Thiện Nữ - VNG tiktok ads

Updated on: April 22 2023 by Pipiads

 • Country/Region

  JP,VN(2)

 • First seen - Last seen

  April 19 2023-April 22 2023

 • Ad scheduling

  April 13 2023

 • Ad Impressions

  69.4K

 • Days

  1Days

 • Popularity

  31

Thiện Nữ - VNG tiktok ads cost: $46.33-92.66

Thiện Nữ - VNG ads post on tiktok:

 • Thiện Nữ - VNG

  Thiện Nữ - VNG

  collect
  April 19 2023-April 21 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  Nâng cấp sức mạnh kỹ năng môn phái, thỏa sức PK với hiệu ứng cực ngầu dành cho fan cứng cấp 125

  Nâng cấp sức mạnh kỹ năng môn phái, thỏa sức PK với hiệu ứng cực ngầu dành cho fan cứng cấp 125

  Cài đặt ngay

  12.5K

  Ad Impressions

  3

  Days

  7

  Popularity

 • Thiện Nữ - VNG

  Thiện Nữ - VNG

  collect
  April 19 2023-April 21 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  Một bản đồ Tam sinh hồ lộng lẫy,nhiều tính năng tương tác phu thê và khách mời. Tải Thiện Nữ 2 ngay!

  Một bản đồ Tam sinh hồ lộng lẫy,nhiều tính năng tương tác phu thê và khách mời. Tải Thiện Nữ 2 ngay!

  Xem ngay

  20.2K

  Ad Impressions

  2

  Days

  9

  Popularity

 • Thiện Nữ - VNG

  Thiện Nữ - VNG

  collect
  April 19 2023-April 22 2023
  JP
  app
  Apple Apple
  Thể hiện kỹ năng trước nhiều đối thủ mạnh, PK trên mọi địa hình không kể ngày đêm với Thiện nữ 2

  Thể hiện kỹ năng trước nhiều đối thủ mạnh, PK trên mọi địa hình không kể ngày đêm với Thiện nữ 2

  詳細を見る

  36.7K

  Ad Impressions

  4

  Days

  15

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Thiện Nữ - VNG

  Thiện Nữ - VNG

  collect
  April 19 2023-April 21 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  Nâng cấp sức mạnh kỹ năng môn phái, thỏa sức PK với hiệu ứng cực ngầu dành cho fan cứng cấp 125

  Nâng cấp sức mạnh kỹ năng môn phái, thỏa sức PK với hiệu ứng cực ngầu dành cho fan cứng cấp 125

  Cài đặt ngay

  12.5K

  Ad Impressions

  3

  Days

  7

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Thiện Nữ - VNG tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Nâng cấp sức mạnh kỹ năng môn phái, thỏa sức PK với hiệu ứng cực ngầu dành cho fan cứng cấp 125 Nâng cấp sức mạnh kỹ năng môn phái, thỏa sức PK với hiệu ứng cực ngầu dành cho fan cứng cấp 125 12.5K 1
Một bản đồ Tam sinh hồ lộng lẫy,nhiều tính năng tương tác phu thê và khách mời. Tải Thiện Nữ 2 ngay! Một bản đồ Tam sinh hồ lộng lẫy,nhiều tính năng tương tác phu thê và khách mời. Tải Thiện Nữ 2 ngay! 20.2K 1
Thể hiện kỹ năng trước nhiều đối thủ mạnh, PK trên mọi địa hình không kể ngày đêm với Thiện nữ 2 Thể hiện kỹ năng trước nhiều đối thủ mạnh, PK trên mọi địa hình không kể ngày đêm với Thiện nữ 2 36.7K 1

Thiện Nữ - VNG tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
April 21 2023 39.2K 18
April 20 2023 12.5K 5
April 19 2023 30K 17

Ad Schedule

 • 04-18
  04-18-2023
 • 04-19
  04-19-2023
 • 04-20
  04-20-2023

Is Thiện Nữ - VNG tiktok ads data not updated enough? No more and updated Thiện Nữ - VNG tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free