Triệu Hồi Sư AFK - SohaGame tiktok ads

Updated on: April 22 2023 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  January 26 2023-April 22 2023

 • Ad scheduling

  January 16 2023

 • Ad Impressions

  3.5M

 • Days

  1Days

 • Popularity

  2.6K

Triệu Hồi Sư AFK - SohaGame tiktok ads cost: cpm $3

Triệu Hồi Sư AFK - SohaGame ads post on tiktok:

 • Triệu Hồi Sư AFK - SohaGame

  Triệu Hồi Sư AFK - SohaGame

  collect
  January 26 2023-April 22 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  Nạp 20k nhận quà nonstop 3 ngày - Full team SSS leo top vù vù khi nhập thêm code DANG999!

  Nạp 20k nhận quà nonstop 3 ngày - Full team SSS leo top vù vù khi nhập thêm code DANG999!

  Tìm hiểu thêm

  1.3M

  Ad Impressions

  83

  Days

  1.3K

  Popularity

 • Triệu Hồi Sư AFK - SohaGame

  Triệu Hồi Sư AFK - SohaGame

  collect
  January 26 2023-April 21 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  Tích nạp nhận ngay pháp sư Traxex SSS - Nâng cấp 10 sao làm bá chủ farm mọi đối thủ!

  Tích nạp nhận ngay pháp sư Traxex SSS - Nâng cấp 10 sao làm bá chủ farm mọi đối thủ!

  Tìm hiểu thêm

  247.4K

  Ad Impressions

  73

  Days

  152

  Popularity

 • Triệu Hồi Sư AFK - SohaGame

  Triệu Hồi Sư AFK - SohaGame

  collect
  January 29 2023-April 22 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  Nạp đầu chỉ từ 20k nhận ngay tanker Nameless King SSS gánh team vượt mọi ải!

  Nạp đầu chỉ từ 20k nhận ngay tanker Nameless King SSS gánh team vượt mọi ải!

  Cài đặt ngay

  420.2K

  Ad Impressions

  82

  Days

  95

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Triệu Hồi Sư AFK - SohaGame

  Triệu Hồi Sư AFK - SohaGame

  collect
  January 30 2023-April 22 2023
  VN
  app
  Apple Apple
  Nạp 20k nhận quà nonstop 3 ngày - Full team SSS leo top vù vù khi nhập thêm code DANG999!

  Nạp 20k nhận quà nonstop 3 ngày - Full team SSS leo top vù vù khi nhập thêm code DANG999!

  Tìm hiểu thêm

  332.8K

  Ad Impressions

  78

  Days

  154

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Triệu Hồi Sư AFK - SohaGame tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Nạp đầu chỉ từ 20k nhận ngay tanker Nameless King SSS gánh team vượt mọi ải! Nạp đầu chỉ từ 20k nhận ngay tanker Nameless King SSS gánh team vượt mọi ải! 18.8K 4
Nạp 20k nhận quà nonstop 3 ngày - Full team SSS leo top vù vù khi nhập thêm code DANG999! Nạp 20k nhận quà nonstop 3 ngày - Full team SSS leo top vù vù khi nhập thêm code DANG999! 10.6K 3
Tích nạp nhận ngay pháp sư Traxex SSS - Nâng cấp 10 sao làm bá chủ farm mọi đối thủ! Tích nạp nhận ngay pháp sư Traxex SSS - Nâng cấp 10 sao làm bá chủ farm mọi đối thủ! 36.7K 3

Triệu Hồi Sư AFK - SohaGame tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
April 22 2023 2.7M 2K
April 21 2023 3.2M 2.3K
April 20 2023 3.2M 2.3K
April 19 2023 2M 1.5K
April 18 2023 3.1M 2.3K
April 17 2023 2.2M 1.7K
April 16 2023 2.4M 1.9K
April 15 2023 1.5M 842
April 14 2023 2.3M 1.6K
April 13 2023 2.5M 1.8K
April 12 2023 1.1M 551
April 11 2023 953.1K 362
April 10 2023 3M 2.2K
April 9 2023 3.2M 2.4K
April 8 2023 3M 2.2K
April 7 2023 3M 2.2K
April 6 2023 2.9M 2.3K
April 5 2023 1.6M 963
April 4 2023 3.1M 2.4K
April 3 2023 2.8M 2.1K
April 2 2023 2.3M 1.7K
April 1 2023 2.7M 2.2K
March 31 2023 2.9M 2.3K
March 30 2023 2.7M 2.1K
March 29 2023 2.4M 2K
March 28 2023 2.6M 2.1K
March 27 2023 2.4M 2K
March 26 2023 1.6M 1K
March 25 2023 2.5M 2K
March 24 2023 2.6M 2K
March 23 2023 2.3M 1.9K
March 22 2023 2.7M 2.1K
March 21 2023 2.4M 2K
March 20 2023 2.6M 2.1K
March 19 2023 2.6M 2K
March 18 2023 1.4M 955
March 17 2023 2.4M 1.8K
March 16 2023 2.5M 1.9K
March 15 2023 2.3M 1.7K
March 14 2023 2.2M 1.7K
March 13 2023 2M 1.6K
March 12 2023 2.3M 1.8K
March 11 2023 2M 1.6K
March 10 2023 1.2M 823
March 9 2023 496.5K 182
March 8 2023 2M 1.7K
March 7 2023 2M 1.7K
March 6 2023 2.1M 1.7K
March 5 2023 2.1M 1.7K
March 4 2023 1.8M 1.5K
March 3 2023 1.9M 1.6K
March 2 2023 1.9M 1.5K
March 1 2023 2M 1.6K
February 28 2023 1M 702
February 27 2023 1.9M 1.5K
February 26 2023 1M 665
February 25 2023 1.7M 1.3K
February 24 2023 1M 631
February 23 2023 1.6M 1.3K
February 22 2023 1.4M 1.2K
February 21 2023 1.5M 1.3K
February 20 2023 1.5M 1.2K
February 19 2023 1.4M 1.2K
February 18 2023 1.4M 1.2K
February 17 2023 1.4M 1.2K
February 16 2023 1.3M 1.1K
February 15 2023 751.1K 466
February 14 2023 1.1M 960
February 13 2023 1.1M 937
February 12 2023 1.2M 1K
February 11 2023 591.3K 339
February 10 2023 489.8K 293
February 9 2023 1M 894
February 8 2023 1M 859
February 7 2023 856.5K 715
February 6 2023 881.7K 691
February 5 2023 456.9K 228
February 4 2023 783.6K 584
February 3 2023 861K 637
February 2 2023 670.6K 517
February 1 2023 446.3K 405

Ad Schedule

 • 01-31
  01-31-2023
 • 02-01
  02-01-2023
 • 02-02
  02-02-2023
 • 02-03
  02-03-2023
 • 02-04
  02-04-2023
 • 02-05
  02-05-2023
 • 02-06
  02-06-2023
 • 02-07
  02-07-2023
 • 02-08
  02-08-2023
 • 02-09
  02-09-2023
 • 02-10
  02-10-2023
 • 02-11
  02-11-2023
 • 02-12
  02-12-2023
 • 02-13
  02-13-2023
 • 02-14
  02-14-2023
 • 02-15
  02-15-2023
 • 02-16
  02-16-2023
 • 02-17
  02-17-2023
 • 02-18
  02-18-2023
 • 02-19
  02-19-2023
 • 02-20
  02-20-2023
 • 02-21
  02-21-2023
 • 02-22
  02-22-2023
 • 02-23
  02-23-2023
 • 02-24
  02-24-2023
 • 02-25
  02-25-2023
 • 02-26
  02-26-2023
 • 02-27
  02-27-2023
 • 02-28
  02-28-2023
 • 03-01
  03-01-2023
 • 03-02
  03-02-2023
 • 03-03
  03-03-2023
 • 03-04
  03-04-2023
 • 03-05
  03-05-2023
 • 03-06
  03-06-2023
 • 03-07
  03-07-2023
 • 03-08
  03-08-2023
 • 03-09
  03-09-2023
 • 03-10
  03-10-2023
 • 03-11
  03-11-2023
 • 03-12
  03-12-2023
 • 03-13
  03-13-2023
 • 03-14
  03-14-2023
 • 03-15
  03-15-2023
 • 03-16
  03-16-2023
 • 03-17
  03-17-2023
 • 03-18
  03-18-2023
 • 03-19
  03-19-2023
 • 03-20
  03-20-2023
 • 03-21
  03-21-2023
 • 03-22
  03-22-2023
 • 03-23
  03-23-2023
 • 03-24
  03-24-2023
 • 03-25
  03-25-2023
 • 03-26
  03-26-2023
 • 03-27
  03-27-2023
 • 03-28
  03-28-2023
 • 03-29
  03-29-2023
 • 03-30
  03-30-2023
 • 03-31
  03-31-2023
 • 04-01
  04-01-2023
 • 04-02
  04-02-2023
 • 04-03
  04-03-2023
 • 04-04
  04-04-2023
 • 04-05
  04-05-2023
 • 04-06
  04-06-2023
 • 04-07
  04-07-2023
 • 04-08
  04-08-2023
 • 04-09
  04-09-2023
 • 04-10
  04-10-2023
 • 04-11
  04-11-2023
 • 04-12
  04-12-2023
 • 04-13
  04-13-2023
 • 04-14
  04-14-2023
 • 04-15
  04-15-2023
 • 04-16
  04-16-2023
 • 04-17
  04-17-2023
 • 04-18
  04-18-2023
 • 04-19
  04-19-2023
 • 04-20
  04-20-2023
 • 04-21
  04-21-2023

Is Triệu Hồi Sư AFK - SohaGame tiktok ads data not updated enough? No more and updated Triệu Hồi Sư AFK - SohaGame tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free