Hư Linh Tam Quốc tiktok ads

Updated on: December 9 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  November 17 2022-December 9 2022

 • Ad scheduling

  November 16 2022

 • Ad Impressions

  159.6K

 • Days

  17Days

 • Popularity

  251

Hư Linh Tam Quốc tiktok ads cost: cpm $3

Hư Linh Tam Quốc ads post on tiktok:

 • Hư Linh Tam Quốc

  Hư Linh Tam Quốc

  collect
  November 17 2022-December 9 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Tân thủ nhận ngay 100 lượt quay Free cam kết SSR - Vượt ải nhận 22 tướng vàng, 15 trang bị hoàng kim

  Tân thủ nhận ngay 100 lượt quay Free cam kết SSR - Vượt ải nhận 22 tướng vàng, 15 trang bị hoàng kim

  Tải về

  80.8K

  Ad Impressions

  17

  Days

  130

  Popularity

 • Hư Linh Tam Quốc

  Hư Linh Tam Quốc

  collect
  November 17 2022-November 19 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Vào game nhận Trương Bảo và Tôn Thượng Hương SSR 5 sao! 2 ngày tặng full đội SSR!

  Vào game nhận Trương Bảo và Tôn Thượng Hương SSR 5 sao! 2 ngày tặng full đội SSR!

  Download

  1K

  Ad Impressions

  3

  Days

  2

  Popularity

 • Hư Linh Tam Quốc

  Hư Linh Tam Quốc

  collect
  November 17 2022-December 8 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Tân thủ nhận ngay 100 lượt quay Free cam kết SSR - Vượt ải nhận 22 tướng vàng, 15 trang bị hoàng kim

  Tân thủ nhận ngay 100 lượt quay Free cam kết SSR - Vượt ải nhận 22 tướng vàng, 15 trang bị hoàng kim

  Tải về

  29.4K

  Ad Impressions

  16

  Days

  39

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Hư Linh Tam Quốc

  Hư Linh Tam Quốc

  collect
  November 20 2022-November 22 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Vào game nhận Trương Bảo và Tôn Thượng Hương SSR 5 sao! 2 ngày tặng full đội SSR!

  Vào game nhận Trương Bảo và Tôn Thượng Hương SSR 5 sao! 2 ngày tặng full đội SSR!

  Learn more

  15.6K

  Ad Impressions

  3

  Days

  45

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Hư Linh Tam Quốc tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Vào game nhận Trương Bảo và Tôn Thượng Hương SSR 5 sao! 2 ngày tặng full đội SSR! Vào game nhận Trương Bảo và Tôn Thượng Hương SSR 5 sao! 2 ngày tặng full đội SSR! 1K 3
Tân thủ nhận ngay 100 lượt quay Free cam kết SSR - Vượt ải nhận 22 tướng vàng, 15 trang bị hoàng kim Tân thủ nhận ngay 100 lượt quay Free cam kết SSR - Vượt ải nhận 22 tướng vàng, 15 trang bị hoàng kim 29.4K 2

Hư Linh Tam Quốc tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
December 9 2022 32.6K 35
December 8 2022 141.2K 201
December 7 2022 130.6K 192
December 6 2022 88.7K 136
December 5 2022 105.3K 162
December 4 2022 97K 150
December 3 2022 90K 139
December 2 2022 61.3K 102
December 1 2022 58.8K 96
November 24 2022 50.2K 76
November 23 2022 54.6K 81
November 22 2022 46.8K 103
November 21 2022 28.3K 74
November 20 2022 19.8K 54
November 19 2022 8.2K 21
November 18 2022 3.2K 8
November 17 2022 3.5K 6

Ad Schedule

 • 11-16
  11-16-2022
 • 11-17
  11-17-2022
 • 11-18
  11-18-2022
 • 11-19
  11-19-2022
 • 11-20
  11-20-2022
 • 11-21
  11-21-2022
 • 11-22
  11-22-2022
 • 11-23
  11-23-2022
 • 11-24
  11-24-2022
 • 11-25
  11-25-2022
 • 11-26
  11-26-2022
 • 11-27
  11-27-2022
 • 11-28
  11-28-2022
 • 11-29
  11-29-2022
 • 11-30
  11-30-2022
 • 12-01
  12-01-2022
 • 12-02
  12-02-2022
 • 12-03
  12-03-2022
 • 12-04
  12-04-2022
 • 12-05
  12-05-2022
 • 12-06
  12-06-2022
 • 12-07
  12-07-2022
 • 12-08
  12-08-2022

Is Hư Linh Tam Quốc tiktok ads data not updated enough? No more and updated Hư Linh Tam Quốc tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free