Đấu Tướng VNG tiktok ads

Updated on: November 1 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  August 23 2022-November 1 2022

 • Ad scheduling

  August 21 2022

 • Ad Impressions

  2.8M

 • Days

  70Days

 • Popularity

  2.8K

Đấu Tướng VNG tiktok ads cost: cpm $3

Đấu Tướng VNG ads post on tiktok:

 • Đấu Tướng VNG

  Đấu Tướng VNG

  collect
  August 23 2022-August 24 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Code: DTVNGGLORY - Hàng loạt tính năng hấp dẫn. Chiến ngay!!

  Code: DTVNGGLORY - Hàng loạt tính năng hấp dẫn. Chiến ngay!!

  Tải về

  18.5K

  Ad Impressions

  2

  Days

  32

  Popularity

 • Đấu Tướng VNG

  Đấu Tướng VNG

  collect
  August 23 2022-August 24 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Code: DTVNGGLORY - Đấu trường rực lửa - Rinh ngay quà HOT. Chiến Ngay!!

  Code: DTVNGGLORY - Đấu trường rực lửa - Rinh ngay quà HOT. Chiến Ngay!!

  Tải về

  25.9K

  Ad Impressions

  2

  Days

  52

  Popularity

 • Đấu Tướng VNG

  Đấu Tướng VNG

  collect
  August 24 2022-October 26 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Code: DTVNGGLORY - Đấu Tướng chiến thuật đa nền văn minh. Chiến ngay!!

  Code: DTVNGGLORY - Đấu Tướng chiến thuật đa nền văn minh. Chiến ngay!!

  Tải về

  570.4K

  Ad Impressions

  53

  Days

  723

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Đấu Tướng VNG

  Đấu Tướng VNG

  collect
  August 25 2022-September 9 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Code: DTVNGGLORY - Vượt ải Viễn Chinh Rinh Quà Hấp Dẫn. Chiến Ngay!!

  Code: DTVNGGLORY - Vượt ải Viễn Chinh Rinh Quà Hấp Dẫn. Chiến Ngay!!

  Tải về

  84K

  Ad Impressions

  13

  Days

  101

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Đấu Tướng VNG tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Code: DTVNGGLORY - Hàng loạt tính năng hấp dẫn. Chiến ngay!! Code: DTVNGGLORY - Hàng loạt tính năng hấp dẫn. Chiến ngay!! 18.5K 1
Code: DTVNGGLORY - Đấu trường rực lửa - Rinh ngay quà HOT. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Đấu trường rực lửa - Rinh ngay quà HOT. Chiến Ngay!! 25.9K 1
Code: DTVNGGLORY - Đấu Tướng chiến thuật đa nền văn minh. Chiến ngay!! Code: DTVNGGLORY - Đấu Tướng chiến thuật đa nền văn minh. Chiến ngay!! 570.4K 1
Code: DTVNGGLORY - Vượt ải Viễn Chinh Rinh Quà Hấp Dẫn. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Vượt ải Viễn Chinh Rinh Quà Hấp Dẫn. Chiến Ngay!! 84K 1
Code: DTVNGGLORY - Nhận ngay 50 lượt quay tướng. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Nhận ngay 50 lượt quay tướng. Chiến Ngay!! 25.1K 1
Code: DTVNGGLORY - Xây dựng lãnh địa cho riêng mình. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Xây dựng lãnh địa cho riêng mình. Chiến Ngay!! 32.6K 1
Code: DTVNGGLORY - Đăng Nhập Nhận Tướng 5 Sao Cực Khủng. Chơi Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Đăng Nhập Nhận Tướng 5 Sao Cực Khủng. Chơi Ngay!! 526.3K 1
Code DTVNGGLORY - Đăng Nhập Nhận Tướng 5 Sao Cực Khủng. Chơi Ngay!! Code DTVNGGLORY - Đăng Nhập Nhận Tướng 5 Sao Cực Khủng. Chơi Ngay!! 1M 1
Code: DTVNGGLORY - Nhận Ngay 50 Lượt Quay Tướng. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Nhận Ngay 50 Lượt Quay Tướng. Chiến Ngay!! 355.1K 1
Code: DTVNGGLRORY - Chiến Đấu Tự Động Lên Level Cực Nhanh. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLRORY - Chiến Đấu Tự Động Lên Level Cực Nhanh. Chiến Ngay!! 99.3K 1
Code: DTVNGGLORY - Chọn nền văn minh cho riêng bạn. Chiến Ngay!! Code: DTVNGGLORY - Chọn nền văn minh cho riêng bạn. Chiến Ngay!! 60.9K 1

Đấu Tướng VNG tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
October 31 2022 1.4M 1K
October 30 2022 412.9K 378
October 29 2022 55.2K 33
October 28 2022 408.7K 376
October 27 2022 407.1K 375
October 26 2022 2.1M 1.8K
October 25 2022 713.3K 820
October 24 2022 1.4M 1K
October 23 2022 1M 1.1K
October 22 2022 354.3K 342
October 21 2022 478.7K 445
October 20 2022 1M 1.1K
October 19 2022 513.6K 472
October 18 2022 2.1M 1.8K
October 17 2022 626.9K 771
October 16 2022 508.5K 467
October 15 2022 1.5M 1.1K
October 14 2022 1.6M 1.4K
October 13 2022 1M 1.1K
October 12 2022 1.4M 1K
October 11 2022 2.1M 1.8K
October 10 2022 1.4M 1K
October 9 2022 364.2K 350
October 8 2022 1.9M 1.7K
October 7 2022 355.1K 341
October 6 2022 1.4M 1.1K
October 5 2022 1.9M 1.7K
October 4 2022 1.3M 1K
October 3 2022 1.9M 1.7K
October 2 2022 1.5M 1.1K
October 1 2022 2M 1.8K
September 30 2022 2M 1.8K
September 29 2022 2M 1.8K
September 28 2022 1.9M 1.7K
September 27 2022 2M 1.8K
September 26 2022 2M 1.8K
September 25 2022 1.9M 1.8K
September 24 2022 1.9M 1.7K
September 23 2022 1.8M 1.7K
September 22 2022 1.8M 1.7K
September 21 2022 1.8M 1.7K
September 20 2022 1.7M 1.6K
September 19 2022 1.6M 1.6K
September 18 2022 1.6M 1.5K
September 17 2022 1.5M 1.5K
September 16 2022 1.5M 1.5K
September 15 2022 1.4M 1.4K
September 14 2022 1.4M 1.4K
September 13 2022 1.4M 1.4K
September 12 2022 1.3M 1.3K
September 11 2022 1.2M 1.2K
September 10 2022 1M 1.1K
September 9 2022 1.6M 1.8K
September 8 2022 1.5M 1.7K
September 7 2022 1.3M 1.5K
September 6 2022 1M 1.2K
September 5 2022 843.6K 1K
September 4 2022 775.4K 1K
September 3 2022 607K 837
September 2 2022 577.1K 831
September 1 2022 482.8K 692
August 31 2022 486.3K 699
August 30 2022 473.3K 687
August 29 2022 438.5K 660
August 28 2022 353.5K 572
August 27 2022 275.3K 490
August 26 2022 175.6K 364
August 25 2022 81.1K 188
August 24 2022 81.6K 182
August 23 2022 25.5K 39

Ad Schedule

 • 08-22
  08-22-2022
 • 08-23
  08-23-2022
 • 08-24
  08-24-2022
 • 08-25
  08-25-2022
 • 08-26
  08-26-2022
 • 08-27
  08-27-2022
 • 08-28
  08-28-2022
 • 08-29
  08-29-2022
 • 08-30
  08-30-2022
 • 08-31
  08-31-2022
 • 09-01
  09-01-2022
 • 09-02
  09-02-2022
 • 09-03
  09-03-2022
 • 09-04
  09-04-2022
 • 09-05
  09-05-2022
 • 09-06
  09-06-2022
 • 09-07
  09-07-2022
 • 09-08
  09-08-2022
 • 09-09
  09-09-2022
 • 09-10
  09-10-2022
 • 09-11
  09-11-2022
 • 09-12
  09-12-2022
 • 09-13
  09-13-2022
 • 09-14
  09-14-2022
 • 09-15
  09-15-2022
 • 09-16
  09-16-2022
 • 09-17
  09-17-2022
 • 09-18
  09-18-2022
 • 09-19
  09-19-2022
 • 09-20
  09-20-2022
 • 09-21
  09-21-2022
 • 09-22
  09-22-2022
 • 09-23
  09-23-2022
 • 09-24
  09-24-2022
 • 09-25
  09-25-2022
 • 09-26
  09-26-2022
 • 09-27
  09-27-2022
 • 09-28
  09-28-2022
 • 09-29
  09-29-2022
 • 09-30
  09-30-2022
 • 10-01
  10-01-2022
 • 10-02
  10-02-2022
 • 10-03
  10-03-2022
 • 10-04
  10-04-2022
 • 10-05
  10-05-2022
 • 10-06
  10-06-2022
 • 10-07
  10-07-2022
 • 10-08
  10-08-2022
 • 10-09
  10-09-2022
 • 10-10
  10-10-2022
 • 10-11
  10-11-2022
 • 10-12
  10-12-2022
 • 10-13
  10-13-2022
 • 10-14
  10-14-2022
 • 10-15
  10-15-2022
 • 10-16
  10-16-2022
 • 10-17
  10-17-2022
 • 10-18
  10-18-2022
 • 10-19
  10-19-2022
 • 10-20
  10-20-2022
 • 10-21
  10-21-2022
 • 10-22
  10-22-2022
 • 10-23
  10-23-2022
 • 10-24
  10-24-2022
 • 10-25
  10-25-2022
 • 10-26
  10-26-2022
 • 10-27
  10-27-2022
 • 10-28
  10-28-2022
 • 10-29
  10-29-2022
 • 10-30
  10-30-2022

Is Đấu Tướng VNG tiktok ads data not updated enough? No more and updated Đấu Tướng VNG tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free