Đấu Tướng VNG tiktok ads

Updated on: September 9 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  August 22 2022-September 9 2022

 • Ad scheduling

  August 19 2022

 • Ad Impressions

  1M

 • Days

  19Days

 • Popularity

  1.6K

Đấu Tướng VNG tiktok ads cost: cpm $3

Đấu Tướng VNG ads post on tiktok:

 • Đấu Tướng VNG

  Đấu Tướng VNG

  collect
  August 22 2022-September 7 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Code: DTVNGGLORY - PVP hấp dẫn không giới hạn - Đấu trường rực lửa. Chiến Ngay!!

  Code: DTVNGGLORY - PVP hấp dẫn không giới hạn - Đấu trường rực lửa. Chiến Ngay!!

  Download

  74.8K

  Ad Impressions

  8

  Days

  69

  Popularity

 • Đấu Tướng VNG

  Đấu Tướng VNG

  collect
  August 22 2022-September 9 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Code: DTVNGGLORY - PVP hấp dẫn không giới hạn - Đấu trường rực lửa. Chiến Ngay!!

  Code: DTVNGGLORY - PVP hấp dẫn không giới hạn - Đấu trường rực lửa. Chiến Ngay!!

  Tải về

  572.2K

  Ad Impressions

  19

  Days

  1K

  Popularity

 • Đấu Tướng VNG

  Đấu Tướng VNG

  collect
  August 23 2022-September 9 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Code: DTVNGGLORY - PVP hấp dẫn không giới hạn - Đấu trường rực lửa. . Chiến Ngay!!

  Code: DTVNGGLORY - PVP hấp dẫn không giới hạn - Đấu trường rực lửa. . Chiến Ngay!!

  Download

  87.3K

  Ad Impressions

  14

  Days

  301

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Đấu Tướng VNG

  Đấu Tướng VNG

  collect
  September 1 2022-September 9 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Code: DTVNGGLORY - Nhận Ngay 50 Lượt Quay Tướng. Chiến Ngay!!

  Code: DTVNGGLORY - Nhận Ngay 50 Lượt Quay Tướng. Chiến Ngay!!

  Tải về

  116.5K

  Ad Impressions

  9

  Days

  104

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Đấu Tướng VNG tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Code: DTVNGGLORY - PVP hấp dẫn không giới hạn - Đấu trường rực lửa. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLORY - PVP hấp dẫn không giới hạn - Đấu trường rực lửa. Chiến Ngay!! 74.8K 2
Code: DTVNGGLORY - PVP hấp dẫn không giới hạn - Đấu trường rực lửa. . Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLORY - PVP hấp dẫn không giới hạn - Đấu trường rực lửa. . Chiến Ngay!! 87.3K 1
Code: DTVNGGLORY - Nhận Ngay 50 Lượt Quay Tướng. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Nhận Ngay 50 Lượt Quay Tướng. Chiến Ngay!! 116.5K 1
Code: DTVNGGLORY - Đỉnh Cao Đấu Tướng Chiến Thuật. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Đỉnh Cao Đấu Tướng Chiến Thuật. Chiến Ngay!! 190.7K 1

Đấu Tướng VNG tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
September 9 2022 776.1K 1.4K
September 8 2022 926.8K 1.5K
September 7 2022 946.2K 1.5K
September 6 2022 804.5K 1.3K
September 5 2022 728.4K 1.2K
September 4 2022 749.2K 1.2K
September 3 2022 567.1K 1.1K
September 2 2022 426.8K 747
September 1 2022 471.4K 993
August 31 2022 447K 950
August 30 2022 443.1K 941
August 29 2022 361.6K 645
August 28 2022 431K 706
August 27 2022 429.5K 907
August 26 2022 413.4K 670
August 25 2022 467.4K 892
August 24 2022 435.8K 806
August 23 2022 359.1K 655
August 22 2022 65.9K 115

Ad Schedule

 • 08-21
  08-21-2022
 • 08-22
  08-22-2022
 • 08-23
  08-23-2022
 • 08-24
  08-24-2022
 • 08-25
  08-25-2022
 • 08-26
  08-26-2022
 • 08-27
  08-27-2022
 • 08-28
  08-28-2022
 • 08-29
  08-29-2022
 • 08-30
  08-30-2022
 • 08-31
  08-31-2022
 • 09-01
  09-01-2022
 • 09-02
  09-02-2022
 • 09-03
  09-03-2022
 • 09-04
  09-04-2022
 • 09-05
  09-05-2022
 • 09-06
  09-06-2022
 • 09-07
  09-07-2022
 • 09-08
  09-08-2022

Is Đấu Tướng VNG tiktok ads data not updated enough? No more and updated Đấu Tướng VNG tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free