Tru Thiên Quyết tiktok ads

Updated on: July 13 2022 by Pipiads

 • Country/Region

  VN(1)

 • First seen - Last seen

  July 3 2022-July 13 2022

 • Ad scheduling

  July 2 2022

 • Ad Impressions

  615.6K

 • Days

  11Days

 • Popularity

  445

Tru Thiên Quyết tiktok ads cost: cpm $3

Tru Thiên Quyết ads post on tiktok:

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 3 2022-July 13 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Lực chiến tăng liên tục,đăng nhập 7 ngày còn tặng vô số thần trang!

  Lực chiến tăng liên tục,đăng nhập 7 ngày còn tặng vô số thần trang!

  Đăng ký

  371.1K

  Ad Impressions

  11

  Days

  309

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 6 2022-July 13 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Mở hết tỉ lệ rơi, treo máy nửa tiếng cả người full thần trang

  Mở hết tỉ lệ rơi, treo máy nửa tiếng cả người full thần trang

  Chơi trò chơi

  230K

  Ad Impressions

  8

  Days

  118

  Popularity

 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 6 2022-July 11 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Chất lượng hình ảnh mới, tiên hiệp cổ phong cực đẹp!

  Chất lượng hình ảnh mới, tiên hiệp cổ phong cực đẹp!

  Tải về

  14.4K

  Ad Impressions

  4

  Days

  18

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free
 • Tru Thiên Quyết

  Tru Thiên Quyết

  collect
  July 3 2022-July 13 2022
  VN
  app
  Apple Apple
  Lực chiến tăng liên tục,đăng nhập 7 ngày còn tặng vô số thần trang!

  Lực chiến tăng liên tục,đăng nhập 7 ngày còn tặng vô số thần trang!

  Đăng ký

  371.1K

  Ad Impressions

  11

  Days

  309

  Popularity

  Sign up to see more

  Register-it's free

Tru Thiên Quyết tiktok advertising text

Ad Text Video Text Total Ad Impressions Ads
Mở hết tỉ lệ rơi, treo máy nửa tiếng cả người full thần trang Mở hết tỉ lệ rơi, treo máy nửa tiếng cả người full thần trang 230K 1
Lực chiến tăng liên tục,đăng nhập 7 ngày còn tặng vô số thần trang! Lực chiến tăng liên tục,đăng nhập 7 ngày còn tặng vô số thần trang! 371.1K 1
Chất lượng hình ảnh mới, tiên hiệp cổ phong cực đẹp! Chất lượng hình ảnh mới, tiên hiệp cổ phong cực đẹp! 14.4K 1

Tru Thiên Quyết tiktok advertising effectiveness data

Advertising Ad Impressions Total Likes
July 13 2022 371.1K 306
July 12 2022 588.1K 411
July 11 2022 565K 406
July 10 2022 453K 323
July 9 2022 394.2K 288
July 8 2022 309.6K 232
July 7 2022 239.6K 188
July 6 2022 206.7K 161
July 5 2022 88.7K 71
July 4 2022 87K 69
July 3 2022 47.4K 38

Ad Schedule

 • 07-02
  07-02-2022
 • 07-03
  07-03-2022
 • 07-04
  07-04-2022
 • 07-05
  07-05-2022
 • 07-06
  07-06-2022
 • 07-07
  07-07-2022
 • 07-08
  07-08-2022
 • 07-09
  07-09-2022
 • 07-10
  07-10-2022
 • 07-11
  07-11-2022
 • 07-12
  07-12-2022

Is Tru Thiên Quyết tiktok ads data not updated enough? No more and updated Tru Thiên Quyết tiktok ads data found? Try signing up and trying Pipiads for free to find more!

Register-it's free