Tru Thiên Quyết tiktok ads

Updated on: July 17 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  July 5 2022-July 17 2022

 • Ad scheduling

  July 2 2022

 • Ad Impressions

  987.3K

 • Days

  13Days

 • Popularity

  4.2K

Tru Thiên Quyết tiktok ads cost: cpm $3

Tru Thiên Quyết ads post on tiktok:

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 5 2022-July 17 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất

  Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất

  Trải nghiệm ngay

  519.1K

  Ad Impressions

  13

  Days

  1.5K

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 12 2022-July 17 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  xã giao sư đồ, tiên hiệp tình duyên, Lv188 tặng thời trang kết hôn!

  xã giao sư đồ, tiên hiệp tình duyên, Lv188 tặng thời trang kết hôn!

  Cài đặt ngay

  57.8K

  Ad Impressions

  6

  Days

  295

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 12 2022-July 17 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Chất lượng hình ảnh mới, tiên hiệp cổ phong cực đẹp!

  Chất lượng hình ảnh mới, tiên hiệp cổ phong cực đẹp!

  Tìm hiểu thêm

  410.2K

  Ad Impressions

  6

  Days

  2.4K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 5 2022-July 17 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất

  Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất

  Trải nghiệm ngay

  519.1K

  Ad Impressions

  13

  Days

  1.5K

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Tru Thiên Quyết tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất Hình ảnh game siêu đẹp, game mobile tu tiên chân thực nhất 519.1K 1
xã giao sư đồ, tiên hiệp tình duyên, Lv188 tặng thời trang kết hôn! xã giao sư đồ, tiên hiệp tình duyên, Lv188 tặng thời trang kết hôn! 57.8K 1
Chất lượng hình ảnh mới, tiên hiệp cổ phong cực đẹp! Chất lượng hình ảnh mới, tiên hiệp cổ phong cực đẹp! 410.2K 1

Tru Thiên Quyết tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 17 2022 577K 1.8K
July 16 2022 950.5K 4.1K
July 15 2022 820K 3.5K
July 14 2022 756.6K 3.1K
July 13 2022 708.4K 2.8K
July 12 2022 635K 2.5K
July 11 2022 368.7K 1.1K
July 10 2022 280.9K 997
July 9 2022 195.4K 786
July 8 2022 133.3K 562
July 7 2022 96.1K 433
July 6 2022 74.8K 348
July 5 2022 59.4K 270

Ad Schedule

 • 07-04
  07-04-2022
 • 07-05
  07-05-2022
 • 07-06
  07-06-2022
 • 07-07
  07-07-2022
 • 07-08
  07-08-2022
 • 07-09
  07-09-2022
 • 07-10
  07-10-2022
 • 07-11
  07-11-2022
 • 07-12
  07-12-2022
 • 07-13
  07-13-2022
 • 07-14
  07-14-2022
 • 07-15
  07-15-2022
 • 07-16
  07-16-2022

Is Tru Thiên Quyết tiktok ads data not updated enough? No more and updated Tru Thiên Quyết tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free