Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads

Updated on: June 8 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  May 20 2022-June 8 2022

 • Ad scheduling

  May 20 2022

 • Ad Impressions

  313.4K

 • Days

  4Days

 • Popularity

  3K

Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads cost: cpm $3

Paper Bride 2 Zangling Village ads post on tiktok:

 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  May 20 2022-June 8 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ!

  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ!

  Tải về

  23.9K

  Ad Impressions

  2

  Days

  125

  Popularity

 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  May 20 2022-May 24 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Tải xuống ngay bây giờ để có một điều bất ngờ!

  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Tải xuống ngay bây giờ để có một điều bất ngờ!

  Chơi trò chơi

  211.8K

  Ad Impressions

  2

  Days

  1.8K

  Popularity

 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  May 20 2022-May 24 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Tải về

  47.7K

  Ad Impressions

  3

  Days

  896

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  May 20 2022-May 24 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Tìm hiểu thêm

  29.8K

  Ad Impressions

  3

  Days

  208

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Paper Bride 2 Zangling Village tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động! Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động! 29.8K 2
Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Tải xuống ngay bây giờ để có một điều bất ngờ! Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Tải xuống ngay bây giờ để có một điều bất ngờ! 211.8K 1
Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ! Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ! 23.9K 1

Paper Bride 2 Zangling Village tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
June 8 2022 23.9K 123
May 24 2022 289.4K 2.8K
May 21 2022 68.9K 880
May 20 2022 208.5K 1.9K

Ad Schedule

 • 05-19
  05-19-2022
 • 05-20
  05-20-2022
 • 05-21
  05-21-2022
 • 05-22
  05-22-2022
 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022
 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022
 • 05-27
  05-27-2022
 • 05-28
  05-28-2022
 • 05-29
  05-29-2022
 • 05-30
  05-30-2022
 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022

Is Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads data not updated enough? No more and updated Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free