ปั้นเย้ง 🌙สตรีมเพจ PUNNAa tiktok ads

Updated on: February 12 2023 by Pipiads

 • Country/Region

  TH(1)

 • First seen - Last seen

  August 20 2022-February 12 2023

 • Ad scheduling

  August 11 2022

 • Ad Impressions

  181.4K

 • Days

  1Days

 • Popularity

  5.8K

ปั้นเย้ง 🌙สตรีมเพจ PUNNAa tiktok ads cost: $181.45-544.35

ปั้นเย้ง 🌙สตรีมเพจ PUNNAa ads post on tiktok:

 • ปั้นเย้ง 🌙สตรีมเพจ PUNNAa

  ปั้นเย้ง 🌙สตรีมเพจ PUNNAa

  collect
  August 20 2022-February 12 2023
  TH
  app
  Apple Apple
  น่ารักมาก 🤍 โป้งตาย โป้งตายอย่างเดียวเลย มาหาคนเล่นค่ะ 😹♥️ #weplay #เกมมือถือ #weplay123หยุด

  น่ารักมาก 🤍 โป้งตาย โป้งตายอย่างเดียวเลย มาหาคนเล่นค่ะ 😹♥️ #weplay #เกมมือถือ #weplay123หยุด

  ไปที่ App Store

  181.4K

  Ad Impressions

  47

  Days

  5.8K

  Popularity

 • ปั้นเย้ง 🌙สตรีมเพจ PUNNAa

  ปั้นเย้ง 🌙สตรีมเพจ PUNNAa

  collect
  August 20 2022-February 12 2023
  TH
  app
  Apple Apple
  น่ารักมาก 🤍 โป้งตาย โป้งตายอย่างเดียวเลย มาหาคนเล่นค่ะ 😹♥️ #weplay #เกมมือถือ #weplay123หยุด

  น่ารักมาก 🤍 โป้งตาย โป้งตายอย่างเดียวเลย มาหาคนเล่นค่ะ 😹♥️ #weplay #เกมมือถือ #weplay123หยุด

  ไปที่ App Store

  181.4K

  Ad Impressions

  47

  Days

  5.8K

  Popularity

 • ปั้นเย้ง 🌙สตรีมเพจ PUNNAa

  ปั้นเย้ง 🌙สตรีมเพจ PUNNAa

  collect
  August 20 2022-February 12 2023
  TH
  app
  Apple Apple
  น่ารักมาก 🤍 โป้งตาย โป้งตายอย่างเดียวเลย มาหาคนเล่นค่ะ 😹♥️ #weplay #เกมมือถือ #weplay123หยุด

  น่ารักมาก 🤍 โป้งตาย โป้งตายอย่างเดียวเลย มาหาคนเล่นค่ะ 😹♥️ #weplay #เกมมือถือ #weplay123หยุด

  ไปที่ App Store

  181.4K

  Ad Impressions

  47

  Days

  5.8K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • ปั้นเย้ง 🌙สตรีมเพจ PUNNAa

  ปั้นเย้ง 🌙สตรีมเพจ PUNNAa

  collect
  August 20 2022-February 12 2023
  TH
  app
  Apple Apple
  น่ารักมาก 🤍 โป้งตาย โป้งตายอย่างเดียวเลย มาหาคนเล่นค่ะ 😹♥️ #weplay #เกมมือถือ #weplay123หยุด

  น่ารักมาก 🤍 โป้งตาย โป้งตายอย่างเดียวเลย มาหาคนเล่นค่ะ 😹♥️ #weplay #เกมมือถือ #weplay123หยุด

  ไปที่ App Store

  181.4K

  Ad Impressions

  47

  Days

  5.8K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

ปั้นเย้ง 🌙สตรีมเพจ PUNNAa tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
น่ารักมาก 🤍 โป้งตาย โป้งตายอย่างเดียวเลย มาหาคนเล่นค่ะ 😹♥️ #weplay #เกมมือถือ #weplay123หยุด น่ารักมาก 🤍 โป้งตาย โป้งตายอย่างเดียวเลย มาหาคนเล่นค่ะ 😹♥️ #weplay #เกมมือถือ #weplay123หยุด 181.4K 1

ปั้นเย้ง 🌙สตรีมเพจ PUNNAa tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
December 12 2022 180.4K 5.7K
November 17 2022 179.9K 5.7K
November 6 2022 179.4K 5.7K
November 1 2022 178.8K 5.7K
October 29 2022 178.2K 5.7K
October 28 2022 177.7K 5.6K
October 27 2022 176.7K 5.6K
October 26 2022 176K 5.6K
October 25 2022 171.3K 5.5K
October 23 2022 163.5K 5.4K
October 20 2022 162.9K 5.4K
October 16 2022 162.4K 5.3K
October 14 2022 161.7K 5.3K
October 12 2022 160.9K 5.3K
October 10 2022 160.3K 5.3K
October 9 2022 159.2K 5.2K
October 8 2022 158.5K 5.1K
October 5 2022 157.6K 5K
October 2 2022 157.1K 5K
October 1 2022 156.5K 5K
September 30 2022 154.3K 4.9K
September 29 2022 152.7K 4.9K
September 28 2022 151.9K 4.9K
September 26 2022 151.1K 4.8K
September 25 2022 147.3K 4.7K
September 24 2022 145.3K 4.6K
September 23 2022 144.7K 4.6K
September 22 2022 143K 4.6K
September 20 2022 142.5K 4.5K
September 17 2022 141.8K 4.5K
September 13 2022 141.2K 4.4K
September 11 2022 140.7K 4.4K
September 10 2022 140K 4.3K
September 8 2022 139.3K 4.2K
September 6 2022 138.8K 4.2K
September 3 2022 137.9K 4.1K
August 30 2022 137.2K 4.1K
August 27 2022 136.7K 4K
August 26 2022 135.7K 4K
August 25 2022 131.5K 3.9K
August 24 2022 128.6K 3.8K
August 23 2022 126.3K 3.8K
August 22 2022 123.3K 3.7K
August 21 2022 119.7K 3.7K
August 20 2022 117.8K 3.6K

Ad Schedule

 • 08-19
  08-19-2022
 • 08-20
  08-20-2022
 • 08-21
  08-21-2022
 • 08-22
  08-22-2022
 • 08-23
  08-23-2022
 • 08-24
  08-24-2022
 • 08-25
  08-25-2022
 • 08-26
  08-26-2022
 • 08-27
  08-27-2022
 • 08-28
  08-28-2022
 • 08-29
  08-29-2022
 • 08-30
  08-30-2022
 • 08-31
  08-31-2022
 • 09-01
  09-01-2022
 • 09-02
  09-02-2022
 • 09-03
  09-03-2022
 • 09-04
  09-04-2022
 • 09-05
  09-05-2022
 • 09-06
  09-06-2022
 • 09-07
  09-07-2022
 • 09-08
  09-08-2022
 • 09-09
  09-09-2022
 • 09-10
  09-10-2022
 • 09-11
  09-11-2022
 • 09-12
  09-12-2022
 • 09-13
  09-13-2022
 • 09-14
  09-14-2022
 • 09-15
  09-15-2022
 • 09-16
  09-16-2022
 • 09-17
  09-17-2022
 • 09-18
  09-18-2022
 • 09-19
  09-19-2022
 • 09-20
  09-20-2022
 • 09-21
  09-21-2022
 • 09-22
  09-22-2022
 • 09-23
  09-23-2022
 • 09-24
  09-24-2022
 • 09-25
  09-25-2022
 • 09-26
  09-26-2022
 • 09-27
  09-27-2022
 • 09-28
  09-28-2022
 • 09-29
  09-29-2022
 • 09-30
  09-30-2022
 • 10-01
  10-01-2022
 • 10-02
  10-02-2022
 • 10-03
  10-03-2022
 • 10-04
  10-04-2022
 • 10-05
  10-05-2022
 • 10-06
  10-06-2022
 • 10-07
  10-07-2022
 • 10-08
  10-08-2022
 • 10-09
  10-09-2022
 • 10-10
  10-10-2022
 • 10-11
  10-11-2022
 • 10-12
  10-12-2022
 • 10-13
  10-13-2022
 • 10-14
  10-14-2022
 • 10-15
  10-15-2022
 • 10-16
  10-16-2022
 • 10-17
  10-17-2022
 • 10-18
  10-18-2022
 • 10-19
  10-19-2022
 • 10-20
  10-20-2022
 • 10-21
  10-21-2022
 • 10-22
  10-22-2022
 • 10-23
  10-23-2022
 • 10-24
  10-24-2022
 • 10-25
  10-25-2022
 • 10-26
  10-26-2022
 • 10-27
  10-27-2022
 • 10-28
  10-28-2022
 • 10-29
  10-29-2022
 • 10-30
  10-30-2022
 • 10-31
  10-31-2022
 • 11-01
  11-01-2022
 • 11-02
  11-02-2022
 • 11-03
  11-03-2022
 • 11-04
  11-04-2022
 • 11-05
  11-05-2022
 • 11-06
  11-06-2022
 • 11-07
  11-07-2022
 • 11-08
  11-08-2022
 • 11-09
  11-09-2022
 • 11-10
  11-10-2022
 • 11-11
  11-11-2022
 • 11-12
  11-12-2022
 • 11-13
  11-13-2022
 • 11-14
  11-14-2022
 • 11-15
  11-15-2022
 • 11-16
  11-16-2022
 • 11-17
  11-17-2022
 • 11-18
  11-18-2022
 • 11-19
  11-19-2022
 • 11-20
  11-20-2022
 • 11-21
  11-21-2022
 • 11-22
  11-22-2022
 • 11-23
  11-23-2022
 • 11-24
  11-24-2022
 • 11-25
  11-25-2022
 • 11-26
  11-26-2022
 • 11-27
  11-27-2022
 • 11-28
  11-28-2022
 • 11-29
  11-29-2022
 • 11-30
  11-30-2022
 • 12-01
  12-01-2022
 • 12-02
  12-02-2022
 • 12-03
  12-03-2022
 • 12-04
  12-04-2022
 • 12-05
  12-05-2022
 • 12-06
  12-06-2022
 • 12-07
  12-07-2022
 • 12-08
  12-08-2022
 • 12-09
  12-09-2022
 • 12-10
  12-10-2022
 • 12-11
  12-11-2022

Is ปั้นเย้ง 🌙สตรีมเพจ PUNNAa tiktok ads data not updated enough? No more and updated ปั้นเย้ง 🌙สตรีมเพจ PUNNAa tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free