Cửu Thiên Mobile tiktok ads

Updated on: July 9 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  June 30 2022-July 9 2022

 • Ad scheduling

  June 30 2022

 • Ad Impressions

  113.3K

 • Days

  8Days

 • Popularity

  102

Cửu Thiên Mobile tiktok ads cost: cpm $3

Cửu Thiên Mobile ads post on tiktok:

 • Cửu Thiên Mobile

  Cửu Thiên Mobile

  collect
  June 30 2022-July 9 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đa dạng chiêu thức - Tuỳ biến kĩ năng - Thắng bại tại bộ óc!

  Đa dạng chiêu thức - Tuỳ biến kĩ năng - Thắng bại tại bộ óc!

  Experience now

  110.1K

  Ad Impressions

  9

  Days

  101

  Popularity

 • Cửu Thiên Mobile

  Cửu Thiên Mobile

  collect
  June 30 2022-July 3 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Combo 9 nút - Linh hoạt - Chủ động - Khác biệt - Thắng bại tại lắp chiêu!

  Combo 9 nút - Linh hoạt - Chủ động - Khác biệt - Thắng bại tại lắp chiêu!

  Xem thêm

  931

  Ad Impressions

  2

  Days

  0

  Popularity

 • Cửu Thiên Mobile

  Cửu Thiên Mobile

  collect
  June 30 2022-June 30 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Siêu phẩm mới của làng game MMO đã chính thức ra mắt! Nhập ngay GAMEHOT2022!

  Siêu phẩm mới của làng game MMO đã chính thức ra mắt! Nhập ngay GAMEHOT2022!

  Xem thêm

  2.2K

  Ad Impressions

  1

  Days

  1

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Cửu Thiên Mobile

  Cửu Thiên Mobile

  collect
  June 30 2022-July 9 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đa dạng chiêu thức - Tuỳ biến kĩ năng - Thắng bại tại bộ óc!

  Đa dạng chiêu thức - Tuỳ biến kĩ năng - Thắng bại tại bộ óc!

  Experience now

  110.1K

  Ad Impressions

  9

  Days

  101

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Cửu Thiên Mobile tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Siêu phẩm mới của làng game MMO đã chính thức ra mắt! Nhập ngay GAMEHOT2022! Siêu phẩm mới của làng game MMO đã chính thức ra mắt! Nhập ngay GAMEHOT2022! 2.2K 1
Combo 9 nút - Linh hoạt - Chủ động - Khác biệt - Thắng bại tại lắp chiêu! Combo 9 nút - Linh hoạt - Chủ động - Khác biệt - Thắng bại tại lắp chiêu! 931 1
Đa dạng chiêu thức - Tuỳ biến kĩ năng - Thắng bại tại bộ óc! Đa dạng chiêu thức - Tuỳ biến kĩ năng - Thắng bại tại bộ óc! 110.1K 1

Cửu Thiên Mobile tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 8 2022 99.3K 89
July 7 2022 90K 80
July 5 2022 76.5K 73
July 4 2022 48.8K 49
July 3 2022 37.5K 39
July 2 2022 8.2K 11
July 1 2022 6.7K 10
June 30 2022 2.3K 1

Ad Schedule

 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022
 • 07-01
  07-01-2022
 • 07-02
  07-02-2022
 • 07-03
  07-03-2022
 • 07-04
  07-04-2022
 • 07-05
  07-05-2022
 • 07-06
  07-06-2022
 • 07-07
  07-07-2022

Is Cửu Thiên Mobile tiktok ads data not updated enough? No more and updated Cửu Thiên Mobile tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free