Tân Ô Long Viện tiktok ads

Updated on: August 12 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  June 13 2022-August 12 2022

 • Ad scheduling

  June 12 2022

 • Ad Impressions

  2.2M

 • Days

  55Days

 • Popularity

  4K

Tân Ô Long Viện tiktok ads cost: cpm $3

Tân Ô Long Viện ads post on tiktok:

 • Tân Ô Long Viện

  Tân Ô Long Viện

  collect
  June 13 2022-August 11 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Sở hữu IP độc quyền Đầu Nấm ca ca - Tặng nhiều quà - Cười thả ga!

  Sở hữu IP độc quyền Đầu Nấm ca ca - Tặng nhiều quà - Cười thả ga!

  Chơi trò chơi

  569.3K

  Ad Impressions

  42

  Days

  350

  Popularity

 • Tân Ô Long Viện

  Tân Ô Long Viện

  collect
  June 13 2022-August 12 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Sở hữu IP độc quyền Đầu Nấm ca ca - Tặng nhiều quà - Cười thả ga!

  Sở hữu IP độc quyền Đầu Nấm ca ca - Tặng nhiều quà - Cười thả ga!

  Đặt trước ngay

  138.4K

  Ad Impressions

  19

  Days

  233

  Popularity

 • Tân Ô Long Viện

  Tân Ô Long Viện

  collect
  June 13 2022-August 12 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Tặng 100 lượt quay tướng ngay khi đăng nhập, cứ quay là trúng SSR!

  Tặng 100 lượt quay tướng ngay khi đăng nhập, cứ quay là trúng SSR!

  Trải nghiệm ngay

  654.9K

  Ad Impressions

  53

  Days

  1.8K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Tân Ô Long Viện

  Tân Ô Long Viện

  collect
  June 16 2022-August 12 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Tặng 100 lượt quay tướng ngay khi đăng nhập, cứ quay là trúng SSR!

  Tặng 100 lượt quay tướng ngay khi đăng nhập, cứ quay là trúng SSR!

  Cài đặt ngay

  169.4K

  Ad Impressions

  22

  Days

  361

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Tân Ô Long Viện tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Sở hữu IP độc quyền Đầu Nấm ca ca - Tặng nhiều quà - Cười thả ga! Sở hữu IP độc quyền Đầu Nấm ca ca - Tặng nhiều quà - Cười thả ga! 8.7K 4
Trào lưu game AFK 2022 - Ngủ đủ ngày nhận đủ quà! Trào lưu game AFK 2022 - Ngủ đủ ngày nhận đủ quà! 6.4K 4
Tặng 100 lượt quay tướng ngay khi đăng nhập, cứ quay là trúng SSR! Tặng 100 lượt quay tướng ngay khi đăng nhập, cứ quay là trúng SSR! 13K 4

Tân Ô Long Viện tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
August 11 2022 2.1M 3.6K
August 10 2022 2.1M 3.6K
August 9 2022 2.1M 3.7K
August 8 2022 2.1M 3.7K
August 7 2022 2M 3.7K
August 6 2022 2M 3.6K
August 5 2022 1.9M 3.6K
August 4 2022 1.9M 3.5K
August 3 2022 1.9M 3.5K
August 2 2022 1.6M 3K
August 1 2022 1.8M 3.4K
July 31 2022 1.1M 2.3K
July 25 2022 1M 2.4K
July 24 2022 1.7M 3.2K
July 23 2022 1.4M 2.7K
July 22 2022 1.4M 2.7K
July 21 2022 1.5M 2.9K
July 20 2022 1.4M 2.8K
July 19 2022 1.4M 2.8K
July 18 2022 1.2M 2.5K
July 17 2022 1.2M 2.5K
July 16 2022 1.4M 2.9K
July 15 2022 1.1M 2.4K
July 14 2022 1.1M 2.3K
July 13 2022 1.3M 2.7K
July 12 2022 1M 2.2K
July 11 2022 992.6K 2.2K
July 10 2022 901.2K 1.9K
July 9 2022 935K 2.1K
July 8 2022 909.9K 2.1K
July 7 2022 884.1K 2.1K
July 6 2022 288.2K 415
July 4 2022 830.8K 2K
July 3 2022 1M 2.4K
July 2 2022 755.4K 1.9K
July 1 2022 508.1K 1.4K
June 30 2022 868.3K 2.1K
June 29 2022 594.8K 1.5K
June 28 2022 604K 1.5K
June 27 2022 574.1K 1.5K
June 26 2022 601.1K 1.6K
June 25 2022 564.9K 1.5K
June 24 2022 439.7K 1.2K
June 23 2022 446.7K 1.3K
June 22 2022 493.2K 1.4K
June 21 2022 448.3K 1.2K
June 20 2022 437.2K 1.3K
June 19 2022 478.9K 1.3K
June 18 2022 412.2K 1.1K
June 17 2022 319.5K 917
June 16 2022 295.2K 860
June 15 2022 210.6K 622
June 14 2022 196.3K 466
June 13 2022 118.4K 205
June 12 2022 840 2

Ad Schedule

 • 06-12
  06-12-2022
 • 06-13
  06-13-2022
 • 06-14
  06-14-2022
 • 06-15
  06-15-2022
 • 06-16
  06-16-2022
 • 06-17
  06-17-2022
 • 06-18
  06-18-2022
 • 06-19
  06-19-2022
 • 06-20
  06-20-2022
 • 06-21
  06-21-2022
 • 06-22
  06-22-2022
 • 06-23
  06-23-2022
 • 06-24
  06-24-2022
 • 06-25
  06-25-2022
 • 06-26
  06-26-2022
 • 06-27
  06-27-2022
 • 06-28
  06-28-2022
 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022
 • 07-01
  07-01-2022
 • 07-02
  07-02-2022
 • 07-03
  07-03-2022
 • 07-04
  07-04-2022
 • 07-05
  07-05-2022
 • 07-06
  07-06-2022
 • 07-07
  07-07-2022
 • 07-08
  07-08-2022
 • 07-09
  07-09-2022
 • 07-10
  07-10-2022
 • 07-11
  07-11-2022
 • 07-12
  07-12-2022
 • 07-13
  07-13-2022
 • 07-14
  07-14-2022
 • 07-15
  07-15-2022
 • 07-16
  07-16-2022
 • 07-17
  07-17-2022
 • 07-18
  07-18-2022
 • 07-19
  07-19-2022
 • 07-20
  07-20-2022
 • 07-21
  07-21-2022
 • 07-22
  07-22-2022
 • 07-23
  07-23-2022
 • 07-24
  07-24-2022
 • 07-25
  07-25-2022
 • 07-26
  07-26-2022
 • 07-27
  07-27-2022
 • 07-28
  07-28-2022
 • 07-29
  07-29-2022
 • 07-30
  07-30-2022
 • 07-31
  07-31-2022
 • 08-01
  08-01-2022
 • 08-02
  08-02-2022
 • 08-03
  08-03-2022
 • 08-04
  08-04-2022
 • 08-05
  08-05-2022
 • 08-06
  08-06-2022
 • 08-07
  08-07-2022
 • 08-08
  08-08-2022
 • 08-09
  08-09-2022
 • 08-10
  08-10-2022
 • 08-11
  08-11-2022

Is Tân Ô Long Viện tiktok ads data not updated enough? No more and updated Tân Ô Long Viện tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free
 • Other content you may also be interested in

 • Pipaids shows you all the advertising data about Tân Ô Long Viện tiktok ads includeding their tiktok advertising examples also contain: tik tok advertising text/copy, tik tok ads cost, advertising on tik tok, tik tok Ad Schedule, etc.

Scan code to add assistant

Receive free VIP experience members

Each account can be free of charge once