Nhất Đại Tông Sư tiktok ads

Updated on: July 14 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  May 9 2022-July 14 2022

 • Ad scheduling

  May 7 2022

 • Ad Impressions

  1M

 • Days

  34Days

 • Popularity

  2.9K

Nhất Đại Tông Sư tiktok ads cost: cpm $3

Nhất Đại Tông Sư ads post on tiktok:

 • Nhất Đại Tông Sư

  Nhất Đại Tông Sư

  collect
  May 14 2022-June 3 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Vô hạn lượt quay tướng đầu - Tự do quay tướng mình yêu!

  Vô hạn lượt quay tướng đầu - Tự do quay tướng mình yêu!

  Tìm hiểu thêm

  4.3K

  Ad Impressions

  7

  Days

  5

  Popularity

 • Nhất Đại Tông Sư

  Nhất Đại Tông Sư

  collect
  May 17 2022-June 6 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Ngày 2 tặng cô em Hoàng Dung - ngày 7 tặng cậu bé Dương Quá!

  Ngày 2 tặng cô em Hoàng Dung - ngày 7 tặng cậu bé Dương Quá!

  Tìm hiểu thêm

  1.3K

  Ad Impressions

  3

  Days

  1

  Popularity

 • Nhất Đại Tông Sư

  Nhất Đại Tông Sư

  collect
  May 16 2022-June 6 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Vô hạn lượt quay tướng đầu - Tự do quay tướng mình yêu!

  Vô hạn lượt quay tướng đầu - Tự do quay tướng mình yêu!

  Tìm hiểu thêm

  1.9K

  Ad Impressions

  6

  Days

  2

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Nhất Đại Tông Sư

  Nhất Đại Tông Sư

  collect
  May 9 2022-June 1 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Vô hạn lượt quay tướng đầu - Tự do quay tướng mình yêu!

  Vô hạn lượt quay tướng đầu - Tự do quay tướng mình yêu!

  Trải nghiệm ngay

  1.1K

  Ad Impressions

  3

  Days

  0

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Nhất Đại Tông Sư tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Vô hạn lượt quay tướng đầu - Tự do quay tướng mình yêu! Vô hạn lượt quay tướng đầu - Tự do quay tướng mình yêu! 1.1K 6
Nhất Đại Tông Sư - Game thẻ tướng Kim Dung 3D chuẩn thế hệ mới! Nhất Đại Tông Sư - Game thẻ tướng Kim Dung 3D chuẩn thế hệ mới! 14.6K 6
Ngày 2 tặng cô em Hoàng Dung - ngày 7 tặng cậu bé Dương Quá! Ngày 2 tặng cô em Hoàng Dung - ngày 7 tặng cậu bé Dương Quá! 3.7K 6

Nhất Đại Tông Sư tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 1 2022 371.9K 825
June 10 2022 486.4K 1.5K
June 9 2022 623.4K 2K
June 8 2022 954.9K 2.8K
June 7 2022 908.8K 2.6K
June 6 2022 703.1K 2.1K
June 5 2022 748.4K 2.2K
June 4 2022 887K 2.5K
June 3 2022 280.9K 701
June 2 2022 324K 691
June 1 2022 393.2K 974
May 31 2022 316.1K 645
May 30 2022 744.1K 2.1K
May 29 2022 715K 2.1K
May 28 2022 684.3K 2K
May 27 2022 558.8K 1.6K
May 26 2022 618.7K 1.8K
May 25 2022 486.3K 1.5K
May 24 2022 593.8K 1.8K
May 23 2022 487.2K 1.5K
May 22 2022 373.9K 1.2K
May 21 2022 414.5K 1.4K
May 20 2022 99.6K 246
May 19 2022 430.6K 1.4K
May 18 2022 413.7K 1.3K
May 17 2022 105.6K 296
May 16 2022 291.5K 953
May 15 2022 37K 95
May 14 2022 32.3K 55
May 13 2022 4.6K 6
May 12 2022 3.6K 6
May 11 2022 16.2K 29
May 10 2022 7.9K 12
May 9 2022 423 1

Ad Schedule

 • 05-08
  05-08-2022
 • 05-09
  05-09-2022
 • 05-10
  05-10-2022
 • 05-11
  05-11-2022
 • 05-12
  05-12-2022
 • 05-13
  05-13-2022
 • 05-14
  05-14-2022
 • 05-15
  05-15-2022
 • 05-16
  05-16-2022
 • 05-17
  05-17-2022
 • 05-18
  05-18-2022
 • 05-19
  05-19-2022
 • 05-20
  05-20-2022
 • 05-21
  05-21-2022
 • 05-22
  05-22-2022
 • 05-23
  05-23-2022
 • 05-24
  05-24-2022
 • 05-25
  05-25-2022
 • 05-26
  05-26-2022
 • 05-27
  05-27-2022
 • 05-28
  05-28-2022
 • 05-29
  05-29-2022
 • 05-30
  05-30-2022
 • 05-31
  05-31-2022
 • 06-01
  06-01-2022
 • 06-02
  06-02-2022
 • 06-03
  06-03-2022
 • 06-04
  06-04-2022
 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022
 • 06-08
  06-08-2022
 • 06-09
  06-09-2022
 • 06-10
  06-10-2022
 • 06-11
  06-11-2022
 • 06-12
  06-12-2022
 • 06-13
  06-13-2022
 • 06-14
  06-14-2022
 • 06-15
  06-15-2022
 • 06-16
  06-16-2022
 • 06-17
  06-17-2022
 • 06-18
  06-18-2022
 • 06-19
  06-19-2022
 • 06-20
  06-20-2022
 • 06-21
  06-21-2022
 • 06-22
  06-22-2022
 • 06-23
  06-23-2022
 • 06-24
  06-24-2022
 • 06-25
  06-25-2022
 • 06-26
  06-26-2022
 • 06-27
  06-27-2022
 • 06-28
  06-28-2022
 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022

Is Nhất Đại Tông Sư tiktok ads data not updated enough? No more and updated Nhất Đại Tông Sư tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free