Dân Chơi Bóng Đá - Gzone tiktok ads

Updated on: July 1 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  May 24 2022-July 1 2022

 • Ad scheduling

  May 24 2022

 • Ad Impressions

  624K

 • Days

  15Days

 • Popularity

  2.3K

Dân Chơi Bóng Đá - Gzone tiktok ads cost: cpm $3

Dân Chơi Bóng Đá - Gzone ads post on tiktok:

 • Dân Chơi Bóng Đá - Gzone

  Dân Chơi Bóng Đá - Gzone

  collect
  May 24 2022-July 1 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  CHÍNH THỨC RA MẮT - TẶNG 100 LƯỢT QUAY TƯỚNG FREE

  CHÍNH THỨC RA MẮT - TẶNG 100 LƯỢT QUAY TƯỚNG FREE

  Tìm hiểu thêm

  26.2K

  Ad Impressions

  12

  Days

  44

  Popularity

 • Dân Chơi Bóng Đá - Gzone

  Dân Chơi Bóng Đá - Gzone

  collect
  May 27 2022-June 8 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  CHÍNH THỨC RA MẮT - TẶNG 100 LƯỢT QUAY TƯỚNG FREE

  CHÍNH THỨC RA MẮT - TẶNG 100 LƯỢT QUAY TƯỚNG FREE

  Chơi trò chơi

  1K

  Ad Impressions

  3

  Days

  6

  Popularity

 • Dân Chơi Bóng Đá - Gzone

  Dân Chơi Bóng Đá - Gzone

  collect
  May 29 2022-June 8 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  CHÍNH THỨC RA MẮT - TẶNG 100 LƯỢT QUAY TƯỚNG FREE

  CHÍNH THỨC RA MẮT - TẶNG 100 LƯỢT QUAY TƯỚNG FREE

  Chơi trò chơi

  62.6K

  Ad Impressions

  11

  Days

  308

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Dân Chơi Bóng Đá - Gzone

  Dân Chơi Bóng Đá - Gzone

  collect
  May 31 2022-July 1 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  CHÍNH THỨC RA MẮT - TẶNG 100 LƯỢT QUAY TƯỚNG FREE

  CHÍNH THỨC RA MẮT - TẶNG 100 LƯỢT QUAY TƯỚNG FREE

  Chơi trò chơi

  483.4K

  Ad Impressions

  10

  Days

  1.8K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Dân Chơi Bóng Đá - Gzone tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
CHÍNH THỨC RA MẮT - TẶNG 100 LƯỢT QUAY TƯỚNG FREE CHÍNH THỨC RA MẮT - TẶNG 100 LƯỢT QUAY TƯỚNG FREE 1K 6

Dân Chơi Bóng Đá - Gzone tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 1 2022 556.7K 2K
June 8 2022 620.3K 2.3K
June 7 2022 575.6K 2.2K
June 6 2022 516.3K 2K
June 5 2022 497.8K 2K
June 4 2022 484.8K 2K
June 3 2022 424.5K 1.8K
June 2 2022 384.1K 1.7K
June 1 2022 328.4K 1.5K
May 31 2022 252.8K 1.2K
May 30 2022 24.8K 136
May 29 2022 19.6K 113
May 28 2022 1K 4
May 27 2022 201 2
May 24 2022 168 0

Ad Schedule

 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022
 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022
 • 05-27
  05-27-2022
 • 05-28
  05-28-2022
 • 05-29
  05-29-2022
 • 05-30
  05-30-2022
 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022
 • 06-08
  06-08-2022
 • 06-09
  06-09-2022
 • 06-10
  06-10-2022
 • 06-11
  06-11-2022
 • 06-12
  06-12-2022
 • 06-13
  06-13-2022
 • 06-14
  06-14-2022
 • 06-15
  06-15-2022
 • 06-16
  06-16-2022
 • 06-17
  06-17-2022
 • 06-18
  06-18-2022
 • 06-19
  06-19-2022
 • 06-20
  06-20-2022
 • 06-21
  06-21-2022
 • 06-22
  06-22-2022
 • 06-23
  06-23-2022
 • 06-24
  06-24-2022
 • 06-25
  06-25-2022
 • 06-26
  06-26-2022
 • 06-27
  06-27-2022
 • 06-28
  06-28-2022
 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022

Is Dân Chơi Bóng Đá - Gzone tiktok ads data not updated enough? No more and updated Dân Chơi Bóng Đá - Gzone tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free