Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok ads

Updated on: July 9 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  June 30 2022-July 9 2022

 • Ad scheduling

  June 29 2022

 • Ad Impressions

  2.3M

 • Days

  8Days

 • Popularity

  11.3K

Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok ads cost: cpm $3

Bệnh Viện Kỳ Thú ads post on tiktok:

 • Bệnh Viện Kỳ Thú

  Bệnh Viện Kỳ Thú

  collect
  June 30 2022-July 7 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Game đề tài bệnh viện cực hút, mọi người xung quanh đều đang chơi!

  Game đề tài bệnh viện cực hút, mọi người xung quanh đều đang chơi!

  Tìm hiểu thêm

  21.3K

  Ad Impressions

  7

  Days

  24

  Popularity

 • Bệnh Viện Kỳ Thú

  Bệnh Viện Kỳ Thú

  collect
  June 30 2022-July 6 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Game mobile mô phỏng bệnh viện, lối chơi đa dạng thú vị, hãy mau tải về thôi!

  Game mobile mô phỏng bệnh viện, lối chơi đa dạng thú vị, hãy mau tải về thôi!

  Trải nghiệm ngay

  20.6K

  Ad Impressions

  5

  Days

  25

  Popularity

 • Bệnh Viện Kỳ Thú

  Bệnh Viện Kỳ Thú

  collect
  July 1 2022-July 9 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  mở đầu là một phòng khám, bạn có thể tạo nên một bệnh viện thế nào?

  mở đầu là một phòng khám, bạn có thể tạo nên một bệnh viện thế nào?

  Đặt ngay

  2.2M

  Ad Impressions

  8

  Days

  11.2K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Bệnh Viện Kỳ Thú

  Bệnh Viện Kỳ Thú

  collect
  July 1 2022-July 8 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Mô phỏng bệnh viện, bạn bè chơi ba ngày đã phá sản, ngáo thật!

  Mô phỏng bệnh viện, bạn bè chơi ba ngày đã phá sản, ngáo thật!

  Cài đặt ngay

  3.1K

  Ad Impressions

  3

  Days

  8

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Game đề tài bệnh viện cực hút, mọi người xung quanh đều đang chơi! Game đề tài bệnh viện cực hút, mọi người xung quanh đều đang chơi! 21.3K 1
Mô phỏng bệnh viện, bạn bè chơi ba ngày đã phá sản, ngáo thật! Mô phỏng bệnh viện, bạn bè chơi ba ngày đã phá sản, ngáo thật! 3.1K 1
Game mobile mô phỏng bệnh viện, lối chơi đa dạng thú vị, hãy mau tải về thôi! Game mobile mô phỏng bệnh viện, lối chơi đa dạng thú vị, hãy mau tải về thôi! 20.6K 1
mở đầu là một phòng khám, bạn có thể tạo nên một bệnh viện thế nào? mở đầu là một phòng khám, bạn có thể tạo nên một bệnh viện thế nào? 2.2M 1

Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 8 2022 2.2M 10.8K
July 7 2022 2.1M 10.4K
July 6 2022 2M 9.9K
July 5 2022 1.9M 9.5K
July 4 2022 1.5M 8.1K
July 3 2022 1M 6.6K
July 1 2022 332.2K 3.5K
June 30 2022 116 0

Ad Schedule

 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022
 • 07-01
  07-01-2022
 • 07-02
  07-02-2022
 • 07-03
  07-03-2022
 • 07-04
  07-04-2022
 • 07-05
  07-05-2022
 • 07-06
  07-06-2022
 • 07-07
  07-07-2022

Is Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok ads data not updated enough? No more and updated Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free