Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads

Updated on: June 8 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  May 30 2022-June 8 2022

 • Ad scheduling

  May 30 2022

 • Ad Impressions

  152.7K

 • Days

  8Days

 • Popularity

  2.6K

Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads cost: cpm $3

Paper Bride 2 Zangling Village ads post on tiktok:

 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  May 30 2022-June 8 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Tải về

  149K

  Ad Impressions

  6

  Days

  2.5K

  Popularity

 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  June 3 2022-June 7 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ!

  Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ!

  Cài đặt ngay

  3.7K

  Ad Impressions

  3

  Days

  70

  Popularity

 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  May 30 2022-June 8 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Tải về

  149K

  Ad Impressions

  6

  Days

  2.5K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Paper Bride 2 Zangling Village

  Paper Bride 2 Zangling Village

  collect
  May 30 2022-June 8 2022
  VN
  game
  Apple Apple
  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động!

  Tải về

  149K

  Ad Impressions

  6

  Days

  2.5K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Paper Bride 2 Zangling Village tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động! Nóng trên toàn mạng! Giải quyết hồi hộp! Cốt truyện cảm động! 149K 1
Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ! Trò chơi di động giải đố dân gian được phát hành! Đừng bỏ lỡ nó và trải nghiệm nó ngay bây giờ! 3.7K 1

Paper Bride 2 Zangling Village tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
June 8 2022 149K 2.5K
June 7 2022 3.7K 66
June 4 2022 141.2K 2.2K
June 3 2022 362 1
June 2 2022 79.4K 1K
June 1 2022 74K 961
May 31 2022 25.2K 206
May 30 2022 15.2K 115

Ad Schedule

 • 05-29
  05-29-2022
 • 05-30
  05-30-2022
 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022

Is Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads data not updated enough? No more and updated Paper Bride 2 Zangling Village tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free