Showbiz Lấp Lánh tiktok ads

Updated on: July 8 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  June 30 2022-July 8 2022

 • Ad scheduling

  June 22 2022

 • Ad Impressions

  437.8K

 • Days

  7Days

 • Popularity

  2.8K

Showbiz Lấp Lánh tiktok ads cost: cpm $3

Showbiz Lấp Lánh ads post on tiktok:

 • Showbiz Lấp Lánh

  Showbiz Lấp Lánh

  collect
  June 30 2022-July 5 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Bạn muốn kiểu bạn trai nào? Nhấp vào đây để chọn

  Bạn muốn kiểu bạn trai nào? Nhấp vào đây để chọn

  Chơi trò chơi

  2.2K

  Ad Impressions

  3

  Days

  57

  Popularity

 • Showbiz Lấp Lánh

  Showbiz Lấp Lánh

  collect
  July 1 2022-July 5 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Ggu thiệt! Game thời trang đơn giản vậy mà nhỏ bạn màn 2 cũng không qua được.

  Ggu thiệt! Game thời trang đơn giản vậy mà nhỏ bạn màn 2 cũng không qua được.

  Tìm hiểu thêm

  208.2K

  Ad Impressions

  4

  Days

  2.4K

  Popularity

 • Showbiz Lấp Lánh

  Showbiz Lấp Lánh

  collect
  July 1 2022-July 8 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Ggu thiệt! Game thời trang đơn giản vậy mà nhỏ bạn màn 2 cũng không qua được.

  Ggu thiệt! Game thời trang đơn giản vậy mà nhỏ bạn màn 2 cũng không qua được.

  Chơi trò chơi

  227.3K

  Ad Impressions

  7

  Days

  391

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Showbiz Lấp Lánh

  Showbiz Lấp Lánh

  collect
  June 30 2022-July 5 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Bạn muốn kiểu bạn trai nào? Nhấp vào đây để chọn

  Bạn muốn kiểu bạn trai nào? Nhấp vào đây để chọn

  Chơi trò chơi

  2.2K

  Ad Impressions

  3

  Days

  57

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Showbiz Lấp Lánh tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Ggu thiệt! Game thời trang đơn giản vậy mà nhỏ bạn màn 2 cũng không qua được. Ggu thiệt! Game thời trang đơn giản vậy mà nhỏ bạn màn 2 cũng không qua được. 208.2K 2
Bạn muốn kiểu bạn trai nào? Nhấp vào đây để chọn Bạn muốn kiểu bạn trai nào? Nhấp vào đây để chọn 2.2K 1

Showbiz Lấp Lánh tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 7 2022 208.1K 367
July 6 2022 163.8K 280
July 5 2022 354.9K 2.5K
July 4 2022 316.9K 2.4K
July 3 2022 296.1K 2.3K
July 1 2022 272.8K 2.3K
June 30 2022 1.2K 34

Ad Schedule

 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022
 • 07-01
  07-01-2022
 • 07-02
  07-02-2022
 • 07-03
  07-03-2022
 • 07-04
  07-04-2022
 • 07-05
  07-05-2022
 • 07-06
  07-06-2022

Is Showbiz Lấp Lánh tiktok ads data not updated enough? No more and updated Showbiz Lấp Lánh tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free