Ở Đây Có Bán Nỗi Buồn 😊 tiktok ads

Updated on: February 23 2023 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  September 29 2022-February 23 2023

 • Ad scheduling

  September 28 2022

 • Ad Impressions

  140.3K

 • Days

  1Days

 • Popularity

  2.3K

Ở Đây Có Bán Nỗi Buồn 😊 tiktok ads cost: cpm $3

Ở Đây Có Bán Nỗi Buồn 😊 ads post on tiktok:

 • Ở Đây Có Bán Nỗi Buồn 😊

  Ở Đây Có Bán Nỗi Buồn 😊

  collect
  September 29 2022-February 23 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  Đại trượng phu mang danh Đế Vương. Vì giang sơn xong pha tứ phương. OST game Ta Là Đế Vương #odaycobannoibuon #taladevuong

  Đại trượng phu mang danh Đế Vương. Vì giang sơn xong pha tứ phương. OST game Ta Là Đế Vương #odaycobannoibuon #taladevuong

  Tải về

  88.7K

  Ad Impressions

  42

  Days

  2.2K

  Popularity

 • Ta Là Đế Vương

  Ta Là Đế Vương

  collect
  September 29 2022-October 11 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Game Tam Quốc Chiến Kiểu Mới, Chơi Không Giới Hạn, Quà Tặng Vô Vàn

  Game Tam Quốc Chiến Kiểu Mới, Chơi Không Giới Hạn, Quà Tặng Vô Vàn

  Tải về

  6.3K

  Ad Impressions

  4

  Days

  8

  Popularity

 • Ta Là Đế Vương

  Ta Là Đế Vương

  collect
  September 30 2022-October 11 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Game Tam Quốc Chiến Kiểu Mới, Chơi Không Giới Hạn, Quà Tặng Vô Vàn

  Game Tam Quốc Chiến Kiểu Mới, Chơi Không Giới Hạn, Quà Tặng Vô Vàn

  Tải về

  4K

  Ad Impressions

  2

  Days

  10

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Ta Là Đế Vương - Vplay

  Ta Là Đế Vương - Vplay

  collect
  September 30 2022-October 29 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Trả lời @ng._.quang nhạc này đủ chiến chưa ạ 🫣 #taladevuong #vplay

  Trả lời @ng._.quang nhạc này đủ chiến chưa ạ 🫣 #taladevuong #vplay

  Tải về

  41.2K

  Ad Impressions

  24

  Days

  95

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Ở Đây Có Bán Nỗi Buồn 😊 tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Game Tam Quốc Chiến Kiểu Mới, Chơi Không Giới Hạn, Quà Tặng Vô Vàn Game Tam Quốc Chiến Kiểu Mới, Chơi Không Giới Hạn, Quà Tặng Vô Vàn 6.3K 2
Đại trượng phu mang danh Đế Vương. Vì giang sơn xong pha tứ phương. OST game Ta Là Đế Vương #odaycobannoibuon #taladevuong Đại trượng phu mang danh Đế Vương. Vì giang sơn xong pha tứ phương. OST game Ta Là Đế Vương #odaycobannoibuon #taladevuong 88.7K 1
Trả lời @ng._.quang nhạc này đủ chiến chưa ạ 🫣 #taladevuong #vplay Trả lời @ng._.quang nhạc này đủ chiến chưa ạ 🫣 #taladevuong #vplay 41.2K 1

Ở Đây Có Bán Nỗi Buồn 😊 tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
December 17 2022 87.2K 2.1K
December 4 2022 86.6K 2.1K
November 26 2022 86.1K 2.1K
November 19 2022 85.6K 2.1K
November 14 2022 85K 2.1K
November 10 2022 84.4K 2.1K
November 6 2022 83.7K 2.1K
November 3 2022 83.2K 2.1K
November 1 2022 82.7K 2K
October 30 2022 82.1K 2K
October 29 2022 122.7K 2.1K
October 28 2022 80.9K 2K
October 27 2022 39.9K 92
October 26 2022 119.1K 2.1K
October 25 2022 117.1K 2.1K
October 24 2022 115.7K 2.1K
October 23 2022 114.2K 2K
October 21 2022 111.6K 2K
October 20 2022 109.9K 2K
October 19 2022 74.3K 1.9K
October 18 2022 107K 1.9K
October 17 2022 104.5K 1.9K
October 16 2022 101.1K 1.9K
October 15 2022 98K 1.9K
October 14 2022 95.6K 1.8K
October 13 2022 92.3K 1.8K
October 12 2022 63.6K 1.7K
October 11 2022 98.5K 1.8K
October 10 2022 86.8K 1.7K
October 9 2022 84.7K 1.7K
October 8 2022 82.4K 1.7K
October 7 2022 78.7K 1.6K
October 6 2022 72.5K 1.6K
October 5 2022 51.1K 1.5K
October 4 2022 59.3K 1.4K
October 3 2022 54.6K 1.3K
October 2 2022 41.6K 1.2K
October 1 2022 51.3K 1.2K
September 30 2022 37K 982
September 29 2022 11K 766

Ad Schedule

 • 09-28
  09-28-2022
 • 09-29
  09-29-2022
 • 09-30
  09-30-2022
 • 10-01
  10-01-2022
 • 10-02
  10-02-2022
 • 10-03
  10-03-2022
 • 10-04
  10-04-2022
 • 10-05
  10-05-2022
 • 10-06
  10-06-2022
 • 10-07
  10-07-2022
 • 10-08
  10-08-2022
 • 10-09
  10-09-2022
 • 10-10
  10-10-2022
 • 10-11
  10-11-2022
 • 10-12
  10-12-2022
 • 10-13
  10-13-2022
 • 10-14
  10-14-2022
 • 10-15
  10-15-2022
 • 10-16
  10-16-2022
 • 10-17
  10-17-2022
 • 10-18
  10-18-2022
 • 10-19
  10-19-2022
 • 10-20
  10-20-2022
 • 10-21
  10-21-2022
 • 10-22
  10-22-2022
 • 10-23
  10-23-2022
 • 10-24
  10-24-2022
 • 10-25
  10-25-2022
 • 10-26
  10-26-2022
 • 10-27
  10-27-2022
 • 10-28
  10-28-2022
 • 10-29
  10-29-2022
 • 10-30
  10-30-2022
 • 10-31
  10-31-2022
 • 11-01
  11-01-2022
 • 11-02
  11-02-2022
 • 11-03
  11-03-2022
 • 11-04
  11-04-2022
 • 11-05
  11-05-2022
 • 11-06
  11-06-2022
 • 11-07
  11-07-2022
 • 11-08
  11-08-2022
 • 11-09
  11-09-2022
 • 11-10
  11-10-2022
 • 11-11
  11-11-2022
 • 11-12
  11-12-2022
 • 11-13
  11-13-2022
 • 11-14
  11-14-2022
 • 11-15
  11-15-2022
 • 11-16
  11-16-2022
 • 11-17
  11-17-2022
 • 11-18
  11-18-2022
 • 11-19
  11-19-2022
 • 11-20
  11-20-2022
 • 11-21
  11-21-2022
 • 11-22
  11-22-2022
 • 11-23
  11-23-2022
 • 11-24
  11-24-2022
 • 11-25
  11-25-2022
 • 11-26
  11-26-2022
 • 11-27
  11-27-2022
 • 11-28
  11-28-2022
 • 11-29
  11-29-2022
 • 11-30
  11-30-2022
 • 12-01
  12-01-2022
 • 12-02
  12-02-2022
 • 12-03
  12-03-2022
 • 12-04
  12-04-2022
 • 12-05
  12-05-2022
 • 12-06
  12-06-2022
 • 12-07
  12-07-2022
 • 12-08
  12-08-2022
 • 12-09
  12-09-2022
 • 12-10
  12-10-2022
 • 12-11
  12-11-2022
 • 12-12
  12-12-2022
 • 12-13
  12-13-2022
 • 12-14
  12-14-2022
 • 12-15
  12-15-2022
 • 12-16
  12-16-2022

Is Ở Đây Có Bán Nỗi Buồn 😊 tiktok ads data not updated enough? No more and updated Ở Đây Có Bán Nỗi Buồn 😊 tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free