Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok ads

Updated on: July 13 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  July 8 2022-July 13 2022

 • Ad scheduling

  July 8 2022

 • Ad Impressions

  311.9K

 • Days

  6Days

 • Popularity

  1.4K

Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok ads cost: cpm $3

Bệnh Viện Kỳ Thú ads post on tiktok:

 • Bệnh Viện Kỳ Thú

  Bệnh Viện Kỳ Thú

  collect
  July 8 2022-July 13 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Bệnh viện có thể như vậy sao? Các chị em đã mở 10 chi nhánh rồi!

  Bệnh viện có thể như vậy sao? Các chị em đã mở 10 chi nhánh rồi!

  Cài đặt ngay

  39.6K

  Ad Impressions

  6

  Days

  279

  Popularity

 • Bệnh Viện Kỳ Thú

  Bệnh Viện Kỳ Thú

  collect
  July 8 2022-July 13 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  "Bệnh Viện Kỳ Thú" bắt đầu rồi! Tuyển nhân viên, điều trị người bệnh, làm Viện trưởng!

  "Bệnh Viện Kỳ Thú" bắt đầu rồi! Tuyển nhân viên, điều trị người bệnh, làm Viện trưởng!

  Cài đặt ngay

  130.5K

  Ad Impressions

  6

  Days

  734

  Popularity

 • Bệnh Viện Kỳ Thú

  Bệnh Viện Kỳ Thú

  collect
  July 9 2022-July 13 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Bắt đầu miễn phí tặng bạn 1 bệnh viện, trang trí thế nào bố trí ra sao đều do bạn quyết định

  Bắt đầu miễn phí tặng bạn 1 bệnh viện, trang trí thế nào bố trí ra sao đều do bạn quyết định

  Xem thêm

  126.6K

  Ad Impressions

  5

  Days

  399

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Bệnh Viện Kỳ Thú

  Bệnh Viện Kỳ Thú

  collect
  July 9 2022-July 12 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  "Bệnh Viện Kỳ Thú" đáng yêu quá đi mất! Đồ họa chibi cute, còn phải biết làm ăn!

  "Bệnh Viện Kỳ Thú" đáng yêu quá đi mất! Đồ họa chibi cute, còn phải biết làm ăn!

  Tải về

  15K

  Ad Impressions

  4

  Days

  18

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Bệnh viện có thể như vậy sao? Các chị em đã mở 10 chi nhánh rồi! Bệnh viện có thể như vậy sao? Các chị em đã mở 10 chi nhánh rồi! 39.6K 1
"Bệnh Viện Kỳ Thú" bắt đầu rồi! Tuyển nhân viên, điều trị người bệnh, làm Viện trưởng! "Bệnh Viện Kỳ Thú" bắt đầu rồi! Tuyển nhân viên, điều trị người bệnh, làm Viện trưởng! 130.5K 1
Bắt đầu miễn phí tặng bạn 1 bệnh viện, trang trí thế nào bố trí ra sao đều do bạn quyết định Bắt đầu miễn phí tặng bạn 1 bệnh viện, trang trí thế nào bố trí ra sao đều do bạn quyết định 126.6K 1
"Bệnh Viện Kỳ Thú" đáng yêu quá đi mất! Đồ họa chibi cute, còn phải biết làm ăn! "Bệnh Viện Kỳ Thú" đáng yêu quá đi mất! Đồ họa chibi cute, còn phải biết làm ăn! 15K 1

Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 13 2022 170.2K 1K
July 12 2022 309.5K 1.4K
July 11 2022 223.2K 1K
July 10 2022 148.8K 770
July 9 2022 79.5K 354
July 8 2022 31.8K 147

Ad Schedule

 • 07-07
  07-07-2022
 • 07-08
  07-08-2022
 • 07-09
  07-09-2022
 • 07-10
  07-10-2022
 • 07-11
  07-11-2022
 • 07-12
  07-12-2022

Is Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok ads data not updated enough? No more and updated Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free