Hư Linh Tam Quốc tiktok ads

Updated on: December 8 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  November 19 2022-December 8 2022

 • Ad scheduling

  November 16 2022

 • Ad Impressions

  53.7K

 • Days

  11Days

 • Popularity

  87

Hư Linh Tam Quốc tiktok ads cost: cpm $3

Hư Linh Tam Quốc ads post on tiktok:

 • Hư Linh Tam Quốc

  Hư Linh Tam Quốc

  collect
  November 19 2022-December 6 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Tân thủ nhận ngay 100 lượt quay Free cam kết SSR - Vượt ải nhận 22 tướng vàng, 15 trang bị hoàng kim

  Tân thủ nhận ngay 100 lượt quay Free cam kết SSR - Vượt ải nhận 22 tướng vàng, 15 trang bị hoàng kim

  Tải về

  2.6K

  Ad Impressions

  5

  Days

  4

  Popularity

 • Hư Linh Tam Quốc

  Hư Linh Tam Quốc

  collect
  November 20 2022-December 6 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Vào game nhận Trương Bảo và Tôn Thượng Hương SSR 5 sao! 2 ngày tặng full đội SSR!

  Vào game nhận Trương Bảo và Tôn Thượng Hương SSR 5 sao! 2 ngày tặng full đội SSR!

  Learn more

  7.6K

  Ad Impressions

  5

  Days

  13

  Popularity

 • Hư Linh Tam Quốc

  Hư Linh Tam Quốc

  collect
  November 20 2022-December 6 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Tân thủ nhận ngay 100 lượt quay Free cam kết SSR - Vượt ải nhận 22 tướng vàng, 15 trang bị hoàng kim

  Tân thủ nhận ngay 100 lượt quay Free cam kết SSR - Vượt ải nhận 22 tướng vàng, 15 trang bị hoàng kim

  Learn more

  9.1K

  Ad Impressions

  5

  Days

  19

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Hư Linh Tam Quốc

  Hư Linh Tam Quốc

  collect
  November 30 2022-December 7 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Tân thủ nhận ngay 100 lượt quay Free cam kết SSR - Vượt ải nhận 22 tướng vàng, 15 trang bị hoàng kim

  Tân thủ nhận ngay 100 lượt quay Free cam kết SSR - Vượt ải nhận 22 tướng vàng, 15 trang bị hoàng kim

  Chơi trò chơi

  4.3K

  Ad Impressions

  7

  Days

  9

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Hư Linh Tam Quốc tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Vào game nhận Trương Bảo và Tôn Thượng Hương SSR 5 sao! 2 ngày tặng full đội SSR! Vào game nhận Trương Bảo và Tôn Thượng Hương SSR 5 sao! 2 ngày tặng full đội SSR! 2.4K 5
Tân thủ nhận ngay 100 lượt quay Free cam kết SSR - Vượt ải nhận 22 tướng vàng, 15 trang bị hoàng kim Tân thủ nhận ngay 100 lượt quay Free cam kết SSR - Vượt ải nhận 22 tướng vàng, 15 trang bị hoàng kim 9.1K 3

Hư Linh Tam Quốc tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
December 7 2022 29.8K 44
December 6 2022 47.4K 81
December 5 2022 36.9K 60
December 4 2022 30K 57
December 3 2022 19.2K 37
December 2 2022 1K 4
November 30 2022 758 3
November 23 2022 9.9K 21
November 21 2022 7.3K 18
November 20 2022 8.8K 28
November 19 2022 1.4K 1

Ad Schedule

 • 11-18
  11-18-2022
 • 11-19
  11-19-2022
 • 11-20
  11-20-2022
 • 11-21
  11-21-2022
 • 11-22
  11-22-2022
 • 11-23
  11-23-2022
 • 11-24
  11-24-2022
 • 11-25
  11-25-2022
 • 11-26
  11-26-2022
 • 11-27
  11-27-2022
 • 11-28
  11-28-2022
 • 11-29
  11-29-2022
 • 11-30
  11-30-2022
 • 12-01
  12-01-2022
 • 12-02
  12-02-2022
 • 12-03
  12-03-2022
 • 12-04
  12-04-2022
 • 12-05
  12-05-2022
 • 12-06
  12-06-2022

Is Hư Linh Tam Quốc tiktok ads data not updated enough? No more and updated Hư Linh Tam Quốc tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free