Tru Thiên Quyết tiktok ads

Updated on: July 1 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  June 6 2022-July 1 2022

 • Ad scheduling

  June 4 2022

 • Ad Impressions

  1.2M

 • Days

  15Days

 • Popularity

  1.7K

Tru Thiên Quyết tiktok ads cost: cpm $3

Tru Thiên Quyết ads post on tiktok:

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  June 6 2022-June 17 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè!

  Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè!

  Tìm hiểu thêm

  24.3K

  Ad Impressions

  3

  Days

  49

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  June 6 2022-July 1 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè!

  Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè!

  Vào cửa hàng

  10.4K

  Ad Impressions

  2

  Days

  27

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  June 8 2022-June 17 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè!

  Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè!

  Đi đến App Store

  3.5K

  Ad Impressions

  5

  Days

  5

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  June 9 2022-June 9 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè!

  Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè!

  Chơi trò chơi

  2.3K

  Ad Impressions

  1

  Days

  5

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Tru Thiên Quyết tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè! Mới có kim tiên đã gáy ! Xem ta tiên vương đây nè! 2.3K 11
thế mới là tiên hiệp, hiệu ứng cấp SSS, không nạp vẫn VIP, trang bị rớt tự do! thế mới là tiên hiệp, hiệu ứng cấp SSS, không nạp vẫn VIP, trang bị rớt tự do! 2.1K 4
Trong game này mới vô cho 10 tỷ, nhiệm vụ của bạn chí cần tiêu hết là được! Trong game này mới vô cho 10 tỷ, nhiệm vụ của bạn chí cần tiêu hết là được! 13.1K 1

Tru Thiên Quyết tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 1 2022 156.3K 642
June 19 2022 1M 928
June 18 2022 914.8K 786
June 17 2022 965.2K 930
June 16 2022 708.2K 653
June 15 2022 525.9K 445
June 14 2022 425.4K 395
June 13 2022 339.1K 385
June 12 2022 409.5K 850
June 11 2022 184.9K 171
June 10 2022 179.6K 146
June 9 2022 6.6K 14
June 8 2022 2.2K 2
June 7 2022 14.4K 21
June 6 2022 21.9K 43

Ad Schedule

 • 06-05
  06-05-2022
 • 06-06
  06-06-2022
 • 06-07
  06-07-2022
 • 06-08
  06-08-2022
 • 06-09
  06-09-2022
 • 06-10
  06-10-2022
 • 06-11
  06-11-2022
 • 06-12
  06-12-2022
 • 06-13
  06-13-2022
 • 06-14
  06-14-2022
 • 06-15
  06-15-2022
 • 06-16
  06-16-2022
 • 06-17
  06-17-2022
 • 06-18
  06-18-2022
 • 06-19
  06-19-2022
 • 06-20
  06-20-2022
 • 06-21
  06-21-2022
 • 06-22
  06-22-2022
 • 06-23
  06-23-2022
 • 06-24
  06-24-2022
 • 06-25
  06-25-2022
 • 06-26
  06-26-2022
 • 06-27
  06-27-2022
 • 06-28
  06-28-2022
 • 06-29
  06-29-2022
 • 06-30
  06-30-2022

Is Tru Thiên Quyết tiktok ads data not updated enough? No more and updated Tru Thiên Quyết tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free