Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok ads

Updated on: July 13 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  July 8 2022-July 13 2022

 • Ad scheduling

  July 8 2022

 • Ad Impressions

  584.8K

 • Days

  6Days

 • Popularity

  3.9K

Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok ads cost: cpm $3

Bệnh Viện Kỳ Thú ads post on tiktok:

 • Bệnh Viện Kỳ Thú

  Bệnh Viện Kỳ Thú

  collect
  July 8 2022-July 11 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Ngồi trong WC thì đừng chơi game này, cẩn thận tê chân!

  Ngồi trong WC thì đừng chơi game này, cẩn thận tê chân!

  Xem thêm

  8.4K

  Ad Impressions

  4

  Days

  31

  Popularity

 • Bệnh Viện Kỳ Thú

  Bệnh Viện Kỳ Thú

  collect
  July 9 2022-July 11 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Viện Trưởng, người bệnh của tôi nhiều quá, mau đến giúp tôi!

  Viện Trưởng, người bệnh của tôi nhiều quá, mau đến giúp tôi!

  Cài đặt ngay

  11.1K

  Ad Impressions

  3

  Days

  42

  Popularity

 • Bệnh Viện Kỳ Thú

  Bệnh Viện Kỳ Thú

  collect
  July 9 2022-July 13 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  "Bệnh Viện Kỳ Thú" ra mắt rồi! Chạm nhẹ màn hình, xây dựng bệnh viện thuộc về riêng bạn!

  "Bệnh Viện Kỳ Thú" ra mắt rồi! Chạm nhẹ màn hình, xây dựng bệnh viện thuộc về riêng bạn!

  Xem thêm

  236.9K

  Ad Impressions

  5

  Days

  2.5K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Bệnh Viện Kỳ Thú

  Bệnh Viện Kỳ Thú

  collect
  July 10 2022-July 13 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  "Bệnh Viện Kỳ Thú" đáng yêu quá đi mất! Đồ họa chibi cute, còn phải biết làm ăn!

  "Bệnh Viện Kỳ Thú" đáng yêu quá đi mất! Đồ họa chibi cute, còn phải biết làm ăn!

  Chơi trò chơi

  328.2K

  Ad Impressions

  4

  Days

  1.3K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Ngồi trong WC thì đừng chơi game này, cẩn thận tê chân! Ngồi trong WC thì đừng chơi game này, cẩn thận tê chân! 8.4K 1
Viện Trưởng, người bệnh của tôi nhiều quá, mau đến giúp tôi! Viện Trưởng, người bệnh của tôi nhiều quá, mau đến giúp tôi! 11.1K 1
"Bệnh Viện Kỳ Thú" ra mắt rồi! Chạm nhẹ màn hình, xây dựng bệnh viện thuộc về riêng bạn! "Bệnh Viện Kỳ Thú" ra mắt rồi! Chạm nhẹ màn hình, xây dựng bệnh viện thuộc về riêng bạn! 236.9K 1
"Bệnh Viện Kỳ Thú" đáng yêu quá đi mất! Đồ họa chibi cute, còn phải biết làm ăn! "Bệnh Viện Kỳ Thú" đáng yêu quá đi mất! Đồ họa chibi cute, còn phải biết làm ăn! 328.2K 1

Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 13 2022 236.9K 2.5K
July 12 2022 558K 3.7K
July 11 2022 384.6K 2.9K
July 10 2022 231.3K 2K
July 9 2022 57.4K 464
July 8 2022 5.8K 21

Ad Schedule

 • 07-07
  07-07-2022
 • 07-08
  07-08-2022
 • 07-09
  07-09-2022
 • 07-10
  07-10-2022
 • 07-11
  07-11-2022
 • 07-12
  07-12-2022

Is Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok ads data not updated enough? No more and updated Bệnh Viện Kỳ Thú tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free