Gunny Origin tiktok ads

Updated on: July 1 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  April 21 2022-July 1 2022

 • Ad scheduling

  April 21 2022

 • Ad Impressions

  10.9M

 • Days

  50Days

 • Popularity

  17.8K

Gunny Origin tiktok ads cost: cpm $3

Gunny Origin ads post on tiktok:

 • Gunny Origin

  Gunny Origin

  collect
  April 22 2022-June 8 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Ét o ét, siêu phẩm Gunny Origin chính thức ra mắt, tặng skin Đen Vâu MIỄN PHÍ

  Ét o ét, siêu phẩm Gunny Origin chính thức ra mắt, tặng skin Đen Vâu MIỄN PHÍ

  Chơi trò chơi

  463.8K

  Ad Impressions

  46

  Days

  488

  Popularity

 • Gunny Origin

  Gunny Origin

  collect
  April 21 2022-July 1 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Ét o ét, siêu phẩm Gunny Origin chính thức ra mắt, tặng skin Đen Vâu MIỄN PHÍ

  Ét o ét, siêu phẩm Gunny Origin chính thức ra mắt, tặng skin Đen Vâu MIỄN PHÍ

  Chơi trò chơi

  9.7M

  Ad Impressions

  44

  Days

  15.5K

  Popularity

 • Gunny Origin

  Gunny Origin

  collect
  May 1 2022-June 7 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Tượng đài game bắn súng tọa độ Gunny Origin, tái hiện nguyên bản Gunny Web

  Tượng đài game bắn súng tọa độ Gunny Origin, tái hiện nguyên bản Gunny Web

  Chơi trò chơi

  115.6K

  Ad Impressions

  33

  Days

  184

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Gunny Origin

  Gunny Origin

  collect
  May 1 2022-June 8 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Tượng đài game bắn súng tọa độ Gunny Origin, tái hiện nguyên bản Gunny Web

  Tượng đài game bắn súng tọa độ Gunny Origin, tái hiện nguyên bản Gunny Web

  Chơi trò chơi

  700.7K

  Ad Impressions

  38

  Days

  1.6K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Gunny Origin tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Ét o ét, siêu phẩm Gunny Origin chính thức ra mắt, tặng skin Đen Vâu MIỄN PHÍ Ét o ét, siêu phẩm Gunny Origin chính thức ra mắt, tặng skin Đen Vâu MIỄN PHÍ 463.8K 2
Tượng đài game bắn súng tọa độ Gunny Origin, tái hiện nguyên bản Gunny Web Tượng đài game bắn súng tọa độ Gunny Origin, tái hiện nguyên bản Gunny Web 115.6K 2

Gunny Origin tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 1 2022 9.7M 15.4K
June 8 2022 1.1M 2.1K
June 7 2022 10.9M 17.7K
June 6 2022 758.9K 1.6K
June 5 2022 9.8M 16.1K
June 4 2022 9.7M 15.8K
June 3 2022 9.3M 14.9K
June 2 2022 9.2M 14.7K
June 1 2022 8.6M 14.1K
May 31 2022 8.5M 13.9K
May 30 2022 8.2M 13.6K
May 29 2022 7.5M 12.7K
May 28 2022 7.8M 12.9K
May 27 2022 7.4M 12.4K
May 26 2022 6.9M 11.6K
May 25 2022 6.9M 11.5K
May 24 2022 6.5M 10.8K
May 23 2022 6.3M 10.6K
May 22 2022 5.8M 9.7K
May 21 2022 5.3M 8.8K
May 20 2022 5.5M 9.2K
May 19 2022 5.3M 8.7K
May 18 2022 5.1M 8.4K
May 17 2022 443.4K 697
May 16 2022 4.9M 7.8K
May 15 2022 4.8M 7.7K
May 14 2022 4.6M 7.3K
May 13 2022 4.6M 7.3K
May 12 2022 4.4M 6.9K
May 11 2022 4.3M 6.6K
May 10 2022 4M 6.1K
May 9 2022 3.8M 5.7K
May 8 2022 3.4M 5.2K
May 7 2022 3.1M 4.8K
May 6 2022 2.8M 4.3K
May 5 2022 2.4M 3.7K
May 4 2022 2.1M 3.3K
May 3 2022 1.9M 2.9K
May 2 2022 1.5M 2.2K
May 1 2022 1.2M 1.8K
April 30 2022 963.3K 1.4K
April 29 2022 551.7K 798
April 28 2022 515.6K 745
April 27 2022 440.7K 630
April 26 2022 382.5K 546
April 25 2022 44.2K 30
April 24 2022 42.8K 29
April 23 2022 209.5K 314
April 22 2022 29.3K 25
April 21 2022 32K 44

Ad Schedule

 • 04-20
  04-20-2022
 • 04-21
  04-21-2022
 • 04-22
  04-22-2022
 • 04-23
  04-23-2022
 • 04-24
  04-24-2022
 • 04-25
  04-25-2022
 • 04-26
  04-26-2022
 • 04-27
  04-27-2022
 • 04-28
  04-28-2022
 • 04-29
  04-29-2022
 • 04-30
  04-30-2022
 • 05-01
  05-01-2022
 • 05-02
  05-02-2022
 • 05-03
  05-03-2022
 • 05-04
  05-04-2022
 • 05-05
  05-05-2022
 • 05-06
  05-06-2022
 • 05-07
  05-07-2022
 • 05-08
  05-08-2022
 • 05-09
  05-09-2022
 • 05-10
  05-10-2022
 • 05-11
  05-11-2022
 • 05-12
  05-12-2022
 • 05-13
  05-13-2022
 • 05-14
  05-14-2022
 • 05-15
  05-15-2022
 • 05-16
  05-16-2022
 • 05-17
  05-17-2022
 • 05-18
  05-18-2022
 • 05-19
  05-19-2022
 • 05-20
  05-20-2022
 • 05-21
  05-21-2022
 • 05-22
  05-22-2022
 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022
 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022
 • 05-27
  05-27-2022
 • 05-28
  05-28-2022
 • 05-29
  05-29-2022
 • 05-30
  05-30-2022
 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022
 • 06-08
  06-08-2022
 • 06-09
  06-09-2022
 • 06-10
  06-10-2022
 • 06-11
  06-11-2022
 • 06-12
  06-12-2022
 • 06-13
  06-13-2022
 • 06-14
  06-14-2022
 • 06-15
  06-15-2022
 • 06-16
  06-16-2022
 • 06-17
  06-17-2022
 • 06-18
  06-18-2022
 • 06-19
  06-19-2022
 • 06-20
  06-20-2022
 • 06-21
  06-21-2022
 • 06-22
  06-22-2022
 • 06-23
  06-23-2022
 • 06-24
  06-24-2022
 • 06-25
  06-25-2022
 • 06-26
  06-26-2022
 • 06-27
  06-27-2022
 • 06-28
  06-28-2022
 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022

Is Gunny Origin tiktok ads data not updated enough? No more and updated Gunny Origin tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free