Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads

Updated on: July 1 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  May 20 2022-July 1 2022

 • Ad scheduling

  May 20 2022

 • Ad Impressions

  306K

 • Days

  4Days

 • Popularity

  6.9K

Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads cost: cpm $3

Paper Bride 2 Zangling Village ads post on tiktok:

 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  May 20 2022-May 21 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ!

  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ!

  Tìm hiểu thêm

  401

  Ad Impressions

  2

  Days

  3

  Popularity

 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  May 20 2022-May 24 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Tìm hiểu thêm

  3K

  Ad Impressions

  2

  Days

  16

  Popularity

 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  May 21 2022-July 1 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Tải xuống ngay bây giờ để có một điều bất ngờ!

  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Tải xuống ngay bây giờ để có một điều bất ngờ!

  Cài đặt ngay

  302.6K

  Ad Impressions

  3

  Days

  6.9K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  May 20 2022-May 21 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ!

  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ!

  Tìm hiểu thêm

  401

  Ad Impressions

  2

  Days

  3

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Paper Bride 2 Zangling Village tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động! Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động! 3K 1
Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Tải xuống ngay bây giờ để có một điều bất ngờ! Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Tải xuống ngay bây giờ để có một điều bất ngờ! 302.6K 1
Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ! Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ! 401 1

Paper Bride 2 Zangling Village tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 1 2022 302.6K 6.7K
May 24 2022 305K 6.7K
May 21 2022 265K 6K
May 20 2022 2.1K 9

Ad Schedule

 • 05-19
  05-19-2022
 • 05-20
  05-20-2022
 • 05-21
  05-21-2022
 • 05-22
  05-22-2022
 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022
 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022
 • 05-27
  05-27-2022
 • 05-28
  05-28-2022
 • 05-29
  05-29-2022
 • 05-30
  05-30-2022
 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022
 • 06-08
  06-08-2022
 • 06-09
  06-09-2022
 • 06-10
  06-10-2022
 • 06-11
  06-11-2022
 • 06-12
  06-12-2022
 • 06-13
  06-13-2022
 • 06-14
  06-14-2022
 • 06-15
  06-15-2022
 • 06-16
  06-16-2022
 • 06-17
  06-17-2022
 • 06-18
  06-18-2022
 • 06-19
  06-19-2022
 • 06-20
  06-20-2022
 • 06-21
  06-21-2022
 • 06-22
  06-22-2022
 • 06-23
  06-23-2022
 • 06-24
  06-24-2022
 • 06-25
  06-25-2022
 • 06-26
  06-26-2022
 • 06-27
  06-27-2022
 • 06-28
  06-28-2022
 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022

Is Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads data not updated enough? No more and updated Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free