Ninja Van Biz tiktok ads

Updated on: October 11 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  August 4 2022-October 11 2022

 • Ad scheduling

  August 4 2022

 • Ad Impressions

  3.5M

 • Days

  56Days

 • Popularity

  5.6K

Ninja Van Biz tiktok ads cost: cpm $3

Ninja Van Biz ads post on tiktok:

 • Ninja Van Biz

  Ninja Van Biz

  collect
  August 4 2022-October 11 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Có App là có Deal, có Đơn là có Quà! Tải NINJA VAN BIZ APP tích 10 đơn tặng 200k.

  Có App là có Deal, có Đơn là có Quà! Tải NINJA VAN BIZ APP tích 10 đơn tặng 200k.

  Tải về

  83.4K

  Ad Impressions

  48

  Days

  145

  Popularity

 • Ninja Van Biz

  Ninja Van Biz

  collect
  August 4 2022-October 11 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Có App là có Deal, có Đơn là có Quà! Tải NINJA VAN BIZ APP tích 10 đơn tặng 200k.

  Có App là có Deal, có Đơn là có Quà! Tải NINJA VAN BIZ APP tích 10 đơn tặng 200k.

  Tải về

  1.8M

  Ad Impressions

  56

  Days

  2.8K

  Popularity

 • Ninja Van Biz

  Ninja Van Biz

  collect
  August 4 2022-October 11 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Có App là có Deal, có Đơn là có Quà! Tải NINJA VAN BIZ APP tích 10 đơn tặng 200k.

  Có App là có Deal, có Đơn là có Quà! Tải NINJA VAN BIZ APP tích 10 đơn tặng 200k.

  Tải về

  347K

  Ad Impressions

  55

  Days

  540

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Ninja Van Biz

  Ninja Van Biz

  collect
  August 5 2022-October 11 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Có App là có Deal, có Đơn là có Quà! Tải NINJA VAN BIZ APP tích 10 đơn tặng 200k.

  Có App là có Deal, có Đơn là có Quà! Tải NINJA VAN BIZ APP tích 10 đơn tặng 200k.

  Tải về

  646.1K

  Ad Impressions

  55

  Days

  1.3K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Ninja Van Biz tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Có App là có Deal, có Đơn là có Quà! Tải NINJA VAN BIZ APP tích 10 đơn tặng 200k. Có App là có Deal, có Đơn là có Quà! Tải NINJA VAN BIZ APP tích 10 đơn tặng 200k. 83.4K 4
Tải NINJA VAN BIZ APP với hàng ngàn ưu đãi! Tích 10 đơn nhận 200K về tay. Tải NINJA VAN BIZ APP với hàng ngàn ưu đãi! Tích 10 đơn nhận 200K về tay. 203K 1
Thong thả gửi hàng cùng App Ninja Van Biz. Gửi ngay 10 đơn, nhận liền voucher 200k. Thong thả gửi hàng cùng App Ninja Van Biz. Gửi ngay 10 đơn, nhận liền voucher 200k. 111.7K 1
Tải NINJA VAN BIZ APP với hàng ngàn ưu đãi, tích 10 đơn nhận 200K về tay. Tải NINJA VAN BIZ APP với hàng ngàn ưu đãi, tích 10 đơn nhận 200K về tay. 200.6K 1
Có App là có Deal, có Đơn là có Quà! Tải NINJA VAN BIZ APP tích 10 đơn tặng voucher 200k. Có App là có Deal, có Đơn là có Quà! Tải NINJA VAN BIZ APP tích 10 đơn tặng voucher 200k. 67.7K 1

Ninja Van Biz tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
October 11 2022 3.2M 5.1K
October 1 2022 2.7M 4.3K
September 30 2022 3.4M 5.5K
September 29 2022 3.4M 5.5K
September 28 2022 3.2M 5.3K
September 27 2022 3.1M 5.1K
September 26 2022 3.2M 5.3K
September 25 2022 2.9M 4.8K
September 24 2022 3M 5.1K
September 23 2022 2.8M 4.8K
September 22 2022 2.8M 4.8K
September 21 2022 2.7M 4.6K
September 20 2022 2.8M 4.7K
September 19 2022 2.7M 4.6K
September 18 2022 2.8M 4.7K
September 17 2022 2.7M 4.6K
September 16 2022 2.5M 4.4K
September 15 2022 2.3M 4.2K
September 14 2022 2.4M 4.1K
September 13 2022 2.5M 4.4K
September 12 2022 2.5M 4.3K
September 11 2022 2.3M 3.9K
September 10 2022 2.4M 4K
September 9 2022 2.3M 3.9K
September 8 2022 2.3M 3.9K
September 7 2022 2.1M 3.5K
September 6 2022 2.1M 3.5K
September 5 2022 1.9M 3K
August 31 2022 1.9M 3.1K
August 30 2022 1.8M 3K
August 29 2022 1.7M 2.9K
August 28 2022 1.7M 2.7K
August 27 2022 1.7M 2.8K
August 26 2022 1.5M 2.5K
August 25 2022 1.5M 2.6K
August 24 2022 1.5M 2.5K
August 23 2022 1.4M 2.4K
August 22 2022 1.3M 2.2K
August 21 2022 1.1M 2K
August 20 2022 1.1M 2K
August 19 2022 1M 1.9K
August 18 2022 1M 1.8K
August 17 2022 883K 1.5K
August 16 2022 813.8K 1.4K
August 15 2022 697.9K 1.2K
August 14 2022 657.2K 1.2K
August 13 2022 594.9K 1.1K
August 12 2022 525.7K 984
August 11 2022 475.1K 892
August 10 2022 407.1K 754
August 9 2022 353.2K 647
August 8 2022 291.7K 552
August 7 2022 211.2K 366
August 6 2022 153.5K 249
August 5 2022 84.6K 119
August 4 2022 25.1K 38

Ad Schedule

 • 08-03
  08-03-2022
 • 08-04
  08-04-2022
 • 08-05
  08-05-2022
 • 08-06
  08-06-2022
 • 08-07
  08-07-2022
 • 08-08
  08-08-2022
 • 08-09
  08-09-2022
 • 08-10
  08-10-2022
 • 08-11
  08-11-2022
 • 08-12
  08-12-2022
 • 08-13
  08-13-2022
 • 08-14
  08-14-2022
 • 08-15
  08-15-2022
 • 08-16
  08-16-2022
 • 08-17
  08-17-2022
 • 08-18
  08-18-2022
 • 08-19
  08-19-2022
 • 08-20
  08-20-2022
 • 08-21
  08-21-2022
 • 08-22
  08-22-2022
 • 08-23
  08-23-2022
 • 08-24
  08-24-2022
 • 08-25
  08-25-2022
 • 08-26
  08-26-2022
 • 08-27
  08-27-2022
 • 08-28
  08-28-2022
 • 08-29
  08-29-2022
 • 08-30
  08-30-2022
 • 08-31
  08-31-2022
 • 09-01
  09-01-2022
 • 09-02
  09-02-2022
 • 09-03
  09-03-2022
 • 09-04
  09-04-2022
 • 09-05
  09-05-2022
 • 09-06
  09-06-2022
 • 09-07
  09-07-2022
 • 09-08
  09-08-2022
 • 09-09
  09-09-2022
 • 09-10
  09-10-2022
 • 09-11
  09-11-2022
 • 09-12
  09-12-2022
 • 09-13
  09-13-2022
 • 09-14
  09-14-2022
 • 09-15
  09-15-2022
 • 09-16
  09-16-2022
 • 09-17
  09-17-2022
 • 09-18
  09-18-2022
 • 09-19
  09-19-2022
 • 09-20
  09-20-2022
 • 09-21
  09-21-2022
 • 09-22
  09-22-2022
 • 09-23
  09-23-2022
 • 09-24
  09-24-2022
 • 09-25
  09-25-2022
 • 09-26
  09-26-2022
 • 09-27
  09-27-2022
 • 09-28
  09-28-2022
 • 09-29
  09-29-2022
 • 09-30
  09-30-2022
 • 10-01
  10-01-2022
 • 10-02
  10-02-2022
 • 10-03
  10-03-2022
 • 10-04
  10-04-2022
 • 10-05
  10-05-2022
 • 10-06
  10-06-2022
 • 10-07
  10-07-2022
 • 10-08
  10-08-2022
 • 10-09
  10-09-2022
 • 10-10
  10-10-2022

Is Ninja Van Biz tiktok ads data not updated enough? No more and updated Ninja Van Biz tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free