KiotViet Quản lý tiktok ads

Updated on: December 8 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  October 27 2022-December 8 2022

 • Ad scheduling

  October 26 2022

 • Ad Impressions

  2.2M

 • Days

  28Days

 • Popularity

  9K

KiotViet Quản lý tiktok ads cost: cpm $3

KiotViet Quản lý ads post on tiktok:

 • KiotViet Quản lý

  KiotViet Quản lý

  collect
  October 27 2022-November 2 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Dùng Thử Miễn Phí 10 Ngày

  Dùng Thử Miễn Phí 10 Ngày

  Đăng ký ngay

  13.5K

  Ad Impressions

  4

  Days

  56

  Popularity

 • KiotViet Quản lý

  KiotViet Quản lý

  collect
  October 27 2022-November 3 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Trên Điện Thoại

  Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Trên Điện Thoại

  Đăng ký ngay

  150.5K

  Ad Impressions

  9

  Days

  802

  Popularity

 • KiotViet Quản lý

  KiotViet Quản lý

  collect
  November 1 2022-December 8 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng

  Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng

  Đăng ký ngay

  966.5K

  Ad Impressions

  27

  Days

  3.9K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • KiotViet Quản lý

  KiotViet Quản lý

  collect
  November 6 2022-December 5 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Đăng Ký Dùng Thử Miễn Phí Ngay

  Đăng Ký Dùng Thử Miễn Phí Ngay

  Apply now

  1.1M

  Ad Impressions

  22

  Days

  4.2K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

KiotViet Quản lý tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Dùng Thử Miễn Phí 10 Ngày Dùng Thử Miễn Phí 10 Ngày 13.5K 1
Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Trên Điện Thoại Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Trên Điện Thoại 150.5K 1
Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng 966.5K 1
Đăng Ký Dùng Thử Miễn Phí Ngay Đăng Ký Dùng Thử Miễn Phí Ngay 1.1M 1

KiotViet Quản lý tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
December 5 2022 2.1M 8.1K
December 4 2022 1.9M 7.7K
December 3 2022 1.8M 7.3K
December 2 2022 1.6M 6.8K
December 1 2022 1.6M 6.7K
November 30 2022 1.4M 6.1K
November 24 2022 1.2M 5.5K
November 23 2022 1.2M 5.3K
November 22 2022 1.1M 5.1K
November 21 2022 1.1M 4.8K
November 20 2022 1M 4.5K
November 19 2022 889.6K 3.8K
November 18 2022 768.9K 3.2K
November 17 2022 703.7K 2.9K
November 16 2022 645.8K 2.6K
November 10 2022 582.9K 2.3K
November 9 2022 558.2K 2.2K
November 8 2022 461.5K 1.7K
November 7 2022 391K 1.5K
November 6 2022 353K 1.3K
November 5 2022 90.3K 415
November 4 2022 51.4K 256
November 3 2022 177.9K 943
November 2 2022 147.8K 799
November 1 2022 113.8K 636
October 29 2022 63.4K 396
October 28 2022 65.9K 406
October 27 2022 34.9K 211

Ad Schedule

 • 10-26
  10-26-2022
 • 10-27
  10-27-2022
 • 10-28
  10-28-2022
 • 10-29
  10-29-2022
 • 10-30
  10-30-2022
 • 10-31
  10-31-2022
 • 11-01
  11-01-2022
 • 11-02
  11-02-2022
 • 11-03
  11-03-2022
 • 11-04
  11-04-2022
 • 11-05
  11-05-2022
 • 11-06
  11-06-2022
 • 11-07
  11-07-2022
 • 11-08
  11-08-2022
 • 11-09
  11-09-2022
 • 11-10
  11-10-2022
 • 11-11
  11-11-2022
 • 11-12
  11-12-2022
 • 11-13
  11-13-2022
 • 11-14
  11-14-2022
 • 11-15
  11-15-2022
 • 11-16
  11-16-2022
 • 11-17
  11-17-2022
 • 11-18
  11-18-2022
 • 11-19
  11-19-2022
 • 11-20
  11-20-2022
 • 11-21
  11-21-2022
 • 11-22
  11-22-2022
 • 11-23
  11-23-2022
 • 11-24
  11-24-2022
 • 11-25
  11-25-2022
 • 11-26
  11-26-2022
 • 11-27
  11-27-2022
 • 11-28
  11-28-2022
 • 11-29
  11-29-2022
 • 11-30
  11-30-2022
 • 12-01
  12-01-2022
 • 12-02
  12-02-2022
 • 12-03
  12-03-2022
 • 12-04
  12-04-2022

Is KiotViet Quản lý tiktok ads data not updated enough? No more and updated KiotViet Quản lý tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free