntt #laptopdựngvideo #laptopđồhoạ3d #LaptopDellPrecision7730 #LaptopDellPrecision7550 #LaptopThinkpadP15gen1 @Nguyễn Văn Lương @Dung Nguyễn @Shop Công Nghệ TLD @Shop Công Nghệ TLD @Shop Công Nghệ TLD

Call to action: Tìm hiểu thêm

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $21.07 - 85.17

Vietnam TikTok cpm: $0.47

44780 Ad Impressions,6 Days,338 Popularity,44780 views,315 likes,8 comments,15 shares.

3.

CONG TY CO PHAN JUST MEN

Display name:

Ad Text: Sơ mi mới chạm là mê. Ra mắt ae mẫu sơ mi logo patch tay. Mẫu hot tháng 7 #sơminam

Call to action: Mua ngay

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $16.39 - 66.24

Vietnam TikTok cpm: $0.47

34408 Ad Impressions,5 Days,321 Popularity,34408 views,308 likes,6 comments,7 shares.

4.

Nội Thất 5C

Ad Text: Combo bàn gaming k cong và kệ pc chân mica trong#noithat5c #noithat #decor #goclamviec #banhoc #kemica

Call to action: 今すぐ購入

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $452.2 - 1812.97

Vietnam TikTok cpm: $0.47

207920 Ad Impressions,15 Days,541 Popularity,207920 views,514 likes,9 comments,18 shares.

5.

Nội Thất 5C

Ad Text: Bàn gaming chân K cong siêu tuyệt vời 😎😎😎#noithat5c #LearnOnTikTok #review #bangaming

Call to action: 今すぐ購入

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $2141.84 - 8587.12

Vietnam TikTok cpm: $0.47

987025 Ad Impressions,35 Days,3204 Popularity,987025 views,3095 likes,59 comments,50 shares.

6.

Boride - Sản xuất đá nung kết

Display name:

Ad Text: Đá nung kết uốn cong Boride bao cả thị trường Việt Nam😳 Hiện tại chỉ có Boride mới có thiết bị máy móc uốn cong đá nung kết sẵn tại Việt Nam😎 Quý khách hàng có thể gia công trực tiếp tại xưởng của công ty boride ở Việt Nam Ib để được hỗ trợ tư vấn nhé 😉 Boride - nhà sản xuất đá nung kết khổ lớn #noithatdepnhome #danungketkholon #thietkenoithatdep #danungket #nhadep #stone #slaps #noithat #slapcontest #thietkenoithat #Boride

Call to action: Xem hồ sơ TikTok

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $65.44 - 264.54

Vietnam TikTok cpm: $0.47

138787 Ad Impressions,14 Days,12229 Popularity,138787 views,10969 likes,143 comments,1117 shares.

7.

0968 970 650 Thớt Gỗ & Buddha.

Display name:

Ad Text: Lý Do Nhà Sản Xuất Mộc Gia Dụng Nhà Bếp, Chọn Gỗ Teak Làm Thớt Gỗ ! Gỗ Tếch ( Teak ), Thuộc nhóm gỗ quý dẻo dai, độ đàn hồi, chịu lực, khả năng chống mối mọt, chống ẩm mốc cao do trong bản thân gỗ có chứa một lớp dầu bảo quản tự nhiên rất lớn. Gỗ Teak có độ giãn nở thấp, nên hiếm khi bị cong vênh, nứt nẻ, có khả năng chống chịu, thích nghi tốt trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Chính vì những ưu điểm trên gỗ Teak là lựa chọn thích hợp dùng sản xuất các loại thớt gỗ nhà bếp, nhà hàng, thớt gỗ chụp ảnh & thớt gỗ chuyên dùng trang trí trên bàn tiệc sang trọng & lịch sự. #thớtgỗteak #cuttingboard

Call to action: Liên hệ

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $77.69 - 314.07

Vietnam TikTok cpm: $0.47

165298 Ad Impressions,25 Days,7554 Popularity,165298 views,7327 likes,44 comments,183 shares.

8.

QyhA Phạm

Ad Text: Mascara bình dân, làm cong đen mi tự nhiên, chống nước #GocLamDep #ReviewLamDep #cooken

Call to action: 今すぐ購入

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $16107.41 - 64548.67

Vietnam TikTok cpm: $0.47

7934686 Ad Impressions,37 Days,26081 Popularity,7934686 views,25435 likes,218 comments,428 shares.

9.

sieuthivatlieu.net

Display name:

Ad Text: Lam nhựa sóng "mắc xích" ĐỘC & LẠ chuyên thi công #vachoptuong cong #cot tròn theo 1 cách thẩm mỹ & #chuyennghiep nhất #lamsong #lamnhua #optrangtri

Call to action: Liên hệ

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $11.55 - 46.68

Vietnam TikTok cpm: $0.47

24506 Ad Impressions,2 Days,16 Popularity,24506 views,13 likes,2 comments,1 shares.

cong Tik Tok ads: August 2023

cong Tik Tok ads: August 2023 Only 10 ads will be displayed, the names of these 10 ads are:

Vua Kích Mi - Làm Rậm Mày,Cong Phan,chanmayphongthuy,Emergentes. Revista musica,Vua Kích Mi - Làm Rậm Mày,Bosch Vietnam,Thoi Trang cong so Linh Chi,CONG TY CO PHAN JUST MEN,Grace and Glow Việt Nam,Thoi Trang cong so Linh Chi.

They are sorted by top views and belong to the best results cong Tik Tok ads: August 2023

The total number of days for these 10 ads:3872698 Ad Impressions,137 Days,12554 Popularity,3872698 views,12275 likes,62 comments,217 shares.

The countries they advertise contain: Vietnam,United States,Spain

1.

Vua Kích Mi - Làm Rậm Mày

Display name:

Ad Text: LÔNG MI CONG DÀI TỰ NHIÊN CHỈ SAU 1 LIỆU TRÌNH. HOÀN TIỀN 200% nếu không hiệu quả.

Call to action: Mua ngay

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $31.86 - 128.79

Vietnam TikTok cpm: $0.47

67770 Ad Impressions,9 Days,529 Popularity,67770 views,525 likes,0 comments,4 shares.

2.

Cong Phan

Ad Text: Cách giúp tôi luôn giữ được phong độ, không sợ già trước tuổi. Mấy ông nhấn nút "Mua ngay" đặt hàng

Call to action: Mua ngay

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $11.22 - 45.37

Vietnam TikTok cpm: $0.47

23835 Ad Impressions,9 Days,126 Popularity,23835 views,121 likes,3 comments,2 shares.

3.

chanmayphongthuy

Ad Text: Trả lời @Cong Cớn chấp tất cả các loại màu hư hỏng trên thị trường luôn bạn nhé #chanmayphongthuy #lamchanmaydep #chanmaydep #dangchanmayphongthuy #phunxamdinhtuyen #dinhtuyenphunxam #suachanmay #bacthaysuachanmay #chivee #phunxamchanmay #longmay #longmaydep

Call to action: Xem hồ sơ TikTok

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $37.79 - 152.77

Vietnam TikTok cpm: $0.47

80339 Ad Impressions,4 Days,83 Popularity,80339 views,67 likes,14 comments,2 shares.

4.

Emergentes. Revista musica

Display name:

Ad Text: ¿Cuál es tu sitio favorito para disfrutar un festi? Aquí los mejores rincones de @Sonorama Ribera y mi preferido al final Por si necesitas repasar: 1. Primera fila (Clip de Mr Cong en La Sal) 2. Detrás del escenario en la Plaza de El Trigo (@shinovaoficial ) 3. Balcón de la Plaza de El Trigo (@humber_comandante y _alvaromv, de Comandante Twin y Tessa en el concierto de @shinovaoficial) 4. Zona VIP 5. El mogollón, el recinto, la arena.. 6. Balcón de @Radio 3 7. La barra (@✨️𝗖𝗿𝗶𝘀𝗽𝗶✨️ sujetando los vasos de todos) 8. Zona de artistas (monumento a los cortadores de jamón, protavor!) 9. Zona de prensa (@Bárbara Téllez en un descanso entre foto y foto) 10. Sobre el escenario (prueba de sonido de @Sienna ) 11. Detrás del escenario en el recinto (este concepto está repe, pero qué momento el final del concierto de ) 12. Salida de backstage (@✨Crispi✨ - Brand Photographer dándolo todo por @La La Love You ) 13. El foso (@vivasuecia conquistando todo) 14. Mi fav (@bbemergentes queriendo grabar el escenario, se da cuenta de que tiene la cámara frontal y ya aprovecha. Pues me alegro) #sonorama #sonorama2023 #sonoramaribera #festivalesespaña #festival #festivales #concierto #publico #ranking #festivaleros #musicaenvivo #musicaendirecto #topfestival #topconcert #opinion @Emergentes. Revista musica @Sonorama Ribera @shinovaoficial

Call to action: Ver el perfil de TikTok

Ad targeting: Spain

TikTok ad cost:: $8.64 - 34.83

Spain TikTok cpm: $0.62

13569 Ad Impressions,4 Days,358 Popularity,13569 views,352 likes,5 comments,1 shares.

5.

Vua Kích Mi - Làm Rậm Mày

Display name:

Ad Text: LÔNG MI CONG DÀI TỰ NHIÊN CHỈ SAU 1 LIỆU TRÌNH. HOÀN TIỀN 200% nếu không hiệu quả.

Call to action: Mua ngay

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $47.46 - 191.84

Vietnam TikTok cpm: $0.47

100966 Ad Impressions,7 Days,835 Popularity,100966 views,832 likes,0 comments,3 shares.

6.

Bosch Vietnam

Ad Text: Máy hút bụi uốn cong Unlimited 7 từ Bosch là vị cứu tinh giúp bạn làm sạch nhanh mọi ngóc ngách

Call to action: Tìm hiểu thêm

Ad targeting: Vietnam,United States

TikTok ad cost:: $4927.2 - 19772.13

Vietnam TikTok cpm: $0.47

United States TikTok cpm: $3.42

2533225 Ad Impressions,60 Days,5180 Popularity,2533225 views,5005 likes,15 comments,160 shares.

7.

Thoi Trang cong so Linh Chi

Display name:

Ad Text: sơ mi mai An hàng cao cấp form đẹp #linhchi #somidep #somicaocap #quanao #maian

Call to action: Mua ngay

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $32.84 - 132.75

Vietnam TikTok cpm: $0.47

69866 Ad Impressions,20 Days,56 Popularity,69866 views,54 likes,1 comments,1 shares.

8.

CONG TY CO PHAN JUST MEN

Display name:

Ad Text: Chào mừng bạn đến với website Just Men mới. Trăm ngàn ưu đãi đang ở đây. Mời bạn vào nhận quà lớn

Call to action: Mua ngay

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $15.58 - 62.97

Vietnam TikTok cpm: $0.47

32837 Ad Impressions,5 Days,18 Popularity,32837 views,15 likes,3 comments,0 shares.

9.

Grace and Glow Việt Nam

Display name:

Ad Text: Relax sau một ngày dài cong lưng cho tư bản 🤍 #xuhuong #goclamdep #graceandglow #fyb #viral #skincare

Call to action: Shop now

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $431.65 - 1744.98

Vietnam TikTok cpm: $0.47

918409 Ad Impressions,5 Days,4928 Popularity,918409 views,4884 likes,13 comments,31 shares.

10.

Thoi Trang cong so Linh Chi

Display name:

Ad Text: sơ mi form mai An form đẹp #maian #váy #somidep #quanao #congso #linhchi #long

Call to action: Tìm hiểu thêm

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $15.21 - 61.5

Vietnam TikTok cpm: $0.47

31882 Ad Impressions,14 Days,441 Popularity,31882 views,420 likes,8 comments,13 shares.

cong Tik Tok ads: July 2023

cong Tik Tok ads: July 2023 Only 10 ads will be displayed, the names of these 10 ads are:

Vua Kích Mi - Làm Rậm Mày,Xưởng Quần Tây ELIE CS1,Máy Uốn Mi Điện,Truyền cong,NGO CONG VU11,Vua Kích Mi - Làm Rậm Mày,HOANG CONG TUYEN111,CỌ VỊT,Shop Công Nghệ TLD,Cửa nhôm HOUKEE.

They are sorted by top views and belong to the best results cong Tik Tok ads: July 2023

The total number of days for these 10 ads:815568 Ad Impressions,115 Days,5047 Popularity,815568 views,4752 likes,101 comments,194 shares.

The countries they advertise contain: Vietnam

1.

Vua Kích Mi - Làm Rậm Mày

Display name:

Ad Text: LÔNG MI CONG DÀI TỰ NHIÊN CHỈ SAU 1 LIỆU TRÌNH. HOÀN TIỀN 200% nếu không hiệu quả.

Call to action: Mua ngay

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $93.1 - 376.37

Vietnam TikTok cpm: $0.47

198076 Ad Impressions,14 Days,1316 Popularity,198076 views,1310 likes,2 comments,4 shares.

2.

Xưởng Quần Tây ELIE CS1

Display name:

Ad Text: Chiếc quần cạp cao cân mọi phong cách, che mọi khuyết điểm từ bụng mỡ đến chân cong chân vòng kiềng... #quanongrong #quanongsuong #xuongquantayelie

Call to action: Tìm hiểu thêm

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $0.59 - 2.38

Vietnam TikTok cpm: $0.47

1217 Ad Impressions,2 Days,22 Popularity,1217 views,21 likes,0 comments,1 shares.

3.

Máy Uốn Mi Điện

Display name:

Ad Text: Máy uốn mi cao cấp - Mi cong mi đẹp lung linh

Call to action: Mua ngay

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $4.53 - 18.33

Vietnam TikTok cpm: $0.47

9644 Ad Impressions,3 Days,22 Popularity,9644 views,19 likes,0 comments,3 shares.

4.

Truyền cong

Ad Text: cho em 💓❤️ ạ

Call to action: Xem hồ sơ TikTok

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $18.06 - 73.01

Vietnam TikTok cpm: $0.47

38378 Ad Impressions,3 Days,1285 Popularity,38378 views,1105 likes,59 comments,121 shares.

5.

NGO CONG VU11

Ad Text: 🔥🔥 Gối massa 20 bi cổ vai gáy

Call to action: Tìm hiểu thêm

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $13.76 - 55.63

Vietnam TikTok cpm: $0.47

29248 Ad Impressions,3 Days,41 Popularity,29248 views,37 likes,0 comments,4 shares.

6.

Vua Kích Mi - Làm Rậm Mày

Display name:

Ad Text: LÔNG MI CONG DÀI TỰ NHIÊN CHỈ SAU 1 LIỆU TRÌNH. HOÀN TIỀN 200% nếu không hiệu quả.

Call to action: Mua ngay

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $109.07 - 440.93

Vietnam TikTok cpm: $0.47

231607 Ad Impressions,11 Days,1550 Popularity,231607 views,1541 likes,1 comments,8 shares.

7.

HOANG CONG TUYEN111

Display name:

Ad Text: Gối massa 20bi nhật bản

Call to action: Tìm hiểu thêm

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $15.26 - 61.7

Vietnam TikTok cpm: $0.47

32461 Ad Impressions,3 Days,47 Popularity,32461 views,41 likes,1 comments,5 shares.

8.

CỌ VỊT

Ad Text: Thiết kế đầu bàn chải có thể uốn cong chà mọi khe , rãnh của bồn cầu

Call to action: Mua ngay

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $0.02 - 0.06

Vietnam TikTok cpm: $0.47

18 Ad Impressions,1 Days,0 Popularity,18 views,0 likes,0 comments,0 shares.

9.

Shop Công Nghệ TLD

Display name:

Ad Text: Đánh Giá Lenovo Legion 5 Pro 2023 AMD R9-7945HX /16GB /1TB /RTX 4060 8GB /16″ 2K 240Hz. Mãnh thú phân khúc đồ hoạ 3D, lập trình, ứng dụng giả lập, dựng video phim 4K chuyên nghiệp. Đánh giá laptop Lenovo Legion 5 Pro 2023 AMD Thiết kế Từ một thương hiệu non trẻ, Lenovo đã dần có chỗ đứng vững chắc trên thị trường công nghệ, “đọ sức” với những ông lớn như Dell, Apple hay HP. Trong số đó, không thể không nhắc đến dòng sản phẩm laptop gaming Legion của Lenovo đang ngày càng chứng tỏ được giá trị của mình. Điều đáng nói là Lenovo Legion R9000P áp dụng phong cách thiết kế góc cạnh – đúng chữ “gaming” của sản phẩm. Tuy phong cách thiết kế không có nhiều “lột xác” so với các tác phẩm trước. Nhưng nó vẫn toát lên vẻ bóng bẩy cao cấp mà bạn muốn từ một chiếc máy tính xách tay chơi game. Mặt A của thân máy cólogo Legion ba cánh, trông thật uy nghiêm và ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó cũng là một trong những thay đổi nhỏ mà hãng mang lại so với phiên bản tiền nhiệm. Về chất lượng hoàn thiện, máy được làm bằng chất liệu kim loại nguyên khối. Ngay cả bàn phím, tản nhiệt,… và các linh kiện khác cũng được hãng “sắp xếp” nguyên vẹn và không hề có hiện tượng cong vênh. Trọng lượng của máy là 2,5kg, kích thước lần lượt là 363,4mm x 260,35mm x 21,9mm. Nhìn chung, nếu bạn là người hay di chuyển cần một chiếc máy tính xách tay di động, thì trò chơi của Lenovo sẽ phục vụ tốt mục đích đó. Hình ảnh sắc nét Chất lượng hiển thị của Lenovo Legion R9000P 2023 ARX8, có lẽ từ “tuyệt đỉnh” có thể miêu tả chính xác nhất. Máy được trang bị màn hình IPS 16 inch, độ phân giải 2560×1600px, 100% sRGB, 100% DCI-P3, mọi chi tiết và hình ảnh trên máy đều được hiển thị một cách rõ nét, chân thực và vô cùng sống động. Một điểm cộng nữa là máy đi kèm màn hình 16:10. So với 16:9 truyền thống, tỷ lệ khung hình này tỏ ra “lợi thế hơn”. Điều này giúp tối ưu nội dung hiển thị tốt hơn. Tuy nhiên, bạn sẽ bất ngờ khi cả 3 viền của máy đã được hãng “cắt gọt” rất mỏng, đặc biệt là viền bezel trên dưới. Đặc biệt phiên bản màn hình hỗ trợ tần số quét 240Hz, cho phép người dùng thoải mái “đóng băng” tốc độ game nhưng chuyển động trên màn hình vẫn rất mượt mà và trơn tru. Hiệu năng vượt trội Không chỉ gây ấn tượng với người dùng bằng thiết kế “ngầu”. Hiệu năng mạnh mẽ của chip AMD Ryzen 7 thế hệ thứ 7 kết hợp với card đồ họa RTX mạnh mẽ trên toàn bộ máy cũng là điểm đáng nói, cụ thể: Lenovo Legion R9000P 2023 ARX8/ R9-7945HX/ RAM 16GB/ SSD 1TB/ RTX 4060 8GB/ 16.0″ WQXGA 240Hz/ Mới 100%. Sự kết hợp các thành phần này cho phép người dùng toàn quyền sử dụng máy để thực hiện các công việc và tác vụ “ngốn” nhiều tài nguyên phần cứng như thiết kế đồ họa, dựng video 2D và 3D. #shopcôngnghệtld #xuhuong #laptopthiếtkếđồhoạ #Laptopđồhoạ3D #revicewlaptopgaming #LenovoLegion5Pro2023AMD @Shop Công Nghệ TLD @Shop Công Nghệ TLD @Shop Công Nghệ TLD @Nguyễn Văn Lương @Dung Nguyễn

Call to action: Pelajari lebih lanjut

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $28.88 - 116.75

Vietnam TikTok cpm: $0.47

61448 Ad Impressions,27 Days,359 Popularity,61448 views,335 likes,17 comments,7 shares.

10.

Cửa nhôm HOUKEE

Display name:

Ad Text: Ưu điểm: Không cong vênh, nứt lẻ, mối mọt, không rỉ sét, không bạc mầu #xuhuong #xây_nhà #thietkenhadepphongthuy #thoxay

Call to action: Lihat profil TikTok

Ad targeting: Vietnam

TikTok ad cost:: $100.35 - 405.65

Vietnam TikTok cpm: $0.47

213471 Ad Impressions,48 Days,405 Popularity,213471 views,343 likes,21 comments,41 shares.

FYI:Pipiads is a TikTok adspy tool, we can provide TikTok ad example, convenient for you to view competitors' ads placement and find popular TikTok products.

Conclusion

Pipiads has a large number of cong Tik Tok ads, only 50 example cases are listed above, to see more and better of cong Tik Tok ads, come sign up for pipiads and try it for free!

Is cong Tik Tok ads data not good enough? Didn't find quality cong Tik Tok ads information? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free